Sēru vēsts

Dzidra Legzdiņa

Ir tādi cilvēki- sirds ļoti dziļi,

Liekas, nekā viņi neapjauž,

Bet pašā dziļumā mīlestība

Nobrāztām rokām akmeņus lauž.

( I. Ziedonis)

2018.gada 6. aprīlī pa Mūžības ceļu aizgāja Dzidra Legzdiņa. Dzidra bija zvejnieku dzimtas atvase, kura visu savu mūžu nodzīvojusi Lapmežciemā. Mācījusies tehniskas lietas, strādājusi telekomunikācijās, radiofonā, viņai bija interese par vēsturi un literatūru, daudz lasījusi. 2000. gadā Dzidra uzsāka darbu Lapmežciema muzejā, tas bija viņas aktīvākais un radošākais laiks. Tika pētīta un aprakstīta zvejnieku dzimtu dzīve un darbs, apzināti vietvārdi un apvidvārdi, tā atstājot vēstures liecības nākošajām paaudzēm. Dzidra bija klusa, darbīga, precīza un pacietīga. Viņa ļoti mīlēja savu dzimto pusi un cilvēkus. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš. Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.