Kontakti

Pašvaldības iestādes

1. Lapmežciema pagasta pārvalde

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2, LV-3118

Tālrunis: 63163230

Fakss: 63163230

Reģ.Nr. LV 90000051167

Norēķiniem: Budžeta konts: LV19UNLA 0032 0111 30610

E-pasts: info@lapmezciems.lv,

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30

Otrdienās no 8:00-17:00

Trešdienās no 8:00-17:00

Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30

Piektdienās no  8:00-14:00

Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00.

2. Lapmežciema pamatskola

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2a, LV-3118

Tālrunis: 26005864

E-pasts: skola@lapmezciems.lv

3. Lapmežciema sporta komplekss

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2, LV-3118

Tālrunis: 26194034

E-pasts: normunds.velps@inbox.lv

4. Lapmežciema muzejs

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālruņi: 27000380, 27220869

E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv, lapmezciemamuzejs@gmail.com

5. Lapmežciema pagasta bibliotēka

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālrunis: 20043283

E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv

6. Lapmežciema doktorāts

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 11, LV-3118

Tālrunis: 63163477

7. Lapmežciema dienas centrs “Zaķīšu pirtiņa”

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Stadiona iela 1a, LV-3118

Tālrunis: 24556654

E-pasts: dienascentrs@lapmezciems.lv

Darbinieki

 

Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa
Iedzīvotāju pieņemšana:
Katra mēneša otrajā otrdienā: 13:00 – 17:00
Katra mēneša ceturtajā otrdienā: 09:00 – 12:00
Tālruņi: 63192144, 29194613
E-pasts: gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols Tālrunis: 63180950
Mob. tālrunis: 29265069
E-pasts: andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Lapmežciema pārvaldes vadītājs Sergejs Kirilovs Tālrunis: 63163230
Mob. tālrunis: 24226272
E-pasts:sergejs.kirilovs@lapmezciems.lv
Galvenā grāmatvede Gita Kļava Tālrunis: 22333665
E-pasts: gramatvediba@lapmezciems.lv
Grāmatvede Agrita Blūma Tālrunis: 22333665
E-pasts: agrita@lapmezciems.lv
Sekretāre, kancelejas daļa Diāna Andersone Tālrunis: 29348883
E-pasts: info@lapmezciems.lv
Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne Tālrunis: 27052262
E-pasts: soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa Tālrunis: 29900813
E-pasts: soc.dienests@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja Madara Kundziņa Tālrunis: 23881511
E-pasts: projekti@lapmezciems.lv
Saimniecības daļas vadītājs

 

Zemes ierīcības inženieris

Indars Žebeks

 

Rudīte Kripa
Iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00 un trešdienās 9:00 – 12:00

Tālrunis 24226273, e-pasts  saimnieciba@lapmezciems.lv

Tālruņi: 29326090, 27020073
E-pasts: mernieciba@enguresnovads.lv

Arhitekts un būvvaldes vadītājs  

Kārlis Kazlovskis

Iedzīvotāju pieņemšana:
ceturtdienās 13:00 – 19:00

Tālruņi: 27020073
E-pasts: buvvalde@enguresnovads.lv
Pašvaldības policija Jānis Vancāns Tālrunis: 29193503, policijas dežūrtālrunis 27030161
E-pasts: policija@enguresnovads.lv
Tautas nama vadītāja Laila Zacmane Tālrunis: 29458026
E-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
Kultūras pasākuma organizatore Alise Rugāja Tālrunis: 24119767
E-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs Normunds Velps Tālrunis: 29418443
E-pasts: normunds.velps@inbox.lv
P SIA „Krants” valdes loceklis Sergejs Kirilovs Tālrunis: 29494875, 63163250
E-pasts: krants@lapmezciems.lv, 
P SIA „Krants” grāmatvede Ināra Blūma Tālrunis:63163250
E-pasts: krants@lapmezciems.lv, krants@enguresnovads.lv
Bibliotēkas vadītāja Vita Klapkalne Tālrunis: 20043283
E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv
Lapmežciema pamatskola Direktors: Raimonds Arājs
Apmeklētāju pieņemšana:
otrdienās 9:00 – 11:00
ceturtdienās 15:00 – 17:00
Tālrunis: 25553874
E-pasts: skola@lapmezciems.lv
Skolotāju istaba Tālrunis: 26005864
1. – 4. klašu skolotāju istaba Tālrunis: 22306884
Virtuve Tālrunis: 22332645
Lapmežciema Pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) Tālrunis: 26808897
Lapmežciema muzeja vadītāja Anita Alberta Tālruņi: 27000380, 27220869
E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv
Lapmežciema dienas centra «Zaķīšu pirtiņa» vadītāja Diāna Andersone Tālrunis: 24556654
E-pasts: dienascentrs@lapmezciems.lv