Pašvaldība

Būvvalde

Būvvalde:

Būvvaldes adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101

Būvvaldes e-pasts: buvvalde@tukums.lv

Vadītāja vietnieks – Kārlis Kozlovskis apkalpo Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasta teritoriju:

tālrunis: 27020073

e-pasts: karlis.kozlovskis@tukums.lv

Zemes ierīkotāja – Rudīte Kripa 

tālrunis: 24226274

e-pasts: rudite.kripa@tukums.lv

Pieņemšanas laiki:

Apmeklētājus pieņem Lapmežciema pagasta pārvaldē:

ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 19:00

Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi:

  • Izsniedz būvatļaujas;
  • Organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā un izsniedz pieņemšanas aktu;
  • Apkopo, sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem;
  • Saskaņo iesniegtos būvprojektus
  • Veic inženierģeoloģisko ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus.

Ievērībai!

Lai saskaņotu zemes robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus vērsties Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļā:

nodaļas vadītāja Maira Zonenberga

Tālr. +371 26603410

e-pasts:  maira.zonenberga@tukums.lv

 Saskaņojot robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus, jāiesniedz uzmērījumi digitālā formātā!

Pašvaldības policija

Tukuma novada pašvaldības policija:

Kontakti:

tālr. 8881

tālr. 63125050

 

Iecirkņa adrese: Pils iela 18, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101

Sociālais dienests

Sociālais dienests:

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:

Sociālās palīdzības nodaļas darbinieks

Inese Jaunkļaviņa, pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 9.00 -16.00 (tālr.29165232)

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem

Baiba Kalviņa
pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 13:30-16:00  (tālr. 22810310, 23201838)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:

Maiga Garoza
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 24207285)

Sociālā darbiniece:

Cilda Rozenvalde  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 22810310)

Sanita Pētersone – sociālā aprūpētāja Lapmežciema pagastā

Veselības aprūpe

Lapmežciema doktorāts

Adrese: Lapmežciems, Liepu iela 11 , tālrunis: 63163477

Ģimenes ārste: Olita Ulmane

Medmāsas: Laine Paipala, Zita Meiere

Doktorāta darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās no 8:00 līdz 16:00

Trešdienās no 11:00 līdz 19:00,

Ceturtdienās no 9:00 līdz 17:00

Pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 9:00 līdz 13:00

Otrdienās no 9:00 līdz 13:00

Trešdienās no 17:00 līdz 19:00

Ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00 (bērni)

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

Akūti slimo pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes bez iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 8:00 līdz 9:00

Otrdienās no 8:00 līdz 9:00

Trešdienās no 16:00 līdz 17:00

Piektdienās no 8:00 līdz 9:00