Jaunumi un aktualitātes

Dziesmu vara stipru dara

Dziesma ir valoda, kurā runā miers un draudzība, kas ir stiprāki par karu. Bērni no Rīgas un Jūrmalas dziedāja programmu ukraiņu valodā. Esam aicinājuši bērnus, kuri ieradušies Lapmežciemā no kara plosītās Ukrainas, lai arī mēs tuvāk ieklausītos un iepazītu ukraiņu kultūru, jo mēs par mieru visā pasaulē.

2022.gada 7.maijā Lapmežciema tautas namā izskanēja koncerts “Dziesmu vara stipru dara” Ukrainas atbalstam. Koncertā skanēja divdesmit tautas un populārās dziesmas ukraiņu valodā, kuras dziedāja Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (Jūrmala) un Tamara Music Studio (Rīga) audzēkņi vecumā no 7 – 20 gadiem.

Pasākumu sirsnīgi vadīja Jūrmalas Mūzikas vidusskolas izglītības metodiķe un vokālā pedagoģe Irēna Andersone, savukārt koncertu atklāja ar kopdziesmu Tamāra Rimkeviča (Tamara Music studio dibinātāja un vokālā pedagoģe) ar visiem koncerta dalībniekiem.

Pasākumā piecas dziesmas dziedāja divas jaunas, talantīgas meitenes no Ukrainas, Krivjihas – Dariia Zhdakha (8 gadi) un Marharyta Misharina (12 gadi), kuras meklējot patvērumu Latvijā, apmetās Jūrmalā un kopš aprīļa vidus tika uzņemtas arī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā mācībām kora klasē.

Koncertā piedalījās arī Latvijā zināmie jaunieši –  Latvijas TV šova X Faktors finālisti – grupa “The Gardens” (Samanta Kabakova un Darja Čebatarjova) un Vladislavs Jevdokimovs.

Koncerta noslēgumā koncerta dalībnieki un apmeklētāji apvienojās latviešu tautas deju soļos, lai radītu draudzīgu un radošu pasākuma noslēgumu.

Pateicamies par koncerta programmas sagatavošanu skanīgo audzēkņu vokālajām pedagoģēm Tamārai Rimkevičai un Irēnai Andersonei.

 

Uz tikšanos dziesmā!

Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.
Šodien, mītiņā pie represēto upuru piemiņas plāksnes, apstājāmies ikdienas gaitās, lai kavētos atmiņās par traģisko dienu Latvijas vēsturē, lielāko masveida cilvēku izsūtīšanu uz tālajiem ziemeļiem.
Atmiņās kavējās Ēriks Balodis ar ievadvārdiem, vēsturnieks Kristaps Pildiņš, kurš izklāstīja plašo vēsturi un muzikālu sniegumu sniedza mums tradīciju ansamblis “Liedags”.
Paldies Lapmežciema pamatskolas audzēkņiem par piedalīšanos, nopietno un saprotošo attieksmi pret notikumiem valstī!

PARAKSTU VĀKŠANA

PARAKSTU VĀKŠANA par «Grozījumi Likumā par ostām» notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu vai pieņemšanu un spēkā stāšanos.
●Ja atbalsti atcelt…nāc un nobalso klātienē Lapmežciema pagasta pārvaldē! Parakstīties arī var citās noteiktās vietās Latvijā.
●Ja savukārt atbalsti apturētā likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad tev parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Iespēja nobalsot ir darba dienās un arī brīvdienās.
Ja veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties klātienē, tad ir iespēja pieteikties nobalsot savā atrašanās vietā vai arī to var veikt vēlētāja uzticības persona, aizpildot iesniegumu. Tel. informācijai 29348883
Vairāk informācijas: www.cvk.lv
Mazliet mainīts darba laiks:
– pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst. 9.00-13.00
Laipni aicināti!!

Informācija iedzīvotājiem!

Strauji tuvojas nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņš 2022. gadam.

Pašvaldība aicina, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri savus maksāšanas paziņojumus saņem pa pastu, izteikt savu vēlmi turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus saņemt elektroniski e-pastā.

Ieguvumi, izvēloties šo iespēju:

  • Maksāšanas paziņojumu var saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā.
  • Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa.
  • Videi draudzīga resursu izmantošana.
  • Pašvaldība ietaupa resursus (aplokšņu iegādē, pasta pakalpojumu apmaksā).

Lūdzam nosūtīt uz Tukuma pašvaldības nodokļu e-pastu nodoklis@tukums.lv e-pasta adresi, kurā vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu (par šādu iespēju droši varat informēt tuviniekus, radiniekus – NĪN maksātājus).

P.S. Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adrese konts, tad maksāšanas paziņojums tiks nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi.

Informācija SIA «KRANTS» klientiem

Cienījamie SIA «KRANTS» klienti!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības noteiktajiem
ierobežojumiem, SIA „KRANTS” norēķinu KASE SLĒGTA!
Norēķinus par pakalpojumiem lūdzam veikt izmantojot internetbanku vai no
2022.gada 10.februāra SIA “KRANTS” piedāvā saviem klientiem iespēju
komunālo pakalpojumu rēķinus apmaksāt “Latvijas pasts” Lapmežciema,
Liepu ielā 4. vai iekurā no tas filiālēm. Apmaksājot komunālo
pakalpojumu rēķinu Latvijas pasts, komisijas maksa ir 0,50 eiro,
maksājumu varēs veikt gan iemaksājot skaidru naudu, gan maksājot ar
norēķinu karti.
SIA “KRANTS” aicina klientus izmantot iespēju saņemt rēķinu e-pastā
piesakoties pa tālrunī 63163250 vai e-pastu: krants@lapmezciems.lv!

SIA KRANTS administrācija

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Gatera ielas asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”

 

2021.gada 9.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21056740052210 un Gatera ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Gatera iela līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”, 300m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/115/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Gatera ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Gatera ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru iespējama esošo uzņēmumu paplašināšana, iespējams arī jaunu attīstīšana.
Kopējās projekta izmaksas ir 54 591,63 EUR, uz projektu “Gatera ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 40 000,00 EUR, no kuriem 36000,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Egļu ielas asfaltēšana līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā”

 

2021.gada 7.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21055870052210 un Egļu ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Egļu ielas līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā, 217m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Egļu ielas posma galapunkts ir Lapmežciema seduma laivu bāze. Laivu piestātni izmanto vietējie zvejnieki, no turienes ar laivām dodoties jūrā mest tīklus un zvejot, kā arī jūras krastā piesienot savas laivas, jo šajā vietā ir pietiekošs jūras dziļums. Šī seduma laivu piestātne saglabājusies no seniem laikiem un tāda Lapmežciemā ir vienīgā. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/116/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Egļu ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Egļu ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru vairos vietējo uzņēmējdarbību, kā arī piesaistīs tūristus, jo sedums ir populāra vieta tūristu grupām.
Kopējās projekta izmaksas ir 34 388,30 EUR, uz projektu “Egļu ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no kuriem 22500,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.