Jaunumi un aktualitātes

ATCELTS!

Iecerēto tradicionālo Jāņu ielīgošanas sajūtu vakars “Pa saules ceļu” esam spiesti atcelt. Esam saņēmuši Valsts policijas un Latvijas pašvaldības savienības lūgumu ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus un neorganizēt Līgo svētku pasākumus, tai skaitā, nepulcināt iedzīvotājus pie kopīgiem ugunskuriem.

 

Zvejnieksvētki Lapmežciemā tomēr būs!

Kā katru gadu jūlija otrajā nedēļas nogalē Latvijas piekrastē, iespēju robežās svinēsim Zvejnieksvētkus!
Vēlamies saglabāt tradīciju godināt un sveikt lepnos kapteiņus un zvejniekus, visus, kuri pašreiz strādā šajā profesijā vai ir pelnītā atpūtā, kā arī tos, kam zvejniecība ir dzīvesveids, jo daudzās ģimenēs vēl ir jūrnieki un vectētiņi, kuri ir bijuši zvejnieki.
Aicinām iedzīvotājus pieteikt apsveikumam svētkos savu tēvu, brāli, vectētiņu, kaimiņu, draugu, kuri ir uzticīgi jūrai. Nodod mums ziņas par viņu (e-pasta vai vēstules veidā), nosaucot vārdu, uzvārdu, saistību ar jūrniecību vai zvejniecību un arī īsu raksturojumu par viņu.
Godināsim kopā šos cilvēkus mūsu Lapmežciema pagasta rīkotajos Zvejnieksvētkos, š.g. 10.jūlijā! Pieteikumus pieņemam līdz 2021.gada 2.jūlijam.
e-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
adrese vēstulei: Lapmežciema pagasta pārvaldei, Liepu iela 2, Lapmežciems, Engures nov. LV-3118

Aicinām izteikt viedokli par apvienotā Tukuma novada pašvaldības informatīvā izdevuma nepieciešamību!

Jūnijs ir pēdējais mēnesis, kad Jūsu novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots līdzšinējā formātā. Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”, apvienotajā Tukuma novadā varēs izdot tikai vienu pašvaldības informatīvo izdevumu, tāpēc aicinām izteikt viedokli par apvienotā Tukuma novada pašvaldības informatīvā izdevuma nepieciešamību un satura prioritātēm. Aptauja ir anonīma.

Aptauju par apvienotā Tukuma novada pašvaldības informatīvā izdevuma nepieciešamību un satura prioritātēm iespējams aizpildīt: https://www.visidati.lv/aptauja/1742358768/

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14.jūnija deportācijām.

Pirmdien, 14.jūnijā, 11.00 notiks atceres brīdis «Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām».
Lapmežciema parkā pie Piemiņas akmens- vēsturnieka Kristapa Pildiņa stāstījums Ķemeru draudzes mācītāja Kārļa Rozentāla svētbrīdis un diedās sieviešu vokālais ansamblis «Selga».
Visas dienas garumā aicinām individuāli nolikt ziedus un svecītes pie Piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem, godinot deportēto piemiņu.

Ģimenes ugunskurs piekrastē

Ja Jums ir vēlme 23. jūnijā Lapmežciema pagasta piekrastē iedegt ģimenes ugunskurus, lūdzu aizpildiet pieteikumu anketu un nosūtiet to uz info@lapmezciems.lv līdz 18.jūnijam, jo šai aktivitātei ir jābūt iepriekš saskaņotai ar pašvaldību.

Pieteikuma anketu varat atrast šeit: pieteikumaanketaugunskuramlapmezciems

Lai kurinātu ugunskuru, ir jāievēro:

  • kurināt TIKAI smilšainajā zonā,
  • jāpārliecinās, vai tuvumā nav sausa zāle, koki,
  • ugunskura vieta jāsagatavo pareizi, lai uguns nekontrolēti nevarētu izplesties,
  • ar auto kāpu zonā iebraukt aizliegts,
  • ugunskuru kurina un uzrauga tikai pieauguša persona,
  • ugunskuru bez uzraudzības neatstāt, pat ja tas liekas droši,
  • netuvoties un nelēkt pāri ugunskuram, ja mugurā ir sintētiska materiāla drēbes, kas viegli un ātri aizdegas,
  • atstājot ugunskura vietu, ugunskurs jānodzēš pilnībā, lai izslēgtu ugunsgrēka iespējamību ( ugunskuru vieta obligāti jānokopj līdz 24. jūnija 20:00 ).

