Kontakti

1. Lapmežciema pagasta pārvalde

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2, LV-3118

Tālrunis: 63163230

Fakss: 63163230

E-pasts: info@lapmezciems.lv, lapmezciems@enguresnovads.lv

2. Lapmežciema pamatskola

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2a, LV-3118

Tālrunis:26005864

E-pasts: skola@lapmezciems.lv

3. Lapmežciema sporta komplekss

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2, LV-3118

Tālrunis: 26194034

E-pasts: normunds.velps@inbox.lv

4. Lapmežciema muzejs

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālruņi: 27000380, 27220869

E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv, lapmezciemamuzejs@gmail.com

4. Lapmežciema pagasta bibliotēka

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālrunis: 20043283

E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv

5. Lapmežciema doktorāts

Adrese: Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 11, LV-3118

Tālrunis: 63163477

Engures novada domes priekšsēdētājs  Gundars VažaIedzīvotāju pieņemšana:Katra mēneša otrajā otrdienā 13:00 – 17:00,

Katra mēneša ceturtajā otrdienā 09:00 – 12:00

Tālr. 63192144,Mob.tālr. 29194613gundars.vaza@enguresnovads.lv
Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols Tālr. 63180950. mob.tālr. 29265069
andris.kalnozols@enguresnovads.lv
Lapmežciema pārvaldes vadītāja Laura Šmite Tālr. 63163230. mob. 29467086 laura.smite@lapmezciems.lv
Galvenā grāmatvede Gita Kļava Tālr. 22333665 gramatvediba@lapmezciems.lv
Grāmatvede Agrita Blūma Tālr. 22333665
Sekretāre, kancelejas daļa Ilva Pastore Tālr.: 29348883 info@lapmezciems.lv,
lapmezciems@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne Tālr. 27052262 soc.dienests@enguresnovads.lv
Sociālā dienesta sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa Tālr. 29900813 soc.dienests@enguresnovads.lv
Projektu vadītāja Madara Kundziņa Tālr. 23881518 projekti@lapmezciems.lv
Zemes ierīcības inženieris Rudīte KripaIedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdienās 9:00 – 13:00

un 14:00 – 17:00

Tālr.: 29326090, 27020073 mernieciba@enguresnovads.lv
Arhitekts un būvvaldes vadītājs  Roberts Kozlovskis Iedzīvotāju pieņemšana:ceturtdienās   9:00 – 12:00un 13:00 – 19:00 Tālr.: 27020073, 29535846 buvvalde@enguresnovads.lv
 
Pašvaldības policists Jānis Vancāns Mob. tālr. 29193503 policija@enguresnovads.lv
Tautas nama vadītājaKultūras pasākuma organizatore
Laila Zacmane
Alise Rugāja
Mob. 29458026Mob. 24119767 tautasnams@lapmezciems.lv
P SIA „Krants” Andris Apels Mob. 29184094krants@enguresnovads.lv krants@lapmezciems.lv
Bibliotēkas vadītāja Vita Klapkalne Mob. 20043283. biblioteka@lapmezciems.lv
Lapmežciema pamatskola Direktors: Raimonds Arājs

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Otrdiena no plkst. 9:00 – 11:00
Ceturtdiena no plkst. 15:00 – 17:00
Skolotāju istaba:
1. – 4.kl. skolotāju istaba:
Virtuve:
Mob. 25553874

Mob. tel. 26005864
Mob. tel. 22306884
Mob. tel. 22332645
Lapmežciema Pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) Mob. tālr. 26808897
Lapmežciema muzeja vadītāja Anita Alberta Mob.tel.27000380, 27220869 muzejs@lapmezciems.lv
Lapmežciema dienas centra “Zaķīšu pirtiņa”vadītāja Iveta Ziemele Mob.tel.29921827 dienascentrs@lapmezciems.lv