Jaunumi un aktualitātes

Kaņiera ezerā papildina zivju krājumus, ielaižot 12 000 līdaku mazuļu

 

Zivju fonda padome 2022. gada 14. aprīļa sēdē tika pieņēmusi lēmumus (padomes sēdes protokols Nr. 44.1-28e/3/2022, 1. punkts) attiecībā uz Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2022. gada pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Tukuma novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums “Tukuma novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” tika atbalstīts. Atbalsta iesnieguma Nr. 22-00-S0ZF02-000034.
Projekta “Tukuma novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” mērķis ir kompensēt cilvēka darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos kaitējumus, kā arī nodrošināt zivju populāciju bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību dabiskajās ūdenstilpnēs.
2022.gada 27.jūnijā projekta ietvaros Kaņiera ezerā tika ielaistas ataudzētas līdaciņas 5-20g, kuru atvešanu un ielaišanu nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”, klātesot Lapmežciema pagasta pārvaldes pārstāvim, Kaņiera ezera uzraugam no AS “Latvijas Valsts meži”, pārstāvim no Valsts vides dienesta, kā arī Pārtikas Veterinārā dienesta pārstāvim. Kopumā 27. jūnijā ezerā tika ielaistas 12 000gab līdaciņas. Projekts tika realizēts 100% ar Valsts Zivju fonda atbalstu EUR 3775,20 apmērā. Laikapstākļi dēļ karstās dienas bija izaicinoši līdaciņu ielaišanai ezerā, taču zivtiņas bija ļoti veselīgas un spriganas, kā arī lieki nekavējoties un operatīvi izlaižot līdaciņas dažādās ezera vietās viss noritēja veiksmīgi. Līdaciņu ielaišanas process Kaņiera ezerā tika filmēts un būs pieejams visiem interesentiem noskatīties raidījumā  “Makšķerē ar Olti” jūlija sērijā.

Dziesmu vara stipru dara

Dziesma ir valoda, kurā runā miers un draudzība, kas ir stiprāki par karu. Bērni no Rīgas un Jūrmalas dziedāja programmu ukraiņu valodā. Esam aicinājuši bērnus, kuri ieradušies Lapmežciemā no kara plosītās Ukrainas, lai arī mēs tuvāk ieklausītos un iepazītu ukraiņu kultūru, jo mēs par mieru visā pasaulē.

2022.gada 7.maijā Lapmežciema tautas namā izskanēja koncerts “Dziesmu vara stipru dara” Ukrainas atbalstam. Koncertā skanēja divdesmit tautas un populārās dziesmas ukraiņu valodā, kuras dziedāja Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (Jūrmala) un Tamara Music Studio (Rīga) audzēkņi vecumā no 7 – 20 gadiem.

Pasākumu sirsnīgi vadīja Jūrmalas Mūzikas vidusskolas izglītības metodiķe un vokālā pedagoģe Irēna Andersone, savukārt koncertu atklāja ar kopdziesmu Tamāra Rimkeviča (Tamara Music studio dibinātāja un vokālā pedagoģe) ar visiem koncerta dalībniekiem.

Pasākumā piecas dziesmas dziedāja divas jaunas, talantīgas meitenes no Ukrainas, Krivjihas – Dariia Zhdakha (8 gadi) un Marharyta Misharina (12 gadi), kuras meklējot patvērumu Latvijā, apmetās Jūrmalā un kopš aprīļa vidus tika uzņemtas arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā mācībām kora klasē.

Koncertā piedalījās arī Latvijā zināmie jaunieši –  Latvijas TV šova X Faktors finālisti – grupa “The Gardens” (Samanta Kabakova un Darja Čebatarjova) un Vladislavs Jevdokimovs.

Koncerta noslēgumā koncerta dalībnieki un apmeklētāji apvienojās latviešu tautas deju soļos, lai radītu draudzīgu un radošu pasākuma noslēgumu.

Pateicamies par koncerta programmas sagatavošanu skanīgo audzēkņu vokālajām pedagoģēm Tamārai Rimkevičai un Irēnai Andersonei.

