Pakalpojumi

Administrācijas maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Izdruka no datora 1 lpp. 0.08

Dokumentu kopēšana

A4 formāts

A3 formāts

1 lpp.

1 lpp.

0.07

0.13

Dokumenta nosūtīšana, izmantojot faksa aparātu

Pa Latviju

Uz ārzemēm

1 lpp.

1 lpp.

0.29

1.46

Transporta maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Par 1 stundu (EUR) Par 1 km (EUR)
Mikroautobusa Mercedes izmantošana 5.57 0.45
Traktora T40 izmantošana 12.05
Traktora Kubota izmantošana 12.05
Traktora Belarus izmantošana 17.22

Būvvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana 1 PAU 14.64
Akta par ēkas/būves nodošanu ekspluatācijā sagatavošana 1 akts 28.41
Reklāmas uzrakstu un izkārtņu saskaņošana 1 objekts 14.64

Tautas nama maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Lielās zāles izmantošana 1 stunda 13.77
Mazās zāles izmantošana 1 stunda 8.60

Ieejas maksa filmu demonstrēšanas pasākumos pieaugušajiem

skolēniem un studentiem

pasākums 1.42
0.71
Ieejas maksa filmu demonstrēšanas pasākumos pieaugušajiemskolēniem un studentiem pasākums 1.42 līdz 11.37
1.42 līdz 11.37

Bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Izdruka (melnbalta) 1 lpp. 0.11
Izdruka (krāsaina) 1 lpp. 0.25
Izdruka (krāsains attēls) 1 lpp. 0.52
Skenēšana 1 lpp. 0.52
Tematiskā pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana) 1 uzziņa 0.86

Dokumentu kopēšana

A4 formāts no vienas puses

A4 formāts no abām pusēm

A3 formāts 1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

0.08

0.12

0.13

Faksa nosūtīšana/saņemšana

Valsts robežās

Uz ārvalstīm

1 lpp.

1 lpp.

0.52

2.58

Sporta kompleksa maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Sporta zāles izmantošana līdz 5 stundām 1 stunda 14.23
Sporta zāles izmantošana vairāk kā 5 stundas 1 stunda 12.81
Sporta zāles izmantošana 3 vai vairāk mēnešus 2 reizes nedēļā 1 stunda 12.81
Aerobikas zāles izmantošana 1 stunda 9.96
Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem 1 apmeklējums 2.84
Trenažieru zāles izmantošana skolēniem un studentiem 1 apmeklējums 2.13
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem 8 apmeklējumi 17.07
Trenažieru zāles abonements skolēniem un studentiem 8 apmeklējumi 11.37
Trenažieru zāles mēneša abonements neierobežots apmeklējumu skaits 28.46
Ieejas maksas sporta spēļu pasākumos pieaugušajiem pasākums 1.42

Ieejas maksa sporta spēļu pasākumos skolēniem, studentiem, pensionāriem

pasākums 0.71