Projekts «Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana»

Zivju fonda padome 2020. gada 17. aprīļa sēdē tika pieņēmusi lēmumus (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/4/2020, 1. punkts) attiecībā uz Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Engures novada domes iesniegtais projekta pieteikums “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” tika atbalstīts. Atbalsta iesnieguma Nr. 20-00-S0ZF02-000050.
Projekta “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” mērķis ir kompensēt cilvēka darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos kaitējumus, kā arī nodrošināt zivju populāciju bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību dabiskajās ūdenstilpnēs.
2020.gada 2.jūlijā projekta ietvaros Kaņiera ezerā tika ielaistas ataudzētas līdaciņas 5-20g, kuru atvešanu un ielaišanu nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”, klātesot ezera pārstāvim no AS “Latvijas Valsts meži”, pārstāvim no Valsts vides dienesta, pārstāvim no Zinātniskā institūta BIOR, kā arī Pārtikas Veterinārā dienesta pārstāvim. Kopumā 2. jūlijā ezerā tika ielaistas 10 000gab līdaciņas, atlikušo daudzumus 2000gab apmērā līdaku mazuļi tiks ielaisti ezerā tuvākajā laikā, kopumā sasniedzot nepieciešamo 12 000gab daudzumu, kas tika apstiprināts no Zivju fonda puses. Projekts tika realizēts 100% ar Zivju fonda atbalstu 3630,00 EUR apmērā ar PVN. Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi līdaciņu ielaišanai ezerā, zivtiņas bija ļoti veselīgas un spriganas.