Public Procurement

Sākot ar 2017. gadu Lapmežciema pagasta pārvaldes veiktie publiskie  iepirkumi tiek publicēti Engures novada domes mājas lapā www.enguresnovads.lv sadaļā Iepirkumi!

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 12.12.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Konditorejas preču, piena un piena produktu, saldēto produktu un zivju piegāde Lapmežciema izglītības iestādēm
Identifikācijas numurs: LPP 2016/9
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 12.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.12.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: Nolikums_LPP2016__9
Kontaktpersona: Rita Valaine, 29204669, vaiva@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju:
Noslēgtie līgumi:
Lēmuma pieņemšanas datums:

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 25.11.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets:

Tehniskā projekta “Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Lapmežciema pagastā izveide” izstrāde un autoruzraudzība

Identifikācijas numurs: LPP 2016/8
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 25.11.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.12.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums:  Atbildes uz jautājumiem- aktualizēts 05.12.2016 Nolikums_Lapmežciema_udenssaimnieciba_25.11.;  Pielikumi 6.,7.,8.
Kontaktpersona: Andris Apels, PSIA „Krants” valdes loceklis, tālrunis: 29494875, e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums  Izraksts-no-atversanas-protokola_Nr.26
Informācija par izpildītāju:
Noslēgtie līgumi:
Lēmuma pieņemšanas datums:

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 30.09.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču piegāde Lapmežciema izglītības iestādēm
Identifikācijas numurs: LPP 2016/7
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 30.09.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.10.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: Nolikums_LPP2016_7
Kontaktpersona: Rita Valaine, 29204669, vaiva@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums  Izraksts no atversanas protokola_Nr.24; Pazinojums_par_iepirkuma_rezultatu Pielikums Nr.1_IZVERTESANA
Informācija par izpildītāju:
Noslēgtie līgumi:  Eglāji Forevers Futurus_food Hanzas_maiznīcas
Lēmuma pieņemšanas datums:  26.10.2016.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 16.09.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču piegāde Lapmežciema izglītības iestādēm
Identifikācijas numurs: LPP 2016/6
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 16.09.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.09.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: Nolikums
Kontaktpersona: Rita Valaine, 29204669, vaiva@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums  PĀRTRAUKTS IEPIRKUMS
Informācija par izpildītāju:
Noslēgtais līgums:
Lēmuma pieņemšanas datums:

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 11.08.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Stadiona ielas posma atjaunošana
Identifikācijas numurs: LPP 2016/5
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 11.08.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: Darbu daudzums; Nolikums_Stadiona ielas posma atjaunošana; Tehniskās specifikācijas
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv, 26177441
Rezultātu paziņojums  Izraksts no lēmuma pieņemšanas protokola
Informācija par izpildītāju: SIA „Strabag”, reģ. Nr. 49203002756
Noslēgtais līgums:  Ligums
Lēmuma pieņemšanas datums:  07.09.2016

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 10.08.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Birzes ielas posma izbūve Lapmežciema pagastā
Identifikācijas numurs: LPP 2016/4
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 10.08.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.08.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: Nolikums; CD tāmes; Birzes iela CD
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv, 26177441
Rezultātu paziņojums  Izraksts no atvēršanas protokola; Izraksts no lēmuma pieņemšanas protokola
Informācija par izpildītāju: SIA „Mitbau AC”, reģ. Nr. 43603066688
Noslēgtais līgums:  Ligums_MibauAC004
Lēmuma pieņemšanas datums:  07.09.2016

