Turpinās būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» labiekārtošanas

Aktīvi norisinās būvdarbi pie Projekta «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» parka izbūves Lapmežciemā.

Šobrīd ir saliktas apmales, daļēji izbūvētas celiņu pamatnes bruģa ieklāšanai, uzsākta apstādījumu vietu ierīkošana, kā arī nospraustas māksliniecisko objektu atrašanās vietas dabā. Būvdarbus veic SIA «Legāts» par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.
Vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību veic mākslinieces no SIA «Expo Alliance». Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.
Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.

Projekts «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.