Darbinieku atvaļinājumi un prombūtne

Dienas centra vadītāja Iveta Ziemele atvaļinājumā no 01.08.2019.-31.08.2019..

Zemes ierīkotāja Rudīte Kripa atvaļinājumā no 22.07. – 13.08.2019.

Arhitekts un būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis atvaļinājumā  no 29.07.2019 – 09.08.2019

Sekretāre, bāriņtiesas locekle, dzimtsarakstu dienesta vadītājas vietniece Ilva Pastore atvaļinājumā no 05.08. – 18.08.2019

Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Laura Šmite atvaļinājumā no 19.08. – 02.09.2019.

Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne atvaļinājumā 05.08.2019 – 23.08.2019

Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa ikgadējā atvaļinājumā no 29.07.2019. – 11.08.2019

Kultūras pasākuma organizatore Alise Rugāja ikgadējā atvaļinājumā no 05.08.2019. – 18.08.2019.

Bibliotēkas vadītāja Vita Klapkalne ikgadējā atvaļinājumā no 06.08.2019. – 27.08.2019.