Darbinieku atvaļinājumi un prombūtne

Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja L.Šmite atvaļinājumā no  11.06.-18.06.19.
Zemes ierīkotāja Rudīte Kripa atrodas ikgadējā atvaļinājumā līdz 20.06.2019.