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 08.08.2016.
Pasūtītājs: Engures novada dome
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā
Identifikācijas numurs: END 2016/17
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 08.08.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.08.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: 1.laipas tehniskā specifikācija, tāme 2.laipas tehniskā specifikācija, tāme Nolikums_08.08.16
Kontaktpersona: par iepirkuma procedūras jautājumiem Vaiva Ostrovska,  tālrunis-29151532, e-pasts: vaiva@lapmezciems.lv; par iepirkuma tehniskajiem jautājumiem Andris Apels, tālrunis-29494875, e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “Legāts”
Noslēgtais līgums:  Ligums
Lēmuma pieņemšanas datums:  19.08.2016.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 05.08.2016.
Pasūtītājs: Engures novada dome
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna ieviešana Engures novadā
Identifikācijas numurs: END 2016/16
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 05.08.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.08.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, 2.stāvā pie sekretāres
Nolikums: 1.laipas tehniskā specifikācija, tāme 2.laipas tehniskā specifikācija, tāme Nolikums
Kontaktpersona: par iepirkuma procedūras jautājumiem Vaiva Ostrovska,  tālrunis-29151532, e-pasts: vaiva@lapmezciems.lv; par iepirkuma tehniskajiem jautājumiem Andris Apels, tālrunis-29494875, e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Rezultātu paziņojums  PĀRTRAUKTS IEPIRKUMS
Informācija par izpildītāju:
Noslēgtais līgums:
Lēmuma pieņemšanas datums:

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 15.07.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pamatskola
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Lapmežciema pamatskolā
Identifikācijas numurs: LPP 2016/03
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 15.07.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.07.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: nolikums_lpp2016_3; 1.lote_bēniņi 2.lote_1.st gaitenis 3.lote_1.st tualete
Kontaktpersona: Dainis Kauķis, Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskā darbā,e-pasts: dainis.kaukis@lapmezciems.lv
Tālrunis: 24117844
Rezultātu paziņojums  Izraksts no lēmuma pieņemšanas protokola
Informācija par izpildītāju:  Pilnsabiedrība „JCG”, 40103983441
Noslēgtais līgums:
Lēmuma pieņemšanas datums:  28.07.2016

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 18.02.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ceļu Siena ceļš un Niedru iela pārbūve
Identifikācijas numurs: LPP 2016/02
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 18.02.2016
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.02.2016, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; Niedru_iela_MBP_2016; Siena_cels_MBP_2016; TAME_Siena_cels_Niedru_iela_Parbuve
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 26177441
Rezultātu paziņojums  Izraksts no atvēršanas protokola
Informācija par izpildītāju:  SIA „Meliorceltnieks”, reģ. Nr.40003183787
Noslēgtais līgums:  Ligums001
Lēmuma pieņemšanas datums:  14.03.2016

