Pašvaldības policija

Engures novada pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Vancāns.
Tālrunis: 29193503
e-pasts: policija@enguresnovads.lv

Iecirkņa adrese: “Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads LV-3129. 2.stāvā, 108.kabinets

Lapmežciema pagastā

Pašvaldības policijas dežūrmaiņas tālrunis: 27030161
Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā
Pieņemšana pie policijas priekšnieka Jāņa Vancāna:
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00