Uzsākti būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka labiekārtošanas “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” projekta

Projekts “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Uzsākti būvdarbi pie Projekta “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”. Lai realizētu mērķi Engures novada dome izsludināja būvniecības iepirkumu END 2020/11, Parka “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” izbūve Lapmežciemā. Iepirkums tika rīkots 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.

Idejas ieguvei Engures novada dome rīkoja metu izstrādes konkursu END 2019/23 “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” vides objektu un to realizēšanas tehniskais risinājums”. Žūrijas komisijas vērtējumu rezultātā pirmo vietu, un līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ar māksliniecēm no SIA “Expo Alliance”. Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.

Šobrīd jau notiek trases uzmērīšanas un nospraušanas darbi.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.