Projekti

eraf_logoPašvaldības SIA „ KRANTS” 2012.gada maijā noslēdza līgumus ar SIA “ĢL Konsultants” un SIA “Tukuma nami” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/077/018  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” 1. Kārta. Būvdarbu rezultātā ir aizveidotas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas , notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēti vai no jauna izbūvēti 1553 metri pašteces kanalizācijas vadu un 1164 metri spiedvadu Stadiona, Pīlādžu un 1.šķērsielā, kā arī  1391 metri ūdensvadu. Izveidojot pievienojumu pie  agrāk nošķirtā ūdensvada Stadiona un Pīlādžu ielu krustojumā, ir atjaunota kvalitatīva ūdens piegāde rajonam līdz pat benzīna uzpildes stacijai. Būvdarbu kopējās izmaksas sasniedza 342 443 LVL.

eraf_logoPašvaldības SIA „ KRANTS” 2012.gada oktobrī uzsāka darbus  ERAF līdzfinansētā projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” 2. kārtas, identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/113/036  ietvaros.  Darbus veica SIA “Būvenergo A”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 407 909 LVL . Projekta ietvaros ir  rekonstruēts  ūdensvads Ezera, Enkuru un Pļavu ielās 2034 metru garumā un izvedoti individuālie pieslēgumi katram īpašumam ar kontrolskaitītājiem ārpus to robežām. No jauna izbūvēts kanalizācijas pašteces vadu tīkls 1922 metru garumā un viena sūkņu stacija ar spiedvadu 266 metru garumā, kas nodrošina iespēju inividuālo māju iedzīvotājiem novadīt notekūdeņus tieši uz attīrīšanas iekārtām. Papildus ir izbūvēts arī ūdensvad un kanalizācija Kaņiera ielas posmā līdz Talsu šosejai.

eu_ezf_ladLAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2012.gada 14. jūnijā apstiprināja PSIA “Krants” iesniegto projekta pieteikumu “Autostāvlaukuma labiekārtošana” identifikācijas Nr.12-08-ZL09-Z401104-000006, kurš tika iesniegts  Lauku attīstības programmas  pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 20 000 LVL, no kuriem 12 000 LVL ir EZF līdzfinansējums.

Renovācijas darbu rezultātā realizēta stāvlaukuma objektu elektrifikācija un ūdensapgāde, kas dod iespēju izveidot labiekārtotas nometņu vietas ar kemperu elektropieslēguma vietām, galdiem ar nojumēm, ugunskura vietām, atkritumu un notekūdeņu savākšanu un nogādi pārstrādei, kā arī mūsdienīgu labierīcību izveidi tualešu telpās

No jauna izveidota iebrauktuve stāvvietā, ar kases ēku, elektromehanisko barjēru, velosipēdu stāvvietu. Paplašināts arī bērnu rotaļlaukuma iekārtojums. Projektu realizē SIA “Legāts”.