Talka zāļu purvā

Dabas aizsardzības pārvalde, 8. februārī plkst. 11:00. aicina piedalīties kopīgā dabas talkā Zāļu Purvā, pie Kaņieru niedrāju laipas. Tajā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros kopīgiem spēkiem plānots krūmu ciršana, vākšana un dedzināšana zāļu purvā.
Talciniekiem jābūt gataviem 2-3 stundas pavadīt aktīvā darbā āra apstākļos, tādēļ jāģērbjas laikapstākļiem atbilstoši, ļoti vēlami gumijas zābaki.
Par dalību lūdzu informēt pa telefonu 29149365 līdz 6. februārim, lai varam plānot pusdienu apjomu.