Paziņojums

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli,  PSIA “Krants” kase maksājumus pieņems ierobežoti.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam, zvanīt pa tālr. 63163250. Ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus sūtīt uz e-pastu:krants@lapmezciems.lv, vai rakstisku ziņojumu atstājot pastkastītē pie pagasta pārvaldes ieejas.