Piekrastes sakopšanas darbi norit projekta ietvaros

LVAF logo

Print

Vasarīgais laiks veicina pludmales apmeklētāju skaita pieaugumu un nepieciešama intensīva pludmales sakopšana. Kā jau informējām iepriekš, Engures novada pašvaldība ir iesaistījusies nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. Projektu īsteno vadošais partneris Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.
Projekta ietvaros Engures novadā ir iegādātas un uzstādītas 10 atkritumu urnas, uzstādītas 5 BIO tualetes Engures pagasta pludmalē, savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas sakoptas tualetes visas novada piekrastes garumā. Pludmales sakopšanas darbiem nolīgti darbinieki, tostarp dodot iespēju vasaras intensīvākajos mēnešos strādāt arī skolniekiem.
Projekta ietvaros tika sakoptas Ragaciema un Bigauņciema pludmales, kas ir vispieejamākās zonas atpūtniekiem Lapmežciema pagastā. Pludmales sakopšanas darbiem tika nolīgti darbinieki, kas nodrošina un uztur sakoptas tualetes pludmales apmeklētājiem, kā arī savāc sadzīves atkritumus šajās teritorijās, tādējādi padarot patīkamu atpūtu sakoptā vidē.
Augstākminēto aktivitāšu realizācijas laika periods – no 1.maija līdz 1.oktobrim. Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir 19 395,01 EUR, ko pilnībā finansē LVAF.

Papildu informācija:
Kristīne Upeniece, Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja.
Mob.tālr. 29128828, epasts: projekti@engure.lv