 

Uz tikšanos dziesmā!

Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.
Šodien, mītiņā pie represēto upuru piemiņas plāksnes, apstājāmies ikdienas gaitās, lai kavētos atmiņās par traģisko dienu Latvijas vēsturē, lielāko masveida cilvēku izsūtīšanu uz tālajiem ziemeļiem.
Atmiņās kavējās Ēriks Balodis ar ievadvārdiem, vēsturnieks Kristaps Pildiņš, kurš izklāstīja plašo vēsturi un muzikālu sniegumu sniedza mums tradīciju ansamblis “Liedags”.
Paldies Lapmežciema pamatskolas audzēkņiem par piedalīšanos, nopietno un saprotošo attieksmi pret notikumiem valstī!

PARAKSTU VĀKŠANA

PARAKSTU VĀKŠANA par «Grozījumi Likumā par ostām» notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu vai pieņemšanu un spēkā stāšanos.
●Ja atbalsti atcelt…nāc un nobalso klātienē Lapmežciema pagasta pārvaldē! Parakstīties arī var citās noteiktās vietās Latvijā.
●Ja savukārt atbalsti apturētā likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad tev parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Iespēja nobalsot ir darba dienās un arī brīvdienās.
Ja veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties klātienē, tad ir iespēja pieteikties nobalsot savā atrašanās vietā vai arī to var veikt vēlētāja uzticības persona, aizpildot iesniegumu. Tel. informācijai 29348883
Vairāk informācijas: www.cvk.lv
Mazliet mainīts darba laiks:
– pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 9.00-13.00
Laipni aicināti!!

Informācija iedzīvotājiem!

Strauji tuvojas nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņš 2022. gadam.

Pašvaldība aicina, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri savus maksāšanas paziņojumus saņem pa pastu, izteikt savu vēlmi turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus saņemt elektroniski e-pastā.

Ieguvumi, izvēloties šo iespēju:

  • Maksāšanas paziņojumu var saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā.
  • Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa.
  • Videi draudzīga resursu izmantošana.
  • Pašvaldība ietaupa resursus (aplokšņu iegādē, pasta pakalpojumu apmaksā).

Lūdzam nosūtīt uz Tukuma pašvaldības nodokļu e-pastu nodoklis@tukums.lv e-pasta adresi, kurā vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu (par šādu iespēju droši varat informēt tuviniekus, radiniekus – NĪN maksātājus).

P.S. Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adrese konts, tad maksāšanas paziņojums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

Informācija SIA «KRANTS» klientiem

Cienījamie SIA «KRANTS» klienti!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības noteiktajiem
ierobežojumiem, SIA „KRANTS” norēķinu KASE SLĒGTA!
Norēķinus par pakalpojumiem lūdzam veikt izmantojot internetbanku vai no
2022.gada 10.februāra SIA “KRANTS” piedāvā saviem klientiem iespēju
komunālo pakalpojumu rēķinus apmaksāt “Latvijas pasts” Lapmežciema,
Liepu ielā 4. vai iekurā no tas filiālēm. Apmaksājot komunālo
pakalpojumu rēķinu Latvijas pasts, komisijas maksa ir 0,50 eiro,
maksājumu varēs veikt gan iemaksājot skaidru naudu, gan maksājot ar
norēķinu karti.
SIA “KRANTS” aicina klientus izmantot iespēju saņemt rēķinu e-pastā
piesakoties pa tālrunī 63163250 vai e-pastu: krants@lapmezciems.lv!

SIA KRANTS administrācija

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Gatera ielas asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”

 

2021.gada 9.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21056740052210 un Gatera ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Gatera iela līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”, 300m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/115/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Gatera ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Gatera ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru iespējama esošo uzņēmumu paplašināšana, iespējams arī jaunu attīstīšana.
Kopējās projekta izmaksas ir 54 591,63 EUR, uz projektu “Gatera ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 40 000,00 EUR, no kuriem 36000,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.