Pakalpojumi

Administrācijas maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Izdruka no datora 1 lpp. 0.08

Dokumentu kopēšana

A4 formāts

A3 formāts

1 lpp.

1 lpp.

0.07

0.13

Bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Izdruka (melnbalta) 1 lpp. 0.11
Izdruka (krāsaina) 1 lpp. 0.25
Izdruka (krāsains attēls) 1 lpp. 0.52
Skenēšana 1 lpp. 0.52
Tematiskā pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana) 1 uzziņa 0.86

Dokumentu kopēšana

A4 formāts no vienas puses

A4 formāts no abām pusēm

A3 formāts 1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

1 lpp.

0.08

0.12

0.13

Sporta kompleksa maksas pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums (EUR)
Sporta zāles izmantošana līdz 5 stundām 1 stunda 14.23
Sporta zāles izmantošana vairāk kā 5 stundas 1 stunda 12.81
Sporta zāles izmantošana 3 vai vairāk mēnešus 2 reizes nedēļā 1 stunda 12.81
Aerobikas zāles izmantošana 1 stunda 9.96
Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem 1 apmeklējums 2.84
Trenažieru zāles izmantošana skolēniem un studentiem 1 apmeklējums 2.13
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem 8 apmeklējumi 17.07
Trenažieru zāles abonements skolēniem un studentiem 8 apmeklējumi 11.37
Trenažieru zāles mēneša abonements neierobežots apmeklējumu skaits 28.46
Ieejas maksas sporta spēļu pasākumos pieaugušajiem pasākums 1.42

Ieejas maksa sporta spēļu pasākumos skolēniem, studentiem, pensionāriem

pasākums 0.71