Jaunumi un aktualitātes

Aicinām piedalīties talkā 22.09.2018. projekta “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” ietvaros

Apmeklētāju plūsma rada eroziju Gausajā jūdzē-lai samazinātu radīto eroziju stāvkrasta Gausajā jūdzē, nepieciešama zaru pinumu atjaunošana. Šādi kārklu pinumi pēdējo reizi tika veikti 2011.-2012. gadā, kopš tā laika pinumi ir nolietojušies un savu funkciju vairs neveic pilnvērtīgi. Tāpēc šī projekta viens no darba uzdevumiem ir izveidot kārklu pinumus Gausajā jūdzē-300m apmērā, organizējot talku.

Tāpēc Lapmežciema pagasta pārvalde organizē talku 22.09.2018., no plkst.11:00-14:00.

Brīvprātīgos talciniekus no pārvaldes organizēts bezmaksas transports nogādās  un atvedīs atpakaļ maršrutā:

11:00 Dižpriede

11:05 Zivju fabrika

11:10 Tautas nams

11:15 Kalnu ielas pietura

11:20 Ragaciems

Talkas dienā talciniekiem būs nepieciešami- darba cimdi un atkritumu maisi, kurus bez maksas būs iespējams saņemt talkas vietā pie talkas atbildīgā. Katrs talcinieks atbildīgs par sevi, lai ir atbilstošas darba drēbes laikapstākļiem.

Pēc talkas tiks notiks Lapmežciema pagasta pārvaldes organizēts pikniks.

Ir aicināts piedalīties katrs, kurš grib pielikt savu darba roku, lai padarītu pludmali skaistāku. Aicinātas arī ģimenes ar bērniem.

Darbi notiek Engures novada domes īstenota, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta Publisko ūdeņu pārvaldības praktisko aktivitāšu programmas projekta Nr. 1-08/89/2018 “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” ietvaros.

42109810_564083134048785_4961272283030093824_n

Uzsākti sakopšanas darbi vairākās piekrastes un kāpu zonās Engures novada pašvaldībai piederošos zemes gabalos

