Pagasta pārvalde

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa:

Sākot no 9. jūnija Lapmežciema pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt pa tālruni 63180946 vai 22010953.

Būvvalde

Būvvalde:

Būvvaldes adrese – Tukums, Talsu iela 4, LV-3101

Būvvaldes e-pasts – buvvalde@tukums.lv

Vadītāja vietnieks – Kārlis Kozlovskis apkalpo Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasta teritoriju:

tālrunis: 27020073

e-pasts: karlis.kozlovskis@tukums.lv

Zemes ierīkotāja – Rudīte Kripa 

tālrunis: 24226274

e-pasts: rudite.kripa@tukums.lv

Pieņemšanas laiki:

Apmeklētājus pieņem Lapmežciema pagasta pārvaldē:

ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 19:00

Adrese: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads, LV-3118

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi:

  • Izsniedz būvatļaujas;
  • Organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā un izsniedz pieņemšanas aktu;
  • Apkopo, sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem;
  • Saskaņo iesniegtos būvprojektus
  • Veic inženierģeoloģisko ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojumu plānus.

Ievērībai!

Lai saskaņotu zemes robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus vērsties Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļā:

nodaļas vadītāja Maira Zonenberga

Tālr. +371 26603410

e-pasts:  maira.zonenberga@tukums.lv

 Saskaņojot robežu plānus un topogrāfiskos uzmērījumus, jāiesniedz uzmērījumi digitālā formātā!

Pašvaldības policija

Tukuma novada pašvaldības policija:

Kontakti:

tālr. 8881

tālr. 63125050

 

Iecirkņa adrese: Pils iela 18, Tukums, Tukuma pilsēta, LV-3101

Sociālais dienests

Sociālais dienests:

Iedzīvotāju pieņemšanas dienas Lapmežciemā:

Sociālās palīdzības nodaļas darbinieks

Inese Jaunkļaviņa, pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 9.00 -16.00 (tālr.29165232)

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem

Baiba Kalviņa
pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 13:30-16:00  (tālr. 22810310, 23201838)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:

Maiga Garoza
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 24207285)

Sociālā darbiniece:

Cilda Rozenvalde  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 22810310)

Sanita Pētersone – sociālā aprūpētāja Lapmežciema pagastā

Krants

Pašvaldības SIA „Krants”

Reģ.Nr.40003373066
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
konts: LV77UNLA0032000609819
tālrunis: 63163250, 29494875 fakss: 63107492
e-pasts: krants@lapmezciems.lv,

Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdien 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 14:00

 

Amats Amata pildītājs Tālrunis E-pasts
Valdes loceklis Sergejs Kirilovs 63163250
29494875
krants@lapmezciems.lv
Galvenā grāmatvede Ināra Blūma 63163250 krants@lapmezciems.lv
Kasiere Antonija Tarasova 63163250 krants@lapmezciems.lv
Ūdens un kanalizācijas tīklu apgaitnieks Armands Bartuševics 63163250
25414426

Pašvaldības SIA „Krants” galvenā darbības joma ir komunālo pakalpojumu sniegšana (dzeramā ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, siltumenerģijas piegāde) Lapmežciema pagasta iedzīvotājiem. Līdztekus tiek apsaimniekoti Ragaciema un Antiņciema kapi un autostāvvietas Rīgas jūras līča krastmalā Gausajā jūdzē. Uzņēmums pieņem arī pasūtījumus uz sīkāku pakalpojumu sniegšanu

– zāles pļaušanu un trimmerēšanu,

– teritoriju atbrīvošanu no krūmiem un atsevišķu koku zāģēšanu,

– dzīvžogu apcirpšanu,

– nelielu santehnikas remontu veikšanu,

– ūdens skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, verifikāciju un plombēšanu,

– vietējo kanalizācijas sistēmu tīrīšanu,

– individuālo ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanu centrālajiem tīkliem,
– apbedījumu ierīkošanu un kopšanu.

Veselības aprūpe

Lapmežciema doktorāts

Adrese: Lapmežciems, Liepu iela 11 , tālrunis: 63163477

Ģimenes ārste: Olita Ulmane

Medmāsas: Laine Paipala, Zita Meiere

Doktorāta darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, piektdienās no 8:00 līdz 16:00

Trešdienās no 11:00 līdz 19:00,

Ceturtdienās no 9:00 līdz 17:00

Pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 9:00 līdz 13:00

Otrdienās no 9:00 līdz 13:00

Trešdienās no 17:00 līdz 19:00

Ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00 (bērni)

Piektdienās no 9:00 līdz 12:00

Akūti slimo pacientu pieņemšana pie Dr. O.Ulmanes bez iepriekšēja pieraksta:

Pirmdienās no 8:00 līdz 9:00

Otrdienās no 8:00 līdz 9:00

Trešdienās no 16:00 līdz 17:00

Piektdienās no 8:00 līdz 9:00