Noslēgušies piekrastes sakopšanas darbi

Līdz ar rudenīga laika iestāšanos ir noslēgušies piekrastes sakopšanas darbi projekta ietvaros. Arī šogad Engures un Lapmežciema pagasta pārvaldes iesaistījās nacionālas nozīmes projektā «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana». Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā «Vides aizsardzības projekti». Projektu īsteno vadošais partneris Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.

Projekta ietvaros uzstādītas biotualetes Engures ciema pludmales zonā, savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas sakoptas tualetes visas novada piekrastes garumā. Pludmales sakopšanas darbiem tika nolīgti darbinieki, tostarp, dodot iespēju vasaras intensīvākajos mēnešos strādāt arī skolniekiem. Projekta ietvaros bija iespējams saņemt papildfinansējumu, par ko iegādātas peldvietu norobežojošās bojas divām no Engures pagasta pludmalēm.

Lapmežciema pagasta pārvalde projekta ietvaros nodrošinājusi atkritumu savākšanu pludmalēs, kopumā 55kub.m. lielā daudzumā no maija līdz septembra mēnesim. Kā arī vasaras mēnešos, kad apmeklētība pludmalēs ir vislielākā, lai uzturētu stacionārajās tualetēs tīrību un apsaimniekotu tās, tika noalgoti divi darbinieki, lai nodrošinātu apmeklētāju komfortu ar sakoptu vidi.

Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir EUR 19778,13, no kuriem EUR 14 818,31 tika izmantoti Engures pagasta piekrastes sakopšanai un EUR 4959,82 Lapmežciema pagasta piekrastes sakopšanai, ko pilnībā finansē LVAF.