Kultūra

Bibliotēka

Lapmežciema pagasta bibliotēka

Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
Bibliotēkas vadītāja: Vita Klapkalne
Tālrunis: 20043283
E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās: no 11:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 19:00
Otrdienās: no 09:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 16:00
Trešdienās: no 11:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 16:00
Ceturtdienās: no 11:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 19:00
Piektdienās: no 09:00 līdz 13:00

Pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta.

Katra mēneša otrā pirmdiena – SPODRĪBAS DIENA – apmeklētāji netiek apkalpoti.

Muzejs

Lapmežciema pagasta muzejs

Muzejs dibināts 1999. gadā
Vadītāja Anita Alberta
Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV- 3118
Tālrunis: 27000380
E-pasts: lapmezciemamuzejs@gmail.com, muzejs@lapmezciems.lv

Lapmežciema pagasta muzejs apmeklētājiem atvērts:

Pirmdienās: slēgts
Otrdienās: 10.00-16.00
Trešdienās: 10.00-16.00
Ceturtdienās: 10.00-16.00
Piektdienās: 10.00-16.00
Sestdienās: 10.00- 16.00
Svētdienās: slēgts

Muzeja moto:
Ar interesi ieskatīties pagātnē,
Paškritiski vērties tagadnē,
Ar sava gara spēku raudzīties nākotnē.

2019. gada 25. janvārī, savā 20. gadu jubilejā, durvis apmeklētājiem vēra moderni rekonstruētais Lapmežciema muzejs.
Lapmežciema muzejs dibināts 1999. gadā. Tā darbības mērķis ir saglabāt pagasta kultūrvēsturiskās vērtības, īpašu uzmanību pievēršot zvejniecības vēsturei un ar zvejniecību saistītajām parādībām sadzīvē un fiziskajā apkārtnē.
Muzeja ekspozīcijas centrā ir zvejnieks savā saimnieciskajā darbībā un savā vidē, tā stāsta par dažādajām zvejnieka dzīves un darba formām cauri laikiem. Lapmežciema teritorijas vēsture ir cieši saistīta ar zveju, ekspozīcijā to atklāj gan arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, tādejādi liecinot par seno iemītnieku nodarbošanos ar zvejniecību, gan vēsturiskie dokumenti, kartes un zīmējumi, kuri parāda gan teritoriālās, gan saimnieciskās izmaiņas pagasta zvejnieku ikdienā. Par 19. un 20. gadsimta zvejnieku sadzīvi un darba dzīvi vēsta fotogrāfijas, kā arī zvejniecības un sadzīves priekšmeti, kuri parāda mājas soļa, darba un vaļas brīžu ciešo saistību – to centrā jūra. Interaktīvās nodarbes ļauj izzināt Lapmežciema apkārtni gan tās seno vietvārdu, gan vides bagātībā.
Muzeja izstāžu zālē var iepazīties ar Ragaciemā dzimušā dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīves ceļu.
Regulāri izstāžu zālē tiek iekārtotas mākslas darbu izstādes.

Tautas nams

Lapmežciema pagasta Tautas nams

Tautas nams uzcelts 1957. gadā par kolhoza zvejnieku saziedotajiem līdzekļiem. 2006.gadā veikta ēkas fasādes rekonstrukcija.

Tautas nama vadītāja: Laila Lazdiņa
Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118
E-pasts: lapmezciemstn@tukums.lv
Tālrunis: 29255180

Kultūras pasākuma organizatore: Kristīne Starte
E-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
Tālrunis: 20210083

Lapmežciema Tautas nama pašdarbības kolektīvu nodarbību laiki

Pirmdiena:

 • plkst.14-16 skolēnu deju kolektīvs (lielā zāle);

Otrdiena:

 • plkst.15.30-18 Tradīciju ansamblis “Liedags” (mazā zāle);
 • plkst.18.00-20.00 Sieviešu vokālais ansamblis (mazā zāle);
 • plkst.15.30-17 Popgrupa “Vējā” lielā grupa (mūzikas klase);
 • plkst.16.30—19 Popgrupa “Vējā” mazā grupa (mūzikas klase);
 • plkst.19:00 – 20:00 Zumba ( lielajā zālē)

Trešdiena:

 • plkst.14-16 Skolēnu deju kolektīvs (lielā zāle);
 • plkst.15.30-18.00 popgrupa “Vējā” vidējā grupa (mūzikas klase);
 • plkst.20.00-23.00 TDK “Brīze” vidējā paaudze (lielā zāle);
 • plkst. 18:00 -19:00 ģitāra ( lielajā zālē)
 • 19:00 – 21:00 amatierteātris ( lielajā zālē)

Ceturtdiena:

 • plkst. 11.00 – 12 .00 “Bēbīšu skoliņa” “Notiņa” (mazā zāle);
 • plkst.16.00- 17.30 Zīmēšanas pulciņa nodarbības (mazā zāle)
 • plkst.14-16 skolēnu deju kolektīvs (lielā zāle);
 • plkst.19:00-20:00 Zumba (lielajā zālē)

 

Pašdarbības kolektīvi:

Popgrupa “Vējā”:
dibināta 1994. gada novembrī. Grupas vadītāja ir Benita Egle. Jau no paša dibināšanas brīža popgrupa aktīvi piedalās tādos festivālos kā “Mazais patskanis”, “Bildes”, “Saules zaķis”, “Sinepes un medus” un citos. Popgrupa uzstājusies arī daudzās Eiropas valstīs. Grupa iestudējusi rokoperu “Mēness noslēpums”.

Lapmežciema sieviešu vokālais ansamblis «Selga»:
dibināts 1953. gadā, pašlaik ansambli vada Māra Gulbe. 58 gadu laikā ansamblī dziedājušas 56 dalībnieces. Ansambļa repertuārs šajos gados ir bijis ļoti plašs – sākot ar sarežģītām klasiskām dziesmām un beidzot ar ziņģēm, bet vismīļākā vienmēr ir bijusi jūras tēma.

Lapmežciema Tautas namā jau 16 gadus darbojas arī tradīciju ansamblis “Liedags”, kura vadītāja ir Māra Gulbe.

 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un pulciņi

 1. Sieviešu vokālais ansamblis «Selga» – vadītāja Māra Gulbe 29458026
 2. Tradīciju ansamblis „Liedags”- vadītāja Māra Gulbe 29458026
 3. Bērnu popgrupa „Vējā” (3 grupas) – vadītāja Benita Egle
 4. Ģitārspēles nodarbības- vadītājs Jānis Paceris
 5. Pirmskolas deju kolektīvs «Brīzēni» (2 grupas)- vadītāja Rita Eliasa  29458026
 6. Amatierteātra pulciņš- vairāk informācijas pa tālruni 29458026
 7. Bēbīšu skoliņa- vadītāja Alise Kalsnava, tālrunis 27721302
 8. Dambretes spēles nodarbības – vadītāja Antra Valnere 29458026
 9. Gleznošanas studija bērniem – Līvija Pavlovska 29458026

Interešu pulciņi

 1. Zumbas nodarbības- vadītājs Inguss Stauģis, tālrunis 27144521
 2. Salsas nodarbības- vadītājs Ēriks Balodis, tālrunis 29265552
 3. Dzelmes deju studija – vadītāja Renata Dzelme 29678131