Atklāts konkurss

Publikācijas datums: 10.02.2016.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Stadiona rekonstrukcija
Identifikācijas numurs: LPP/AK/2016-01
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 10.02.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.03.2016, plkst.10:00Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts uz 23.03.2016., plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums un pielikumi: Iepirkuma_dokumentacija_LPP_AK_2016_01_Stadiona_rekonstrukcija; Stadions_TAMES_iepirkumam; Tehniskais projekts; Ūdens, kanalizācija; Elektrība;
Jautājumi un atbildes par konkursu_08.03.2016 (Pievienots 08.03.16) Aktualizētie iepirkuma dokumenti 02.03.2016: Paskaidrojuma raksts_Stadions Stadions_TAMES_01.03.2016; Lapmezciems, stadions_01.03.2016
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 26177441
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju:  SIA “Velve”
Lēmuma pieņemšanas datums:  06.04.2016.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 29.10.2015.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ārējā elektroapgādes tīkla rekonstrukcija Bigauņciemā
Identifikācijas numurs: LPP 2015/9
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 29.10.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.11.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; Birzes_ELT_Shema; Birzes_ELT_Trase; Darbu_saraksts_Birzes; ELT_Darbu_saraksts_Purva; Purva_Shema_ELT; Purva_Trase_ELT; Aktualizēts 04.11.2015 Jautājumi-atbildes
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 26177441
Rezultātu paziņojums  pazinojums_par_ iepirkuma_rezultatu
Informācija par izpildītāju:  SIA „VSD Serviss”, reģ. Nr.40103624534, līgumcena  EUR 11121,- bez PVN
Noslēgtais līgums:
Lēmuma pieņemšanas datums:  25.11.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 04.09.2015.
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ielu seguma atjaunošana ar nesaistītu minerālmateriālu Lapmežciema pagastā
Identifikācijas numurs: LPP 2015/8
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 04.09.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.09.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Ielu seguma atjaunošana_Nolikums; Darbu_daudzumi_2015; Ozolu un Upes ielu pārbūves shēma
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts:dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 26177441
Rezultātu paziņojums  pazinojums_par_ iepirkuma_rezultatu
Informācija par izpildītāju:  SIA „Būvniecības līnija” , 40103667389, “Grestes”, Glāzšķūnis, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
Noslēgtais līgums:  Buvniecibas linija_ligums
Lēmuma pieņemšanas datums:  21.09.2015.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 11.07.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču piegāde Lapmežciema izglītības iestādēm
Identifikācijas numurs: LPP 2015/7
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 11.07.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums
Kontaktpersona: Rita Valaine, e-pasts:vaiva@lapmezciems.lv
Tālrunis: 29204669
Rezultātu paziņojums pazinojums_majas_lapai_par_ iepirkuma_rezultatu
Informācija par izpildītāju:
  1. 3.daļas uzvarētājs SIA “GPC Smārde”, līguma summa 4399.00 EUR bez PVN; 5322.79EUR ar PVN;
  2. 4.daļas uzvarētājs A/S “Rīgas piena kombināts”, līguma summa  4836.04 EUR bez PVN; 5851.61 EUR ar PVN;
  3. 5.daļas uzvarētājs SIA “Laki Fruit”, līguma summa 2483.20 EUR bez PVN; 3004.67 EUR ar PVN;
  4. 6.daļas uzvarētājs SIA “Kabuleti Fruit”, līguma summa 416.50 EUR bez PVN; 503.97 EUR ar PVN;
  5. 7.daļas uzvarētājs ZS “Eglāji”, līguma summa 586.00 EUR bez PVN; 709.06 EUR ar PVN;
  6. 8.daļas uzvarētājs SIA “Laki Fruit” , līguma summa 875.30 EUR bez PVN; 1059.11 EUR ar PVN;
  7. 9.daļas uzvarētājs SIA “Laki Fruit” , līguma summa 5353.12 EUR bez PVN; 6477.28 EUR ar PVN.
  8. 1.daļas uzvarētājs AS „Hanzas maiznīca” par līguma summu 3493.70 EUR bez PVN; 4227.38 EUR ar PVN.
  9. 2.daļa – bez rezultāta.
Lēmuma pieņemšanas datums:  28.08.2015.; 15.09.2015.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 26.06.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Lapmežciema pamatskolas ēdināšanas blokā
Identifikācijas numurs: LPP 2015/6
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 26.06.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.07.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; 1. pielikums. Pieteikums; 2. pielikums. Pieredze; 3. pielikums. Finanšu piedāvājums; 4.pielikums. Tehniskā specifikācija
Kontaktpersona: Dainis Kauķis, e-pasts:dainis.kaukis@lapmezciems.lv
Tālrunis: 24117844
Rezultātu paziņojums  Ligums
Informācija par izpildītāju:  SIA “Legāts”, “Bārdiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
Līgumcena (bez PVN):  11 428,38 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  24.07.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 09.06.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Spiediena paaugstināšanas stacijas iebūve ūdenstornī
Identifikācijas numurs: LPP 2015/5
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 09.06.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.06.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; Pieteikums; Pieredze; Finanšu piedāvājums; Tehniskā specifikācija
Kontaktpersona: Andris Apels , e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Tālrunis: 29494875
Rezultātu paziņojums  pazinojums_majas_lapai_par_ iepirkuma_rezultatu; Līgums
Informācija par izpildītāju:   SIA “Vateris Enviro”
Līgumcena (bez PVN):  12 244.60 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  27.08.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 30.04.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Spiediena paaugstināšanas stacijas iebūve ūdenstornī
Identifikācijas numurs: LPP 2015/4
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 30.04.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.05.2015, plkst.10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums:  Nolikums; Pieteikums; Pieredze; Finanšu piedāvājums; Tehniskā specifikācija suknu stacija
Kontaktpersona: Andris Apels , e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Tālrunis: 29494875
Rezultātu paziņojums  Iepirkums pārtraukts
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums:  06.05.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 17.04.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Triecienabsorbējoša gumijas seguma iegāde un uzstādīšana zem Lapmežciema izglītības iestāžu rotaļu laukumiem
Identifikācijas numurs: LPP 2015/3
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 17.04.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.04.2015
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; PieteikumsPieredzeFinanšu piedāvājumsTehniskās specifikācijas
Kontaktpersona: Dainis Kauķis, e-pasts:dainis.kaukis@lapmezciems.lv
Tālrunis: 24117844
Rezultātu paziņojums  Ligums
Informācija par izpildītāju:  SIA “Legāts”, “Bārdiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
Līgumcena (bez PVN):  8490,25 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  28.04.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 13.04.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Triecienabsorbējoša gumijas seguma iegāde un uzstādīšana zem Lapmežciema izglītības iestāžu rotaļu laukumiem
Identifikācijas numurs: LPP 2015/2
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 13.04.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.04.2015
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums; Nolikums_1pielikums_pieteikums; Nolikums_2pielikums_FP; Nolikums_3pielikums_TS
Kontaktpersona: Dainis Kauķis, e-pasts:dainis.kaukis@lapmezciems.lv
Tālrunis: 27532814
Rezultātu paziņojums  Iepirkums pārtraukts
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums:  17.04.2015

