Jaunumi un aktualitātes

Noslēdzies projekts «Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā»

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000003 ietvaros tika izbūvēts 247m garš novadkolektors uz jūru ar 0,1% kritumu. Gar Veco Ķemeru ceļu un tā piegulošajām šķērsielām bija haotiski ceļa grāvji, kuri laika gaitā  piesērēja un aizauga ar krūmiem, bez noteces un ūdens palika stāvošs. Periodos, kad ir lietus Purva ielas un Slocenes ielas uzplūstošie ūdeņi bojāja ceļa klātni un apgrūtināja ceļa ekspluatāciju, kā arī lietavas periodos gan ceļš, gan ceļam uzplūstošās platības cieta no pārliekā mitruma.

Šāda veida kolektora izbūve ļauj netraucēti novadīt ūdeni ar caurteci. Rēķinoties ar to, ka šī teritorija ir intensīvi apbūvēta, tad saskaņā ar būvprojektu tika izraudzīta vispiemērotākā metode šādu darbu veikšanai, lai nodrošinātu netraucētu piekļūšanu novadkolektora darbības vizuālai kontrolei, sakrājušos nosēdumu iztīrīšanai no kontrolakas un novadkolektora skalošanas caur kontrolaku.
Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/21, 9. panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “BT būve” par līgumsummu EUR 49 021,41 bez PVN (PVN summa EUR 10294,50).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 59 315,91, no kuriem EUR 31 500 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Noslēdzies projekts «Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā»

 

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000001 ietvaros tika atjaunota gājēju laipa “Kupskalnu parks”,Bigauņciema teritorijā. Esošā laipa ir nozīmīgs tūrisma objekts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Tā ir iecienīta pastaigu vieta, caur kuru ērti var piekļūt jūras piekrastei ar labiekārtotu pludmali. Kopumā tika atjaunota esošā laipa 242,8m garumā, izmantojot polimēra kompozīta dēļu klāju, kas ir ilgmūžīgs materiāls.

Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/16, 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “RST Skrūvpāļi” par līgumcenu EUR 54 378,04 bez PVN (PVN summa EUR 11419,39).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 66753,33, no kuriem EUR 60078,00 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā

Engures novada dome veic nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanu, finansēšanu, koordinēšanu un kontroli jauniešiem vecumā no 14 (pilni 14 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuru dzīvesvieta deklarēta Engures novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lapmežciema pagastā pieteikšanās līdz 25.05.2020.

 

ENGURES NOVADA DOMES NOTEIKUMI «Kārtība, kādā organizējami jauniešu (vecumā no14 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā» 

PIETEIKUMA ANKETA – IESNIEGUMS

Lapmežciema sporta komplekss atsāk uzņemt apmeklētājus

Informācija!
No 18.maija Lapmežciema sporta komplekss, ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, atsāks uzņemt apmeklētājus trenažieru zālē.
Trenažieru zāli apmeklēt varēs grupās, ne vairāk par trīs personām, iepriekš piesakot pa tālruni +371 26194034 vai +371 29418443.
Apmeklētājiem nebūs pieejamas ģērbtuves un dušas.
Darba laiks darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00 un vakarā no plkst. 17:00- 21:00

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS (2 vakances)

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: pirmsskolas izglītības skolotājs.
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 803,00 EUR.
PIENĀKUMI:
• veikt skolotāja darba pienākumus pirmsskolas izglītības grupā (1,5 – 6 gadus veci bērni).
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas izglītības grupas, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJS (1 vakance)

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pamatskola.
VAKANCE: vispārējās pamatizglītības skolotājs (krievu valodas skolotājs).
DARBA SLODZE: 0,5 amata vienības (15 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 400,00 EUR.
PIENĀKUMI: veikt krievu valodas skolotāja darba pienākumus pamatizglītības posmā (5.-9.klase);
NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasībām par skolotāja izglītību.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
DARBA VIETA: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa pastu uz skolas adresi: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
vai
• CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: skola@lapmezciems.lv
KONTAKTPERSONA: Lapmežciema pamatskolas direktors, tālrunis:25553874.

Engures novada Dome aicina darbā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju uz noteiktu laiku

1. Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības:
1.1. 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds, vēlams tiesību zinātnēs;
1.2. Pieredze darbā vadošā amatā (vismaz 2 gadi);
1.3. B kategorijas autovadītāja apliecība;
1.4. Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām);

2. Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:
2.1. Izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
2.2. Spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt kolektīvu;
2.3. Ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
2.4. Izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības jomās Engures novadā, Lapmežciema pagastā;
2.5. Spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta projektu un investīciju pieprasījumus, kā arī veiksmīgi tos izpildīt.

3. Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
3.1. Pieredze un zināšanas projektu vadībā, ES struktūrfondu apguvē;
3.2. Izglītība vadības vai tiesību zinātnēs, ekonomikā vai inženierzinātnē;
3.3. Svešvalodu zināšanas.

4. Galvenie amata pienākumi:
4.1. Pārvaldes darba organizēšana un vadīšana;
4.2. Pārvaldei nodoto pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, pagasta teritorijā realizēto projektu pārzināšana un administrēšana;
4.3. Autoceļu un ielu, tiltu un laukumu ikdienas uzturēšanas organizēšana;
4.4. Pārvaldes budžeta pieprasījuma sagatavošana;
4.5. Organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības;
4.6. Sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām, informācijas aprites nodrošināšana.

Pretendentus lūdzam iesniegt:
1. Pieteikumu uz Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
2. CV;
3. Motivācijas vēstuli;
4. Rakstiskā veidā savu redzējumu par Lapmežciema pagasta attīstību un pagasta pārvaldes darbību pašvaldības funkciju un pārvaldes iestāžu kompetenču robežās;
5. Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Iepriekš minētos dokumentus lūdzam nosūtīt Engures novada Domei pa pastu, adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, vai pa e-pastu dome@enguresnovads.lv līdz 2020.gada 2.jūnijam.

