Aptauja

Aptauja tiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums Ķemeru Nacionālajā parkā vai tā robežas tiešā tuvumā.
Vidzemes Augstskolas HESPI institūts un Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienas mājsaimniecības pārstāvi vai no katras paaudzes vienu pārstāvi (ja kopā vienā mājsaimniecībā dzīvo vairākas paaudzes) aizpildīt aptaujas anketu, kurā iegūtie dati tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai Ķemeru Nacionālajā parkā un vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm
Aptaujas anketa: https://survey123.arcgis.com/share/2dfde0a01a6e45d685ab74bccfe7418a?fbclid=IwAR2E64EOx75h6pCRIiGNMhi23B0ym7QCW92tohd52sJJS4Unk-EmF4QWmC0

Aptauja ir daļa no plašāka apmeklētāju monitoringa īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Vairāk par šo projektu: https://va.lv/lv/zinatne/projekti/ipasi-aizsargajamo-dabas-teritoriju-apmekletaju-monitorings-un-digitalie?fbclid=IwAR0HSuBxn43MG-oTTcFzqWr2H9SwiP-Xs4zZ4AtMt30Y8VIaA71vAOavdjw