Kontakti

Pašvaldības iestādes

1. Lapmežciema pagasta pārvalde

Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Pakalpojuma vai preces izsniegšanas vai saņemšanas vietas adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts

Norēķinu rekvizīti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANKA AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS

Tālrunis : 29348883

E-pasts: lapmezciems@tukums.lv

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:00-17:00

Otrdienās no 8:00-17:00

Trešdienās no 8:00-17:00

Ceturtdienās no 8:00-19:00

Piektdienās no  8:00-14:00

Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00.

2. Lapmežciema pamatskola

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2a, LV-3118

Tālrunis: 26005864

E-pasts: skola@lapmezciems.lv

3. Lapmežciema sporta komplekss

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 2, LV-3118

Tālrunis: 26194034

E-pasts: normunds.velps@inbox.lv

4. Lapmežciema muzejs

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālruņi: 27000380, 27220869

E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv, lapmezciemamuzejs@gmail.com

5. Lapmežciema pagasta bibliotēka

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 4, LV-3118

Tālrunis: 20043283

E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv

6. Lapmežciema doktorāts

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Liepu iela 11, LV-3118

Tālrunis: 63163477

7. Lapmežciema dienas centrs “Zaķīšu pirtiņa”

Adrese: Tukuma novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Stadiona iela 1a, LV-3118

Tālrunis: 24556654

E-pasts: dienascentrs@lapmezciems.lv

Darbinieki

 

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa Tālruņi: 63192144, 29194613
E-pasts: gundars.vaza@tukums.lv
Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Valers Mob. tālrunis: 29272665
E-pasts: imants.valers@tukums.lv
Lapmežciema pārvaldes vadītājs Laura Šmite Mob. tālrunis: 24226272
E-pasts: laura.smite@tukums.lv
Zvejas licenču sekretāre – kasiere, VPVKAC konsultante Agrita Blūma Tālrunis: 22333665
E-pasts: agrita.bluma@tukums.lv
Sekretāre, kancelejas daļa Elīna Dal Zufo Tālrunis: 29348883
E-pasts: lapmezciems@tukums.lv
Saimniecības daļas vadītājs Gints Strupis Tālrunis: 24226273
E-pasts: saimnieciba@lapmezciems.lv
Sociālā dienesta darbinieki Inese Jaunkļaviņa
Valda Kolma
Baiba Kalviņa
Tālrunis: 29165232
Tālrunis: 26640102
Tālrunis: 23201838
E-pasts: tnsd@tukums.lv
Zemes ierīcības inženieris Rudīte Kripa
Iedzīvotāju pieņemšana:
pirmdienās 9:00 – 12:00 un 13.00 – 17.00
Tālrunis: 20238651
E-pasts: rudite.kripa@tukums.lv 
Būvvalde Informējam, ka ar 2021.gada 1.jūliju novada teritorijā būvniecības procesu pārrauga Tukuma novada būvvalde. Aktuālā informācija par būvvaldes pakalpojumiem šeit:
https://www.tukums.lv/lv/buvvalde
Tautas nama vadītāja Laila Lazdiņa Tālrunis: 29255180
E-pasts: lapmezciemstn@tukums.lv»
Kultūras pasākuma organizatore Kristīne Starte Tālrunis:29255180
E-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs Normunds Velps Tālrunis: 29418443
E-pasts: normunds.velps@inbox.lv
Bibliotēkas vadītāja Vita Klapkalne Tālrunis: 20043283
E-pasts: biblioteka@lapmezciems.lv
Lapmežciema pamatskola Direktore: Antra Ozoliņa
Apmeklētāju pieņemšana:
otrdienās 9:00 – 11:00
ceturtdienās 15:00 – 17:00
Tālrunis: 26406736
E-pasts: lapmezciemaskola@tukums.lv
Skolotāju istaba Tālrunis: 26005864
1. – 4. klašu skolotāju istaba Tālrunis: 22306884
Virtuve Tālrunis: 22332645
Lapmežciema Pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) Tālrunis: 26808897
Lapmežciema muzeja vadītāja Anita Alberta Tālruņi: 27000380, 27220869
E-pasts: muzejs@lapmezciems.lv
Lapmežciema dienas centra «Zaķīšu pirtiņa» vadītāja Liene Seņkova Tālrunis: 24556654
E-pasts: liene.senkova@tukums.lv