Atalgojums: 1379.00 EUR

Lielā talka 16.maijā!

Lielā talka 16.maijā!!!
Engures novadā tā pat kā arī citviet Latvijā šogad Lielā talka notiks savādākā formātā kā ierasts – iedzīvotāji, kuri vēlēsies, ģimeņu pulciņā vai pa divi talkot varēs gan publiskās vietās, gan privātajā sektorā. Šādām aktivitātēm publiskajā sektorā tiks nodrošināts pašvaldības atbalsts – tiks izsniegti maisi un tiks nodrošināta savākto atkritumu aizvešana.
*Piesakot maisus, iepriekš ir jāreģistrē savu aktivitāti – talkas vietu Lielās talkas aplikācijā. Saņemot maisus ir jānorāda atbildīgā persona, vieta kur talkos, maisu skaits un jāvienojas par vietu, kur maisi tiks novietoti, lai pašvaldība tos varētu 18.maijā savākt.
*Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
*Lapmežciema pagastā maisi tiks izsniegti darba laikā Lapmežciema pagasta pārvaldē no 11.maija, piesakoties pa tālruni 63163230 vai 29348883. Piesakot maisus, iepriekš ir jāreģistrē savu aktivitāti – talkas vietu Lielās talkas aplikācijā.
*Atgādinām! Talkot drīkst pa vienam (SOLO talkas), diviem (DUO talkas) vai pa mājsaimniecībām (ĢIMENES talkas), šīs talkas ietvaros ar to saprotam arī labiekārtošanas talkas savas mājas pagalmā vai privātā teritorijā, bet saņemt bezmaksas maisus un savākto atkritumu aizvešana tiks nodrošināta tikai no talkošanas vietām publiskās teritorijās, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.
*Mīliet dabu un saudzējiet to!

Lielgabarītu atkritumu izvešana Lapmežciema pagastā

Informējam iedzīvotājus, ka Lapmežciema pagastā tiks organizēta dalīta lielgabarītu atkritumu izvešana, atsevišķi no lielgabarītu (mēbeļu utmldz.) atkritumu izvešanas, tiks organizēta nolietoto elektropreču bezmaksas nodošana.
1) NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos telefonus, datorus, akumulatorus, rūterus, dekoderus, printerus, kopētājus, TV, ledusskapjus, veļas mašīnas, putekļu sūcējus, instrumentus, vadus, antenas, zāles pļāvējus, kases aparātus, arī metālu, metāllūžņus, utt.) varēs nodot bezmaksas, atsevišķi no lielgabarīta precēm. LIELGABARĪTU IZVEŠANAS LAIKĀ ELEKTROPRECES NETIKS IZVESTAS!
Elektropreces norādītajos datumos pašiem jānogādā Talsu šoseja 9/8 (Transporta daļā):
15.05.2020. no plkst.12.00- 19.00
16.05.2020. no plkst. 10.00-19.00

2) Pārējie lielgabarītu atkritumi (mēbeles, izņemot elektropreces), tiks izvesti noteiktā datumā – 20.05.2020. no Jūsu pieteiktās adreses.
Ja neizdosies visu maršrutu izbraukt 20.maijā, tad maršruts tiks turpināts 21.maijā.
Pieteikt Lapmežciema pagasta pārvaldē pa tālruni 29348883 vai 63163230 no 1. maija līdz 15.maijam.
Pieteikt var 2 (divas) lietas. Vēršam Jūsu uzmanību – ja būs izvietots vairāk lietu, vai, ja tiks izvietotas elektropreces, tās netiks paņemtas! Pakalpojuma sniedzējs vadīsies pēc iesniegtā saraksta, kas būs pieteikts. Pieteikties varēs tikai tie, kuriem ar Lapmežciema pagasta pārvaldi nav parādu saistību un ir noslēgts līgums ar AAS “Piejūra” par sadzīves atkritumu izvešanu.

Lapmežciema pagasta pārvalde aicina darbā STRĀDNIEKU (uz nenoteiktu laiku)

Prasības:
• Ne zemāka par vidējo izglītību;
• godprātīga attieksme pret veicamo darbu;
• vēlama pieredze līdzīgā amatā;

Galvenie pienākumi:
• veikt sīkos remonta un labiekārtošanas darbus pašvaldības īpašumā esošajos objektos, ēkās, būvēs, bērnu rotaļlaukumos un tūrisma objektos;
• veikt iekšējo inženiertīklu avāriju lokalizāciju, avārijas remontdarbus;
• sagatavot telpas, laukumus viesu uzņemšanai, semināriem un līdzīgu pasākumu norisei;
• veikt apkures, ventilācijas, ūdensvada, kanalizācijas un citu inženierkomunikāciju profilaktisko apkopi;
• veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

PIEDĀVĀJAM:
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu 502 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

CV ar norādi AMATA VAKANCEI “STRĀDNIEKS” sūtiet uz info@lapmezciems.lv vai uz pasta adresi: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures nov. LV-3118
Kontaktpersona: Ilva Pastore 24226272

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti mēneša laikā pēc vakances aizpildīšanas.
3) personas datu apstrādes pārzinis ir Lapmežciema pagasta pārvalde, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads LV-3118, tālr.nr.63163230, elektroniskā pasta adrese: info@lapmezciems.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.
Tālrunis uzziņām: 63163230, e-pasts: info@lapmezciems.lv
Pateicamies visiem par atsaucību, ja nesazināsimies ar Jums līdz 04.05.2020., tad lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai!
Pieteikties līdz: piektdiena, 2020.gada 1.maijs