Jaunumi un aktualitātes

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Gatera ielas asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”

 

2021.gada 9.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21056740052210 un Gatera ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Gatera iela līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”, 300m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/115/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Gatera ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Gatera ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru iespējama esošo uzņēmumu paplašināšana, iespējams arī jaunu attīstīšana.
Kopējās projekta izmaksas ir 54 591,63 EUR, uz projektu “Gatera ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 40 000,00 EUR, no kuriem 36000,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Egļu ielas asfaltēšana līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā”

 

2021.gada 7.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21055870052210 un Egļu ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Egļu ielas līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā, 217m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Egļu ielas posma galapunkts ir Lapmežciema seduma laivu bāze. Laivu piestātni izmanto vietējie zvejnieki, no turienes ar laivām dodoties jūrā mest tīklus un zvejot, kā arī jūras krastā piesienot savas laivas, jo šajā vietā ir pietiekošs jūras dziļums. Šī seduma laivu piestātne saglabājusies no seniem laikiem un tāda Lapmežciemā ir vienīgā. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/116/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Egļu ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Egļu ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru vairos vietējo uzņēmējdarbību, kā arī piesaistīs tūristus, jo sedums ir populāra vieta tūristu grupām.
Kopējās projekta izmaksas ir 34 388,30 EUR, uz projektu “Egļu ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no kuriem 22500,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B””

 

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”” (Projekta Nr. 21-08-FL01-F043.0202-000003).
2021.gada 7.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21055860052210 un Amolu un Lediņu ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”, kopā 217,4m garumā (Lediņu ielas posms- 91,2m un Amolu ielas posms- 126,2m), kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā un ir sasniegts projekta mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/114/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Amolu ielas un Lediņu ielas seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Amolu ielas un Lediņu ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru vairos vietējo uzņēmējdarbību, un iespējams piesaistīs arī jaunus.
Kopējās projekta izmaksas ir 23 913,79 EUR, uz projektu “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”” attiecināmās izmaksas ir 24 819,87 EUR, no kuriem 22 337,88 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.

Covid -19 sertifikātu izsniegšana

Sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību 13. janvārī, no plkst. 9.00 – 11.00 Lapmežciema pagasta bibliotēkas telpās, Liepu ielā 4 būs iespēja izdrukāt Covid-19 sertifikātu personām kurām nav identificēšanas rīki.
Pieteikties var pa tālruni 29348883
Informācija par Covid-19 sertifikātu izsniegšanu:
• Lai saņemtu Covid-19 sertifikātu iedzīvotājam būs jāuzrāda personu apliecinošu dokuments (pase vai ID karte). Apliecinājums par vakcīnas veikšanas datumu un laiku nav nepieciešams uzrādīt.
• Sertifikāta izsniegšana neaizņem ilgu laiku, aptuveni 5 minūtes.
• Iedzīvotājam būs nepieciešams aizpildīt jau sagatavotu pilnvaru.
• Lai saņemtu Covid-19 sertifikātu personai personīgi ir jāierodas, cita persona ierasties viņa vietā nedrīkst.

Darba laiks svētkos!

Lapmežciema pagasta pārvaldes darba laiks svētkos:
23.12.2021 no plkst. 8:00-17:00
24.12.-26.12.2021. Brīvs
30.12.2021. no plkst. 8:00-17:00
31.12.-Brīvs

Sekretāre, kancelejas daļa atvaļinājumā no 23.12.2021. līdz 02.01.2022. Jautājumu un informācijas gadījumā zvanīt pa tālruni: 29348883 vai 22333665.
Priecīgus svētkus!

Vienreizējais pabalsts

Lapmežciema pagasta pārvalde aicina ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Lapmežciema pagastā un kurās aug trīs un vairāk bērni, un pensijas vecuma personas vecākas par 80 gadiem, atzīmējot Ziemassvētkus, pieteikties vienreizējam pabalstam 30 EUR apmērā un 30 EUR apmērā par katru bērnu. Ja pabalsts nav vēl saņemts, aicinām pieteikties pie bij.Engures novada Sociālās darbinieces Ineses Jaunkļaviņas, zvanot pa tālruni 29165232 vai rakstot e-pastu: inese.jaunklavina@tukums.lv
Vēlamies informēt, ka pabalsts tiks izmaksāts līdz šā gada 30.decembrim.