Informējam, ka šajā rudenī vairākās vietās Lapmežciemā, Abragciemā un Engurē, Engures novada pašvaldībai piederošos zemes gabalos Rīgas līča piekrastē, ir uzsākti piekrastes un kāpu sakopšanas darbi.
Darbi notiek Engures novada domes īstenota, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta Publisko ūdeņu pārvaldības praktisko aktivitāšu programmas projekta Nr. 1-08/89/2018 “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” ietvaros. Plānots veikt dažādus darbus – niedru un piekrastes zālāju pļaušanu, krūmu izciršanu, izņemot no kāpām netipiskas un svešzemju sugas, retinot vecos kārklu krūmus un blīvo priežu apaugumu, peldvietas labiekārtošanu pie Kaņiera ezera, publiskās tualetes uzstādīšanu, eroziju mazinošu un apmeklētāju plūsmas regulējošu pinumu izveidošanu, kā arī atkritumu savākšanu. Paredzēts arī uzstādīt 10 informatīvos stendus un norādes.
Kādēļ nepieciešama zāles pļaušana un krūmu retināšana kāpās? Piekrastes kāpu biotopi ir dinamiska mainīgās piejūras ainavas sastāvdaļa. Pludmalē kā mazi smilšu pauguriņi sastopamas embrionālās kāpas, kas, smiltīm uzkrājoties, veido priekškāpu, tālāk aiz tās atrodas ar lakstaugiem klāta pelēkā kāpa, visbeidzot vietā, kur smilšu pārpūšana apstājusies, sastopam mežainās piejūras kāpas. Katram no šiem kāpu veidiem ir savi raksturīgie procesi un nozīme, tie kalpo par mājvietu sev raksturīgām augu (piemēram, pļavas silpurene, smiltāju neļķe) un bezmugurkaulnieku (dažādu tauriņu un citu kukaiņu) sugām. Dažām no tām tā ir vienīgā iespējamā mājvieta. Arī paši šo kāpu veidi ir dabiski biotopi, kas mūsdienās sastopami aizvien retāk un mazākās platībās, pamatā cilvēka darbības rezultātā. Visslikāk klājas pelēkajai kāpai, jo to apdraud apbūve, aizaugšana, pārmēslošana ar dārza izcelsmes atkritumiem, tajā ieviešas svešzemju un invazīvas sugas, kas pakāpeniski pārņem kāpu savā varā. Visa piekraste kopumā ir dabiska ekosistēma, kas nodrošina mums dažādus pakalpojumus, piemēram, aizsardzību pret eroziju un katastrofām, nodrošina dzīvotnes sugām un bioloģisko daudzveidību, sniedz mums atpūtas un veselības veicināšanas iespējas, estētisko iedvesmu, kā arī pārtiku un izejvielas. Jo labākā stāvoklī kāpas būs, jo kvalitatīvākā vidē mēs dzīvosim.
Lai uzlabotu priekškāpu un pelēko kāpu biotopu stāvokli, nepieciešama virkne apsaimniekošanas pasākumu – graudzāļu pļaušana un kūlas novākšana, koku un krūmu apauguma samazināšana, invazīvo sugu apkarošana un atkritumu izvākšana. Visi veicamie piekrastes un kāpu, it īpaši degradētu jeb sabojātu pelēko kāpu, sakopšanas un to ekoloģiskā stāvokļa un funkciju uzlabošanas darbi plānoti atbilstoši jaunākajām zinātniskajām un praktiskajām atziņām, kas apkopotas grāmatās “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā”, un ir pieejamas vietējās bibliotēkās un internetā.
Ja Jums radušies jautājumi, informāciju par darbiem varat saņemt pa e-pastu
karlis.lapins@daba.gov.lv vai projekti@lapmezciems.lv
Atgādinām, ka ne kāpas un piekraste, ne pašvaldības īpašums nav tā vieta, kurā novietot savā saimniecībā nevajadzīgas lietas vai dārza atkritumus. Pērnajām lapām, sapuvušiem āboliem un nezāļu kaudzēm īstā vieta ir kompostā katram saimniekam savā zemesgabalā!

42109810_564083134048785_4961272283030093824_n

Otomāra Kalpiņa grāmatas “Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts”

Kalpins_vaks_F

Lapmežciema Tautas nams, Lapmežciema pagasta muzejs un izdevniecība “Latvijas Mediji” ielūdz
visus interesentus uz Otomāra Kalpiņa grāmatas “Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts” prezentācijas pasākumu šā gada 27. septembrī plkst. 18.00 Lapmežciema Tautas namā.
Tikšanās ar grāmatas sastādītāju un Otomāra Kalpiņa brāļameitu Rudīti Kalpiņu, izdevniecības “Latvijas Mediji” pārstāvjiem, muzikāli pārsteigumi un saviesīgas sarunas pie vīna glāzes.
Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties grāmatas.

 

“Otomāra Kalpiņa memuāri atspoguļo to daudzo talantīgo Latvijas neatkarības laika paaudzes vīru likteni, kuri dzīvē izgāja ar lielām cerībām. Neieguvuši pietiekamu izglītību, viņi tomēr kļuva par gaišiem cilvēkiem, kas turklāt saglabā dzīvu interesi par visām sabiedriskajām norisēm un spēja tās vērtēt ar kritisku prātu. Izceļama ir autora valoda un izteiksmes veids – kā nozīmīga tā laikmeta liecība. Ar sava mūža atmiņām Otomārs Kalpiņš cēlis vēl augstāku to pieminekli, kas rakstos celts jūrai, latviešu zvejniekiem un zvejniecībai Latvijā.”

Dr. hist. Ilgvars Butulis

Notiks Sirds veselības dienas pasākumi Engurē

Veselības diena Engure_29.09.18.

29. septembrī, Engures Saieta namā no plkst. 10.00 līdz 14.00 norisināsies Sirds veselības dienai veltītas aktivitātes iedzīvotāju veselības veicināšanai un veselības paradumu maiņai.

