Sociālais dienests

Engures novada domes sociālais dienests

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:

Pirmdienās:      no 8:00 līdz 12:00  un  no 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās:   no 8:00 līdz 12:00  un  no 13:00 līdz 19:00

Tālrunis:  29900813; 27052262

E-pasts :soc.dienests@enguresnovads.lv

 

Sociālā dienesta darbinieki:

Anita Jonāne - sociālā dienesta vadītāja

Sanita Briede - vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Sandra Krūmiņa – sociālā dienesta sekretāre

Maiga Garoza – sociālā darbiniece darbā ar pieaugušām personām

Valda Kolma - sociālā darba organizatore Engures pagasta pārvaldē

Sanita Pētersone - sociālā aprūpētāja Lapmežciema pagastā