Sociālā dienesta paziņojums Engures novada iedzīvotājiem

Sociālā dienesta paziņojums Engures novada iedzīvotājiem

Cienījamie Engures novada iedzīvotāji! Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, saskaņā ar 2011. gada 15. marta Engures novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”, 2. daļas 5.3. punktu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbiniekiem un cietušajām personām, EUR 30 apmērā.
Lūdzu informēt Engures novada domes Sociālo dienestu par ērtāko naudas saņemšanas veidu un izmaiņām norēķinu kontos līdz š. g. 9. novembrim.
Kontaktinformācija:
Lapmežciems – tālr. 29900813