Jaunumi un aktualitātes

Lapmežciema pagasta pārvalde aicina darbā sētnieku

DARBA DEVĒJS: Lapmežciema pagasta pārvalde
VAKANCE: sētnieks (profesijas kods 9613 01)
DARBA SLODZE: 1,0 amata vienības (40 darba stundas nedēļā).
DARBA ALGA (pirms nodokļu nomaksas): 514,00 EUR.
DARBA VEIDS: darba līgums uz nenoteiktu laiku
DARBA VIETA: Lapmežciema pagasta pārvalde, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
DARBA PIENĀKUMI:
Veikt sētnieka darba pienākumus teritorijā pie Lapmežciema pagasta pašvaldības ēkām, stadionā, parkā, gājēju celiņos Lapmežciems centra, autostāvvietā pie Liepu ielas 7, bērnu rotaļu laukumos pie daudzdzīvokļu mājām Liepu ielā, t.sk. atkritumu urnu iztukšošana, teritorijas tīrīšana, slaucīšana, sniega tīrīšana, nobirušo lapu savākšana un citu līdzīga satura uzdevumu veikšana.
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:
• Pamata izglītība;
• Izpratne par sētnieka darbu;
• Pārzināt darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:
Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās pieredzes aprakstu (CV) sūtīt elektroniski uz Lapmežciema pagasta pārvaldes e-pastu: info@lapmezciems.lv ar norādi ‘’Lapmežciema pagasta pārvaldes sētnieka vakance’’ vai arī ievietot pie pagasta pārvaldes ārdurvīm izvietotajā pasta kastītē.

Pieteikšanās termiņš līdz 2021.gada 20.janvārim ieskaitot.
Papildus informācija pa tālr. 24226272.

«Ziemassvētku sēta 2020» rezultāti

Milzīgs paldies par Jūsu dalību konkursā „Ziemassvētku sēta 2020” un par Jūsu balsojumu.
Esam apkopojuši balsojumu un uzvarētājs kategorijā ”Iedzīvotāju izvēle” 2020.gadā ir īpašums- zivju restorāns „Bermudas” ar 158 balsīm. 🏆
Žūrijai bija ļoti grūti pieņemt lēmumu, kurš īpašums būtu uzvarētājs katrā kategorijā, tādēļ ņēmām vērā arī Jūsu balsojumu Facebook lapā. Rezultāti ir šādi:
• Košākā sēta – “Zirnīši”, Ragaciems
• Radošākā sēta – “Rudzīši” IK R. Rudzīte “Gardo Zivju Namiņš”
• Sēta – dabas draugs – “Ēnas”, Ragaciems
Vēlējāmies iepriecināt vēl divas sētas, tādēļ žūriju simpātijas balvas saņem:
• Lapmežciems, Ezera iela 30
• Ragaciems, “Mežmaļi” Bākas iela
Apsveicam Jūs!
Redzot Jūsu aktivitāti un radošumu, šo pasākumu būtu nepieciešams ieviest kā tradīciju. Tādēļ tiekamies arī nākamgad, iepriecinot sevi un citus!
Par balvu saņemšanu ar katru sazināsimies tuvākajā laikā personīgi.

Sadārdzināsies nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa

No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksā. Izmaiņas tiks ieviestas, pamatojoties ar valstī apstiprināto dabas resursu nodokļa (DRN) palielinājumu.

2020. gadā dabas resursu nodokļa likme par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ir 50,00 EUR/t, bet no 2021. gada likme pieaugs līdz 65,00 EUR/t.
24.novembrī SIA “AAS “Piejūra”” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai nosūtīja jauno nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu.

No 2021. gada 1. janvāra Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, Jaunpils, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plānotā maksa par 140 litru konteinera vienu iztukšošanas reizi būs EUR 2,41. 180 litru konteinera iztukšošanas maksa būs EUR 3,10, 240l – EUR 4,13, bet 1100l – EUR 18,92.
Marķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem maksās EUR 1,56.
Līdz ar to, nešķirotu sadzīves atkritumu kubikmetra cena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, būs EUR 17,21.

Plānotā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2021. gada 1. janvāra

 

 

Konteinera vai maisa tilpums (m3)

 

Savākšanas tarifs ar PVN 2021. gadā

0,060 1,56
0,140 2,41
0,180 3,10
0,240 4,13
1,100 18,92
 

1 m3 = EUR 14,22 (bez PVN) EUR 17,21 (ar PVN)

 

 

 

 NSA apsaimniekošanas maksas salīdzinājums

 

2020.g. maksa 2021.g. maksa Izmaiņas

EUR

Izmaiņas

%

Pozīcijas 1m3=0,105 t 1m3=0,105 t
NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3 4,27 4,27 0
DRN, EUR/ m3 2,46 3,19 0,73 29,67%
NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR. m3 6,76 6,76 0
NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/ m3 13,49 14,22 0,73 5,41%
PVN 21%, EUR/ m3 2,83 2,99 0,16
NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3 16,32 17,21 0,89 5,45%

 

 NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

 DRN – dabas resursu nodoklis

 PVN – pievienotās vērtības nodoklis

 NSA apsaimniekošanas maksu veidojošās pozīcijas:

   • nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšana;
   • dabas resursu nodoklis;
   • nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana;
   • pievienotās vērtības nodoklis

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PIEŅEMTAJIEM SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFIEM UN PLĀNOTO NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU

2020. gada 17. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.