Kategoriski aizliegts ugunskurā dedzināt: automašīnu riepas, plastmasas pudeles un iepakojumus. Aizliegta arī citu atkritumu dedzināšana, piem. nederīgās mēbeles – dīvāni, krēsli, dažādi izstrādājumi no finiera, kas sadegot rada indīgus dūmus.

JA NELAIME TOMĒR IR NOTIKUSI UN NEPIECIEŠAMA OPERETĪVO DIENESTU PALĪDZĪBA, ZVANĪT UZ NUMURU 112

Aicinām piedalīties aptaujā!

Jaunveidojamā Tukuma novada, kas aptvers Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadus, iedzīvotāji aicināti piedalīties novada attīstības plānošanā
Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunveidojamā Tukuma novada (veidos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads) attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde.
Topošajam Tukuma novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādē.
Aicinām gan topošā Tukuma novada iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, ekonomiku, jaunatnes politiku, pārvaldību, drošību, vidi un infrastruktūru.
Novērtēt nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē ir iespējams, aizpildot aptaujas anketu līdz š. g. 31. maijam.
Lūgums anketas aizpildīt un līdz 31. maijam ievietot pastkastītēs Tukuma, Engures, Jaunpils vai Kandavas novada domēs, pagastu pārvaldēs.

Anketas drukātā veidā var saņemt Lapmežciema bibliotēkā vai pastā, un aizpildītas iemest pastkastītē pie Lapmežciema pagasta pārvaldes.
Anketas elektroniskā versija pieejama šeit: Anketa_

Lielā talka 24.aprīlī

Aicinām arī tevi doties Lielajā talkā, kas norisināsies 24. aprīlī, piesakot savas talkošanas vietas Lielās Talkas mājas lapas interaktīvajās kartēs, kā arī pie koordinatoriem pagastos.
Ņemot vērā visus drošības priekšnosacījumus, Lielā talka šogad, tāpat kā pagājušo gadu, tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārtni;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet kopā ģimenes lokā, bet ievērojiet, ka jums jābūt ne vairāk kā vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
– labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji;
– uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Atkritumu maisus varēs saņemt piesakoties pie Talkas koordinatoriem tie talcinieki, kas savu talkas vietu būs pieteikuši https://talkas.lv/pieteikt-talku/ vai personīgi pie talkas koordinatora.
Lapmežciema pagasta kontakttālrunis 29348883 vai 24226273
Šogad talkosim katrs atsevišķi, bet visi kopā. 🌿
Vairāk informācijas lasiet šeit:

Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā

Engures novada dome veic nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanu, finansēšanu, koordinēšanu un kontroli jauniešiem vecumā no 14 (pilni 14 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuru dzīvesvieta deklarēta Engures novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Vairāk informācijas vari meklēt:

http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/jauniesu-nodarbinatibas-pasakumi-vasaras-brivlaika-engures-novada-4521-6749e

Lapmežciema senioriem sava tikšanās telpa

Ideja atrast un labiekārtot senioriem savu telpu, kur iesaistīties piedāvātās aktivitātēs atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim, lai varētu saglabāt savas prasmes, dzīvesprieku un satikties, brieda jau sen. Pēc ilgstošiem telpu meklējumiem un pagasta atbalstu, iecere īstenojusies. Lapmežciema senioru apvienība “Selga” izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja telpas labiekārtot: Pagasta vadītājam Sergejam Kirilovam, Andrim Skrūzkopam, Armandam Bartušēvicam, Jurim Riekstiņam, Dainim Markainim, Naurim Galancevam, Volodjam Moisenčenko, Lailai Zacmanei, Jānim Gūtmanim un Rutai Piķei.
Lapmežciema senioru apvienības “Selga” vadītāja Valentīna Legzdiņa

dav_soft