Pasākumā ikviens varēs saņemt atbildes uz jautājumiem un ieteikumus no uztura speciālista, internista, dietologa un nefrologa. Praktiskajās nodarbībās stāstīs un apmācīs par sirds rādījumu paškontroli, asinsspiediena mērīšanu, kā arī varēs saņemt vērtīgus ieteikumus, kā uzlabot, mainīt nevēlamos paradumus. Katram dalībniekam būs iespēja veikt svara un auguma mērījumus, noteikt ķermeņa masas indeksu, izmērīt asinsspiedienu un veikt analīzes – glikozes, holesterīna eksprestestu ( vēlams 2 stundas pirms analīžu veikšanas neēst, lai mērījumi būtu precīzi).
Pasākumā arī paredzētas trīs informatīvas lekcijas: “Smēķēšanas ietekme uz veselību”, “Sāls, cukura un transtaukskābju samazināšana uzturā”, un “Dzīve ir kustībā”.
Aicinām ikvienu apmeklēt Sirds veselības dienas pasākumu un rūpēties par savu veselību arī turpmāk! Pasākums ir bezmaksas. Pieteikšanās, jautājumi – Jolanta Kraukle tālr. 63161701.
Lapmežciema pagasta pārvalde saviem iedzīvotājiem organizē bezmaksas transportu turp – atpakaļ (Lapmežciems – Engure – Lapmežciems) no pasākuma. Vietu skaits ierobežots, tāpēc savlaicīgi jāpiesaka sava dalība pa tālr.- 29348883 (sekretāre).

Izaicinājuma spēle MANA MĪĻVIETA LAPMEŽCIEMĀ

ZIVIS VISASTuvojoties Latvijas simtgadei, Lapmežciema pagasta ģimenes, kaimiņu, draugu, darba biedru, radošo kolektīvu un interešu grupas-visi, kam sirdī Lapmežciems – tiek aicināti piedalīties izaicinājuma spēlē MANA MĪĻVIETA LAPMEŽCIEMĀ. Spēles mērķis ir iesaistīt vismaz 100 dalībniekus, lai apzinātu 100 (vai vairāk) skaistākās un interesantākās pagasta vietas un pastāstītu par tām citiem, tā veicinot savu lepnumu par piederību Lapmežciemam un aicinātu citus apmeklēt pagasta interesantākās vietas.

Spēle tiek uzsākta 2017.gada 4.maijā Baltā galdauta svētkos, kad pieci Baltijas jūras zivju maketi – ZUTIS, LUCĪTIS, PLEKSTE, MENCA, REŅĢE dodas pie pirmajiem spēles dalībniekiem. Viņu uzdevums – kopā ar šo simbolu nofotografēties sev tuvā Lapmežciema pagasta vietā un nodot simbolu nākamajam dalībniekam. Foto un nelieli apraksti tiek izvietoti Lapmežciema mājas lapā www.lapmezciems.lv, sadaļā, kas veltīta Latvijas simtgadei. Izaicinājuma spēle norisināsies līdz Latvijas simtgades svinībām 2018.gada nogalē.

Noteikumus skatīt šeit: Izaicinājuma spēle-akcija

Dalībnieku fotogrāfijas ar  stāstiem par savām mīļvietām Lapmežciemā skatīt šeit:

Mēs esam domubiedres un draudzenes – Rita Koroļova, Betija Rudzīte JuškēvicaLapmežciema pamatskolas 4.klase un skolotāja ZaigaMANA MĪĻVIETA RESTORĀNS „BERMUDAS”Vineta un Arnis MeļņiLapmežciema pamatskolas 654.mazpulks un skolotāja Rasma

25. augustā Senās Guns naktis Ragaciema Sedumā

afiša

Mūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, bieži viņi kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūras braucējiem. Lai atminētos senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā, daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējas jūras krastā, lai svinētu Senās guns nakti. Atnāc arī Tu uz Ragaciema sedumu,  jūras krastā.