 
Jaunais tarifs ar DRN 65,00 EUR/t būs spēkā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim (tabula Nr.1).
DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu,
EUR/t
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs,
EUR/t
Laika posms, kurā tarifs ir spēkā
65,00
71,02 01.01.2021. – 31.12.2021.
80,00
78,04
01.01.2022. – 31.12.2022.
95,00
85,05
01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai
Tabula Nr. 1
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nosaka, ka no 2021. gada 1. janvāra SIA “AAS “PIEJŪRA”” nepiemēro ar SPRK 2o19. gada 8. maija lēmumu NR.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.) apstiprināto sadzīves atkritumu aapglabāšanas pakalpojuma tarifu 64,01 EUR/t.
Esošā atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 16,32 EUR/m3 (ar PVN), bet ar 2021. gada 1. janvāri tā būs – 17,21 EUR/m3 (ar PVN).
Tabulā (tabula Nr.2) ir norādīts, kā mainīsies 1 konteinera iztukšošanas reizes maksa, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai.
Konteinera tilpums
Maksa par 1 iztukšošanas reizi šobrīd Maksa par 1 iztukšošanas reizi, mainoties atkritumu apsaimniekošanas maksai Palielinājums
0,140
2,29
2,41 0,12
0,180
2,94
3,10
0,16
0,240 3,92
4,13
0,21
1,100 17,96 18,92
0,96
Tabula Nr.2
Tabulā (tabula Nr.3) ir uzskaitītas pozīcijas, kas veido nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Tabula Nr.3
NSA -nešķiroti sadzīves atkritumi
DRN – dabas resursu nodoklis
PVN- pievienotās vērtības nodoklis

Jauniešu un Vecāku fokusgrupa Engures novadā

 

Vecāku fokusgrupa notiks 19.12 pl 16-17:30

Ja esi vecāks bērnam vai jaunietim vecumā līdz 25.gadiem un dzīvo Engures novadā, aicinām Tevi uz tiešsaistes fokusgrupas diskusiju. Diskusijas mērķis ir apzināt pieredzes un viedokļus par iespējām un izaicinājumiem, ar ko saskaras novadā dzīvojošie vecāki, bērni, jaunieši. Runāsim par visu, kas svarīgs ģimenei, tostarp, bērnu pieskatīšanu un izglītošanu, veselības aprūpi, iespējām ģimenēm ar bērniem kopā interesanti pavadīt brīvo laiku, saņemt atbalstu un konsultācijas sev kā vecākam būtiskos jautājumos un sarežģītās dzīves situācijās. Tāpat vēlamies jautāt, vai kopumā vērtē savu novadu kā draudzīgu ģimenēm ar bērniem? Vai tajā ir pieejams darbs, mājoklis, sabiedriskais transports?
Iegūtā informācija palīdzēs apzināt ģimenēm aktuālos jautājumus un palīdzēs pašvaldībai veidot iedzīvotāju vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un atbalstu.
Dalības reģistrācija šeit: https://ej.uz/runat19

Lai piedalītos diskusijā, Tev būs vajadzīgs dators vai viedtelefons un interneta pieslēgums. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta pieejas saite uz Zoom platformu.
Diskusiju organizē: Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros. Vairāk par projektu:
https://ej.uz/Kopienasgimenei

Jauniešu fokusgrupa notiks 26.12 pl 12 – 13:30.

Vēlamies Tev jautāt, kā šobrīd jūties un kā izjūti COVID ierobežojumus – vai un ko tas ir mainījis Tavā, Tavu draugu un paziņu dzīvē? Kā kopumā jūties savā skolā, pagastā, novadā? Vai vietā, kur dzīvo, Tev un kopumā jaunietim ir ko darīt? Kāda jēga par to runāt? Tāpēc, ka, ja Tu nepasaki, ko gribi, kas patīk un kas nepatīk, neviens to neuzzinās un viss paliks, kā ir. Labas pārmaiņas nenāk pašas no sevis. Tās radi Tu, es, pārējie, tāpēc NETURI MUTI – pievienojies! Dalības reģistrācija
šeit: https://ej.uz/Neturi26

Lai piedalītos diskusijā, Tev būs vajadzīgs dators vai viedtelefons un interneta pieslēgums. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta pieejas saite uz Zoom platformu.
Diskusiju organizē: Biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros. Vairāk par projektu:
https://ej.uz/Kopienasgimenei

