Sadārdzināsies nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas maksa

No 2021. gada 1. janvāra ir plānotas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaimniekošanas maksā. Izmaiņas tiks ieviestas, pamatojoties ar valstī apstiprināto dabas resursu nodokļa (DRN) palielinājumu.

2020. gadā dabas resursu nodokļa likme par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ir 50,00 EUR/t, bet no 2021. gada likme pieaugs līdz 65,00 EUR/t.
24.novembrī SIA “AAS “Piejūra”” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai nosūtīja jauno nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu.

No 2021. gada 1. janvāra Tukuma, Talsu, Engures, Kandavas, Jaunpils, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā plānotā maksa par 140 litru konteinera vienu iztukšošanas reizi būs EUR 2,41. 180 litru konteinera iztukšošanas maksa būs EUR 3,10, 240l – EUR 4,13, bet 1100l – EUR 18,92.
Marķētais maiss nešķirotiem sadzīves atkritumiem maksās EUR 1,56.
Līdz ar to, nešķirotu sadzīves atkritumu kubikmetra cena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, būs EUR 17,21.

Plānotā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2021. gada 1. janvāra

 

 

Konteinera vai maisa tilpums (m3)

 

Savākšanas tarifs ar PVN 2021. gadā

0,060 1,56
0,140 2,41
0,180 3,10
0,240 4,13
1,100 18,92
 

1 m3 = EUR 14,22 (bez PVN) EUR 17,21 (ar PVN)

 

 

 

 NSA apsaimniekošanas maksas salīdzinājums

 

2020.g. maksa 2021.g. maksa Izmaiņas

EUR

Izmaiņas

%

Pozīcijas 1m3=0,105 t 1m3=0,105 t
NSA apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/m3 4,27 4,27 0
DRN, EUR/ m3 2,46 3,19 0,73 29,67%
NSA savākšanas pakalpojuma maksa, EUR. m3 6,76 6,76 0
NSA apsaimniekošanas maksa bez PVN EUR/ m3 13,49 14,22 0,73 5,41%
PVN 21%, EUR/ m3 2,83 2,99 0,16
NSA apsaimniekošanas maksa ar PVN, EUR/m3 16,32 17,21 0,89 5,45%

 

 NSA – nešķiroti sadzīves atkritumi

 DRN – dabas resursu nodoklis

 PVN – pievienotās vērtības nodoklis

 NSA apsaimniekošanas maksu veidojošās pozīcijas:

   • nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšana;
   • dabas resursu nodoklis;
   • nešķirotu sadzīves atkritumu savākšana;
   • pievienotās vērtības nodoklis

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu info@piejuraatkritumi.lv.