Uzņēmums

Pašvaldības SIA „Krants”

Reģ.Nr.40003373066
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
konts: LV77UNLA0032000609819
tālrunis: 63163250, fakss: 63107492
e-pasts: krants@lapmezciems.lv,

Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 14:00

 

Amats

Amata pildītājs

Tālrunis

E-pasts

 Valdes loceklis Andris Apels

63163250

29494875

krants@lapmezciems.lv
 Galvenā grāmatvede Ināra Blūma

63163250

krants@lapmezciems.lv
 Kasiere Antonija Tarasova

63163250

krants@lapmezciems.lv
 Ūdens un kanalizācijas tīklu apgaitnieks Armands Bartuševics

63163250

25414426

Pašvaldības SIA „Krants” galvenā darbības joma ir komunālo pakalpojumu sniegšana (dzeramā ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas piegāde) Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem. Līdztekus tiek apsaimniekoti Ragaciema un Antiņciema kapi un autostāvvietas Rīgas jūras līča krastmalā Gausajā jūdzē. Uzņēmums pieņem arī pasūtījumus uz sīkāku pakalpojumu sniegšanu

- zāles pļaušanu un trimmerēšanu,

- teritoriju atbrīvošanu no krūmiem un atsevišķu koku zāģēšanu,

- dzīvžogu apcirpšanu,

- nelielu santehnikas remontu veikšanu,

- ūdens skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un plombēšanu,

- vietējo kanalizācijas sistēmu tīrīšanu,

- individuālo ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu centrālajiem tīkliem,

- apbedījumu ierīkošanu un kopšanu.