Uzsākti būvdarbi jaunu laipas posmu izveidei Kupskalnu parka teritorijā

Uzsākti būvdarbi projekta «Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā» ietvaros. Projekta Nr. 1-08/398 / 2018. Viens no projekta mērķiem ir izveidot pagarinājumus Bigauņciemā, Kupskalna parka teritorijā esošai laipai vietās, kur ceļš aizved līdz tualetei, kas pieejama pludmalē, un pagarināt laipas sākuma garumu abās izejās no ceļa puses, lai netiktu nobradāta zemsedze šajā vietās. Vietās, kur šobrīd ir nepieciešami šīs laipas pagarinājumu izveide atsedzas koku saknes, atsevišķās vietās pat redzamas bedres, nelielā platībā pie tualetes- jūras smiltis, kas būtiski ietekmē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vecākiem ar bērnu ratiņiem, lai viņi ērti varētu piekļūt labierīcībām. Kopumā, no jauna izbūvētie laipas posmi tiks 225m garumā, laipas platumā 1,5m.
Tika veikts iepirkums 9. panta kārtībā, ar ID Nr. END 2019/13. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, līgums tika noslēgts ar firmu SIA «Legāts», par kopējo līguma summu EUR 40043,68 bez PVN.

Projekts tiek realizēts ar LVAF līdzfinansējumu 46018,00EUR apmērā un domes ieguldījumu 17094,64EUR apmērā, kopā sastādot 63112,64EUR bez PVN.
Projekta realizēšanas laiks no 01.03.2019.-31.05.2020. Projekta pēc uzraudzības periods tiek noteikts līdz 2025. gada 30. aprīlim.
Kamēr notiek būvdarbi, lūgums pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem un iecietīgiem, nešķērsot
laipas vietas, kuras ir norobežotas ar sarkano lentu, izmantot citu ceļu, lai nokļūtu pie jūras.