Zvejnieksvētki Lapmežciemā tomēr būs!

Kā katru gadu jūlija otrajā nedēļas nogalē Latvijas piekrastē, iespēju robežās svinēsim Zvejnieksvētkus!
Vēlamies saglabāt tradīciju godināt un sveikt lepnos kapteiņus un zvejniekus, visus, kuri pašreiz strādā šajā profesijā vai ir pelnītā atpūtā, kā arī tos, kam zvejniecība ir dzīvesveids, jo daudzās ģimenēs vēl ir jūrnieki un vectētiņi, kuri ir bijuši zvejnieki.
Aicinām iedzīvotājus pieteikt apsveikumam svētkos savu tēvu, brāli, vectētiņu, kaimiņu, draugu, kuri ir uzticīgi jūrai. Nodod mums ziņas par viņu (e-pasta vai vēstules veidā), nosaucot vārdu, uzvārdu, saistību ar jūrniecību vai zvejniecību un arī īsu raksturojumu par viņu.
Godināsim kopā šos cilvēkus mūsu Lapmežciema pagasta rīkotajos Zvejnieksvētkos, š.g. 10.jūlijā! Pieteikumus pieņemam līdz 2021.gada 2.jūlijam.
e-pasts: tautasnams@lapmezciems.lv
adrese vēstulei: Lapmežciema pagasta pārvaldei, Liepu iela 2, Lapmežciems, Engures nov. LV-3118