PAZIŅOJUMS

uzmanību - Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde

Iedzīvotāju ievērībai!
Sakarā ar avārijas darbiem siltumtrasē no 15.decembra plkst. 10:00 līdz 16. decembrim plkst. 18:00 tiks pārtraukta siltuma padeve Liepu ielā 9, Liepu ielā 11, Liepu ielā 13 un Ziedu ielā 1.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
PSIA «Krants»

 

Ziemassvētki brauc- muzikālās pieturs

Ziemassvētki brauc- muzikālās pieturas!
Šogad Ziemassvētku vecītis atbrauks uz Lapmežciemu pagastu ar zirga pajūga ratiem, zvaniņiem skanot, 20.decembrī .Muzikālos sveicienus pieturās sūtīs lieliskais Marko Ojala un talantīgais Raivo Stašāns!
Tādēļ aicinām Jūs izvēlēties sev tuvāko Ziemassvētku vecīša pieturvietu un sagaidīt viņu ar smaidu un siltām sirdīm.
Ejiet laukā, ciema ļaudis, sagaidiet Ziemassvētkus!
Ziemassvētku vecīša brauciens sāksies plkst. 12:00 no kafejnīcas ”Dižpriede” Bigauņciemā un turpināsies līdz pat Ragaciemam.
Vecītis pieturēs šādās pieturvietās:
Degvielas uzpildes stacijā “MC” , veikals “Citro” (Bigauņciemā), kafejnīca “Stallis”, Lapmežciema pagastu pārvalde/ Tautas nams, Jūrmalas pārtikas veikals “RB” (trepītes), Ragaciema zivju tirdziņš, Zivju restorāns “Bermudas” grilbārs-picērija “Ribas”
Intervāls starp pieturām apmēram 15 minūtes.
Vairāk informācijas 24119767
Gaidīsim Ziemassvētku brīnumu, kas nespīd un nav dārgs, bet sirdī ienes prieku un gaišumu!
‼️ Apmeklējot skanīgās pieturvietas, aicinām nedrūzmēties un ievērot distanci no citiem klātesošajiem, kā arī lietot mutes un deguna aizsegus, kur tas nepieciešams.
‼️ Svētku sajūtu varēsim radīt un baudīt tikai tad, ja rūpēsimies par savu un citu veselību. Tāpēc aicinām iedzīvotājus un viesus būt atbildīgiem un ievērot Ministru Kabineta noteikumus un COVID-19 ierobežošanas pasākumus!

Aicinām novada senioriem apgūt mediju

11. decembrī plkst. 10.00 sociālajā tīmeklī Facebook notiks bezmaksas translācija par medijpratību. Video sniegs ieskatu tam, cik būtiski ir izvērtēt mediju saturu un citu informāciju, kā arī atpazīt maldinošas ziņas, nereālistiskus reklāmu solījumus un safabricētu vai maldinošu informāciju, neatkarīgi no tā, vai tā ir pārraidīta televīzijā, izskanējusi radio, publicēta avīzē vai interneta ziņu portālā, atrodama sociālajos medijos vai dzirdēta veikalā.
Uzmanību! Aicinājums novada senioriem apgūt mediju lietošanu.
Senioriem būs iespēja uzzināt vairāk par slēpto reklāmu un to, kā izvērtēt dažādu brīnumlīdzekļu efektivitātes solījumus, ielūkoties interneta algoritmu darbībā, uzzinot kā tie nosaka reklāmas saturu, kuru redzam sociālajos medijos, e-pastos un citur internetā. Tādējādi ikviens varēs pilnveidot savas iemaņas, lai šajā digitālajā laikmetā un mediju vidē neapmaldītos un, pats galvenais, justos droši.
Translācijas otrajā daļā paredzēta etnomūziķes un mūzikas pedagoģes Igetas Ozoliņas nodarbība, kurā seniori aicināti izdziedāt tautasdziesmas, kas veltītas saules tematikai.
Pievienoties un skatīties tiešo translāciju 11. decembrī plkst. 10.00 var Facebook sociālajā tīklā Daces Melbārdes lapā – @DaceMelbardeEU

Aicinām piedalīties projekta «Act Local» vebinārā

Aicinām piedalīties projekta “Act Local” vebinārā par jauna tūrisma produkta “Mājas kafejnīcu dienas” izveidi, ko var ieviest ikviens, kam patīk uzņemt ciemiņus un gatavot ēst!
Ideja, ka uz dažām dienām pagalms pārtop par kafejnīcu nāk no Igaunijas, kur pasākums notiek jau vairākus gadus. Latvijā 2019. gadā to aizsāka Lībiešu krasts un Dundagas novads un š. g. 10.decembrī no plkst.15:00 līdz 18:00 Zoom platformā ar savu pieredzi dalīsies Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas organizatore Ilze Šteine.
Seminārs ir bezmaksas, bet ar obligātu iepriekšēju reģistrāciju: https://ej.uz/10DECEMBRIS2020