Vienreizējs pabalsts uzsākot 1. klasi

Informācijai ! Iesniegumu varat iesniegt arī Lapmežciema pārvaldē.

Tukuma novada Dome šī gada 5.augustā nolēma, izmaksāt vienreizēju materiālu pabalstu 50,00 euro katram Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu teritorijā deklarētajam bērnam, kurš 2021. gada 1. septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā un nesaņem cita veida Tukuma novada pašvaldības materiālo atbalstu šim mērķim.

Lēmumā noteikta kārtība pabalsta saņemšanai:

-lai saņemtu pašvaldības pabalstu pabalsta uzsākot mācības 1.klasē, bērna vecāks vai aizbildnis līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādei “Tukuma novada sociālais dienests” iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot bērna un savus personas datus, kā arī norēķina rekvizītus. Bērnu vecāki vai aizbildņi, kuriem nav iespējams pabalstu izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā iesniegumā norāda vēlamo pagasta pārvaldes kasi.

Iesniegumu varat atrast šeit: iesniegums_pabalsts_1_klase_Engures_Smarde_Lapmezciems

 

Lai visās jomās sekmīgs jaunais mācību gads!