Par ūdenssaimniecības attīstību Lapmežciema pagastā

Turpinot ūdens saimniecības attīstību Lapmežciema pagastā, 2017.gadā PSIA Krants ir pabeidzis dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukciju. Lai nodrošinātu pastāvīgu spiedienu visiem patērētājiem, ūdens tornī ir izveidota spiediena paaugstināšanas stacija. Lai iekļautos pilnībā visos ar Ministru kabineta noteikumiem noteiktajos dzeramā ūdens kvalitātes rādītājos, stacijā tika uzstādīta  WATEX WRO 6000 reversās osmozes iekārta ar jaudu 6 m3/h, kas samazina kopējo sāļu saturu ūdenī, attīra no smagajiem metāliem, organiskām vielām un mikroorganismiem.

2015.gada novembrī uzstādītā spiediena paaugstināšanas stacija nodrošina iespēju paplašināt ūdensapgādes tīklus Bigauņciema un Ragaciema virzienos.

Ieguldītie līdzekļi un straujās izejvielu, nodokļu un minimālās darba algas izmaiņas neatstāja bez sekām arī esošos tarifus. Balstoties uz 2017. gada izmaksām un plānotajām algām 2018.gadā ir aprēķināti un Engures novada domes 15. marta sēdē apstiprināti jaunie tarifi. Piegādātā dzeramā ūdens tarifs 1,22 Eur + PVN par 1m3 un 2,30 Eur + PVN par novadīto 1m3 kanalizācijas notekūdeņu. Jaunie tarifi  stāsies spēkā no 2018.gada 1.maija.

Balstoties uz2016.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem ir izstrādāts ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšanas tehniskais projekts, kas ir sadalīts piecās kārtās. Ar projektu iespējams iepazīties Lapmežciema pagasta pārvaldē, PSIA “Krants” birojā. Tā realizācija būs atkarīga no pieejamā finansējuma un iedzīvotāju atsaucības, jo ES līdzfinansējums šajā nozarē diemžēl ir beidzies.

Pirmās kārtas ietvaros ir plānota kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālo vadu izbūve Lapmežciemā Upes ielā un Bigauņciemā Kraujas un Meža ielu rajonos. Pēc šo darbu realizācijas būs iespējams pakāpeniski realizēt atlikušo 1. kārtas daļu, kas aptvers Meža, Dārza, Grantskalna un daļu Stirnu  ielas. Nākamajā – 2. kārtā ir iekļautas Putnu, Birzes, Sulu ielas un atlikušais Stirnu ielas posms. 3.kārtā ir paredzēta maģistrālo ūdens un kanalizācijas vadu būve Lapmežciemā no Starpiņupes līdz Jaunās ielas Nr.27 Rīgas jūras līča piekrastes pusē. 4.kārtā paredzēta maģistrālo vadu būvniecība paralēli Talsu šosejai līdz Kuģukalna ielas galam Ragaciemā, Doņu, Jūras un Jaunajā ielā līdz īpašumam “Stērstītes”. 5.kārta ietver maģistrālo vadu izbūvi Ragaciemā Niedru ielā līdz Nr.23.

2018.gadā, pēc Upes un Pīlādžu ielu iedzīvotāju iniciatīvas, ir piešķirts līdzfinansējums 50% apmērā maģistrālā ūdensvada būvniecībai Upes ielas posmā no Pirmās šķērsielas līdz Pīlādžu ielai. Realizējot šos būvdarbus, tiek sagatavoti priekšnosacījumi ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūvei, šķērsojot Siliņupi, līdz Kraujas ielas sākumam Bigauņciemā, kur ieplānota kanalizācijas sūkņu stacija kanalizācijas tīkla pakāpeniskai attīstībai visā Bigauņciemā.

Līdzīga situācija ir ūdenssaimniecības attīstībai Ragaciema virzienā. Vispirms ir jāuzbūvē kanalizācijas sūkņu stacija un spiedvads šķērsojot Starpiņupi un jāizvelk ūdens un kanalizācijas maģistrāles zem Talsu šosejas līdz jūras pusei. Sarežģītākais posms tālākai darbībai ir maģistrālo vadu būvniecība gar Talsu šoseju blīvā komunikāciju tīkla dēļ un darbus būs jāsaskaņo ar gājēju ietves plānoto rekonstrukciju.

Tālākā projekta realizācija lielā mērā būs atkarīga no dalībnieku aktivitātes un maksātspējas.

Saskaņā ar Engures novada domes saistošajiem noteikumiem tai ir tiesības konkursa kārtībā piedalīties ar 50% līdzfinansējumu ūdens un kanalizācijas maģistrālo vadu pagasta īpašumā esošajās ielu teritorijās. Vietējo pieslēgumu izveide katram īpašumam ir saimnieka atbildības sfēra, un arī izmaksas būs atšķirīgas katra īpašuma gadījumā. Katram pašam ir jāizsver pieslēgšanas nepieciešamība. Izvēle noteiks visu pārējo kaimiņu  kopējo izmaksu lielumu maģistrālo vadu būvniecībai, jo pārējie 50% izmaksu katrā posmā būs jāsedz pašiem īpašniekiem.

Nepieciešams uzsvērt, ka projekta realizācija ir iespējama pakāpeniski virzoties no Lapmežciema arvien tālāk noteiktā secībā vairāku gadu garumā.

Projekta grafiskā daļa pieejama šeit: Lapmezciems_UKT_skice_2017-08-31-UKT-2

PSIA KRANTS valdes loceklis   Andris Apels