Iepirkums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Publikācijas datums: 04.02.2015
Pasūtītājs: PSIA “Krants”
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets:

Vasaras kafejnīcas pakalpojumu sniegšana autostāvvietā „Kuplā priede”

 

Identifikācijas numurs: KRANTS 2015/1
Paziņojums par plānoto līgumu: Nav
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2015
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: nolikums vasaras kafeinīca stavvietaa, Pielikums 1 Stavvietas plans
Kontaktpersona: Andris Apels, e-pasts: krants@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63163250
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums:

 

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 15.01.2015
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Lapmežciema pagasta pārvaldes un Lapmežciema pamatskolas vajadzībām
Identifikācijas numurs: LPP 2015/1
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 13.01.2015
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.01.2015
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums_LPP2015-1
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums  Ligums, Pazin__par_iepirkuma-proced_rezultatu
Informācija par izpildītāju:  SIA “MC”, Talsu šoseja 7/8 km., Lapmežciems, Engures novads, LV-3118
Līgumcena (bez PVN):  18 744.00 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  28.01.2015

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 17.07.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pamatskola
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Lapmežciema pamatskolā
Identifikācijas numurs: LPP 2014/8
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 17.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums:  Tehniska_specifikacija_2 Nolikums Remontdarbi Lapmežciema pamatskolā
Kontaktpersona: Andra Mančasa, e-pasts: mancasaandra@inbox.lv
Tālrunis: 29162649
Rezultātu paziņojums  Pazin__par_iepirkuma proced_rezultatu; Liigums
Informācija par izpildītāju:  SIA „Balsts-R”
Līgumcena (bez PVN):  20 655,86 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  30.07.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 11.07.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ceļa seguma labošana ar drupinātu granti Lapmežciema pagastā
Identifikācijas numurs: LPP 2014/7
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 11.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums:  Ceļa seguma labošana_Nolikums; Darbu_daudzumi_2014
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums  Liigums Meliorceltnieks Protokola izraksts
Informācija par izpildītāju:  SIA “Meliorceltnieks”
Līgumcena (bez PVN):  20 939,95 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums:  18.08.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 07.07.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pamatskola
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Lapmežciema pamatskolā
Identifikācijas numurs: LPP 2014/6
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 07.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums Remontdarbi Lapmežciema pamatskolā; Tehniska_specifikacija
Kontaktpersona: Andra Mančasa, e-pasts: mancasaandra@inbox.lv
Tālrunis: 26348748
Rezultātu paziņojums  Iepirkums pārtraukts
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums:

