Pagasta pārvalde

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa

Sākot no 9. jūnija Lapmežciema pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt pa tālruni 63180946 vai 22010953.

Būvvalde

Engures novada būvvalde

Arhitekts un būvvaldes vadītājs Roberts Kozlovskis, tālr. 27655249, 63192110

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi:

  • Izsniedz būvatļaujas;
  • Organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā un izsniedz pieņemšanas aktu;
  • Apkopo, sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem;
  • Saskaņo iesniegtos būvprojektus
  • Veic inženierģeoloģisko ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus.

Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118

Pieņemšanas laiki:

Arhitekts un būvvaldes vadītājs Lapmežciema pagastā Roberts Kozlovskis apmeklētājus pieņem ceturtdienās: no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 19:00

Tālrunis: 27020073; 27655249

Zemes ierīkotāja Lapmežciema pagastā Rudīte Kripa apmeklētājus pieņem pirmdienās: no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Tālrunis: 27020073

Ievērībai!

Turpmāk zemes robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus saskaņos Zemes ierīkotāja Rudīte Kripa trešdienās no 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 17:00, tālr. 27020073. Saskaņojot robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus, jāiesniedz uzmērījumi digitālā formātā!

Pašvaldības policija

Engures novada pašvaldības policija

Engures novada pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Vancāns.
Tālrunis: 29193503
e-pasts: policija@enguresnovads.lv

Iecirkņa adrese: «Pagastmāja», Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads LV-3129. 2.stāvā, 108.kabinets

Lapmežciema pagastā

Pašvaldības policijas dežūrmaiņas tālrunis: 27030161
Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās, 1. stāvā
Pieņemšana pie policijas priekšnieka Jāņa Vancāna:
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00

Sociālais dienests

Engures novada domes sociālais dienests

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:

Pirmdienās: no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00
Ceturtdienās: no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 19:00

Tālrunis: 29900813; 27052262

E-pasts: soc.dienests@enguresnovads.lv

 

Sociālā dienesta darbinieki:

Anita Jonāne – sociālā dienesta vadītāja

Cilda Rozenvalde – vadītājas vietniece, sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Sandra Krūmiņa – sociālā dienesta sekretāre

Maiga Garoza – sociālā darbiniece ar iedzīvotāju grupām

Valda Kolma – sociālā darbiniece Engures pagastā

Inese Jaunkļaviņa – sociālā darbiniece Smārdes pagastā

Sanita Pētersone – sociālā aprūpētāja Lapmežciema pagastā

Mārīte Kanberga – sociālā aprūpētāja Smārdes pagastā
Elga Siliņa-Reimane – sociālā aprūpētāja Engures pagastā

Krants

Pašvaldības SIA „Krants”

Reģ.Nr.40003373066
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
konts: LV77UNLA0032000609819
tālrunis: 63163250, fakss: 63107492
e-pasts: krants@lapmezciems.lv,

Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdien 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 14:00

 

Amats Amata pildītājs Tālrunis E-pasts
Valdes loceklis Andris Apels 63163250
29494875
krants@lapmezciems.lv
Galvenā grāmatvede Ināra Blūma 63163250 krants@lapmezciems.lv
Kasiere Antonija Tarasova 63163250 krants@lapmezciems.lv
Ūdens un kanalizācijas tīklu apgaitnieks Armands Bartuševics 63163250
25414426

Pašvaldības SIA „Krants” galvenā darbības joma ir komunālo pakalpojumu sniegšana (dzeramā ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas piegāde) Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem. Līdztekus tiek apsaimniekoti Ragaciema un Antiņciema kapi un autostāvvietas Rīgas jūras līča krastmalā Gausajā jūdzē. Uzņēmums pieņem arī pasūtījumus uz sīkāku pakalpojumu sniegšanu

– zāles pļaušanu un trimmerēšanu,

– teritoriju atbrīvošanu no krūmiem un atsevišķu koku zāģēšanu,

– dzīvžogu apcirpšanu,

– nelielu santehnikas remontu veikšanu,

– ūdens skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un plombēšanu,

– vietējo kanalizācijas sistēmu tīrīšanu,

– individuālo ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu centrālajiem tīkliem,
– apbedījumu ierīkošanu un kopšanu.

Veselības aprūpe

Lapmežciema doktorāts

Adrese: Lapmežciems, Liepu iela 11 , tālrunis: 63163477

Ģimenes ārste: Olita Ulmane

Medmāsas: Laine Paipala, Zita Meiere

Doktorāta darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās no 8:00 līdz 16:00

Trešdienās no 11:00 līdz 19:00,

Ceturtdienās no 9:00 līdz 17:00

Pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 9:00 līdz 13:00

Otrdienās no 9:00 līdz 13:00

Trešdienās no 17:00 līdz 19:00

Ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00 (bērni)

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

Akūti slimo pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes bez iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 8:00 līdz 9:00

Otrdienās no 8:00 līdz 9:00

Trešdienās no 16:00 līdz 17:00

Piektdienās no 8:00 līdz 9:00