Saudzēsim pelēkā roņu mazuļus

Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājam suga, tāpēc to aizsardzībai lūdzam pašvaldības atbalstu un iesaisti.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigājoties liedagā, suni turēt pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. Piemēram, 2020. gada pavasarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu izglābt neizdevās. Turklāt ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.

Lai novērstu suņu radīto apdraudējumu pelēko roņu mazuļiem, ka arī lai nodrošinātu kārtību pludmalē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lūdzam:

1) veikt preventīvus pasākumus, kas ierobežotu suņu atrašanos pludmalēs,  piemēram, izvietojot informāciju vietējos medijos un pašvaldības tīmekļa vietnē un uzstādot brīdinājuma zīmes pludmalēs.

2) laika periodā no marta līdz aprīļa vidum nozīmēt pašvaldības policijas papildu ekipāžu, lai kontrolētu šo ierobežojumu ievērošanu un pasargātu gan pelēkos roņus, gan arī iedzīvotāju mājdzīvniekus;

3)  pastiprināti uzraudzīt kārtību pludmalē un, atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma  211 pantā noteiktajam, nodrošināt mirušo dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu;

4) konstatējot bīstami savainotu roni piekrastē Pierīgā, aicinām sazināties ar  Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 26424972.

Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:

1)      Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.

2)      Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 13.pants.

Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību iepriekšējo gadu pavasaros, kopīgi saudzējot pelēko roņu mazuļus no suņu sakošanas. Un aicinām pielikumā nosūtīto informatīvā plakāta maketu izmantot izdrukājot un izvietojot publiski pieejamās vietās pašvaldības teritorijā.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Noderīgi.

Jau savlaicīgi informējam, ka labākas sadarbības veicināšanai un informācijas aprites nodrošināšanai, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību šī gada 2. martā rīkos tiešsaistes informatīvu semināru par šo tēmu. Plašāka informācija par semināra norisi, pieteikšanos un darba kārtību tiks nosūtīta atsevišķi.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors A. Svilāns