Piegādā pārtikas vai citas preces Engures novadā?

Engures novada dome aicina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un izvērtēt nepieciešamību doties ārpus mājas un publiskās vietās.
Visā Latvijā uzņēmēji sākuši piedāvāt piegādi uz mājām, kas reizē ļauj turpināt uzņēmējdarbību un mazinātu risku inficēties ar koronavīrusu COVID-19.
Aicinām uzņēmējus aizpildīt anketu, lai mēs varam apkopot visus uzņēmumus un palīdzēt novada iedzīvotājiem uzzināt par šādām iespējām.
Saite uz publikāciju novada mājaslapā, kurā ir pieteikuma anketa: http://www.enguresnovads.lv/uznemejdarbiba196/partikas-ediena-un-precu-piegade-engures-novada