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 07.05.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pamatskolas teritorijas labiekārtošana
Identifikācijas numurs: LPP 2014/5
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 07.05.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.05.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums, tehniskais projekts un specifikācijas: Nolikums_Lapmežciema pamatskolas teritorijas labiekārtošana; Koptāme_Skola teritorija_labiekartosana. Aktualizēts 16.05.2014: Jautājumi – atbildes
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums Iepirkumu komisijas lemums; Ligums_pamatskolas ter.labiekartosana
Informācija par izpildītāju: SIA „Legāts”, reģ. nr. 40003814669
Līgumcena (bez PVN): 36429,74 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 17.04.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pagasta Ezera un Kaņiera ielu rekonstrukcija
Identifikācijas numurs: LPP 2014/4
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 17.04.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums, tehniskais projekts un specifikācijas: Nolikums_Ezera iela; Tame_asfaltesana Ezera iela_2.karta; ezera iela-sprof; Aka ar apjomiem; 2010-08 Ezera un Kaņiera ielu rekonstrukcija_TP_NEW; DWG fails: http://failiem.lv/u/ozqvmll, Aktualizēts 30.04.2014: Jautājumi – atbildes
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums Iepirkumu komisijas lemumsIepirkuma līgums
Informācija par izpildītāju: SIA „Talce”, reģ. nr. 40003133979
Līgumcena (bez PVN): 85024,10 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.05.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 24.03.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūve Lapmežciemā
Identifikācijas numurs: LPP 2014/3
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 24.03.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.04.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums_apgaismojums_24.marts; Stadiona iela: Tehniskais projekts un darba apjomi: http://failiem.lv/u/inbgbat; Ezera iela: Tehniskais projekts un darba apjomi: http://failiem.lv/u/logzskw; P-128 autoceļš: Tehniskais projekts un darba apjomi:http://failiem.lv/u/pnhhewl. Jautajumi-atbildes: Aktualizēts 01.04.2014
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums Buvdarbu ligums; Iepirkumu komisijas lemums
Informācija par izpildītāju: SIA „DOMA būve”, Reģ. Nr. 46103005212, Ulbrokas iela 44a, Rīga, LV-1021
Līgumcena (bez PVN): 1. iepirkuma priekšmeta daļa – Ezera iela – par summu 10 109.34 EUR (bez PVN);2. iepirkuma priekšmeta daļa – P-128, par summu 24 192.02 EUR (bez PVN);3. iepirkuma priekšmeta daļa – Stadiona iela – par summu 12 934.52 EUR (bez PVN).
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.04.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 13.03.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūve Lapmežciemā
Identifikācijas numurs: LPP 2014/2
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 13.03.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.03.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums_apgaismojums; Stadiona iela: Tehniskais projekts un darba apjomi: http://failiem.lv/u/inbgbat; Ezera iela: Tehniskais projekts un darba apjomi: http://failiem.lv/u/logzskw; P-128 autoceļš: Tehniskais projekts un darba apjomi:http://failiem.lv/u/pnhhewl.
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums Iepirkums pārtraukts
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.03.2014.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

