Sociālais dienests

Engures novada domes sociālais dienests

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:

Pirmdienās:      no 8:00 līdz 12:00  un  no 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās:   no 8:00 līdz 12:00  un  no 13:00 līdz 17:00

Tālrunis:  29900813; 29165232

E-pasts :soc.dienests@enguresnovads.lv

 

Sociālā dienesta darbinieki:

Ligita Vīka - sociālā dienesta vadītāja

Anita Jonāne - vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Maiga Garoza – sociālā darbiniece darbā ar invalīdiem un pensionāriem

Gita Konošonoka - sociālā darba organizatore Lapmežciema pagasta pārvaldē

Valda Kolma - sociālā darba organizatore Engures pagasta pārvaldē

Sanita Pētersone - sociālā aprūpētāja Lapmežciema pagasta pārvaldē