Publikācijas datums: 11.03.2014
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Maizes un konditorejas preču piegāde Lapmežciema pamatskolai
Identifikācijas numurs: LPP 2014/1
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 11.03.2014
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.03.2014
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Lapmežciems_Instrukcija
Kontaktpersona: Andra Mančasa, e-pasts: mancasaandra@inbox.lv
Tālrunis: 26348748
Rezultātu paziņojums  Iepirkums pārtraukts
Informācija par izpildītāju:
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums:  26.05.2015

Atklāts konkurss

Publikācijas datums: 09.10.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas preču piegāde Engures novada Lapmežciema pamatskolai
Identifikācijas numurs: LPP 2013/10
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 08.10.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.11.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums_partika_pamatskola
Kontaktpersona: Andra Mančasa, e-pasts: mancasaandra@inbox.lv
Tālrunis: 26348748
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: rezultatu pazinojums; par grozijumiem iepirkuma proceduras rezultata_
Līgumcena (bez PVN): 18044,09 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.02.2014

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 03.09.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ceļa seguma klātnes iesēdumu un bedru labošana Lapmežciema pagastā
Identifikācijas numurs: LPP 2013/9
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 03.09.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.09.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums lemums 2013_9.docx
Informācija par izpildītāju: SIA „Meliorceltnieks”, Ligums
Līgumcena (bez PVN): 5 792,00
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 26.07.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pirmsskolas iestādes virtuves korpusa renovācija un iekšējā elektroapgāde
Identifikācijas numurs: LPP 2013/8
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 26.07.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.08.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums_Virtuve bernudarzs_LPP 2013_8, Darbu apjomi renovācijai,Tehniskais projekts elektroapgādei, Specifikācija elektroapgādei
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “MunV”
Līgumcena (bez PVN): 10705,45 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.08.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 08.07.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pirmsskolas iestādes virtuves korpusa renovācija un iekšējā elektroapgāde
Identifikācijas numurs: LPP 2013/7
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 08.07.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.07.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Darbu apjomi renovācijai,Tehniskais projekts elektroapgādei, Specifikācija elektroapgādei
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām.
Līgumcena (bez PVN):
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 24.05.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pagasta Ziedu, Pļavu un Ezera ielu vienkāršota renovācija
Identifikācijas numurs: LPP 2013/6
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 24.05.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.06.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Darbu apjomi, Specifikācija 1, Specifikācija 2
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “IKO”
Līgumcena (bez PVN): 89 786,04 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.06.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 24.05.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūve Bigauņciemā
Identifikācijas numurs: LPP 2013/5
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 24.05.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.06.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Tehniskais projekts, Darbu apjomi, Apgaismojuma plāni – 1, 2
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “KCE”
Līgumcena (bez PVN): 36 834,42 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.06.2013.

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 23.05.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Video novērošanas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lapmežciemā
Identifikācijas numurs: LPP 2013/4
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 23.05.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.06.2013
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Tehniskās specifikācijas
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “Datu tehnoloģiju grupa”
Līgumcena (bez PVN): 3775,57 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.06.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 18.04.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pamatskolas mūzikas klases telpu remonts
Identifikācijas numurs: LPP 2013/3
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 18.04.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2013. plkst. 10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Tehniskās specifikācijas, Tehniskais projekts
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “AMBK”
Līgumcena (bez PVN): 15 403.67 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.05.2013

Pašvaldības iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Publikācijas datums: 28.03.2013
Pasūtītājs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Iepriekšēja publikācija par šo iepirkumu:
Iepirkuma priekšmets: Lapmežciema pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai
Identifikācijas numurs: LPP 2013/2
Paziņojums par plānoto līgumu: Publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv 28.03.2013
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2013. plkst. 10:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Nolikums: Nolikums, Tehniskās specifikācijas, Tehniskais projekts
Kontaktpersona: Dace Galandere, e-pasts: dace@lapmezciems.lv
Tālrunis: 63107492
Rezultātu paziņojums
Informācija par izpildītāju: SIA “AMBK”
Līgumcena (bez PVN): 43 875,60 LVL
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.05.2013