Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B””

 

Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”” (Projekta Nr. 21-08-FL01-F043.0202-000003).
2021.gada 7.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21055860052210 un Amolu un Lediņu ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”, kopā 217,4m garumā (Lediņu ielas posms- 91,2m un Amolu ielas posms- 126,2m), kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā un ir sasniegts projekta mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/114/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Amolu ielas un Lediņu ielas seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Amolu ielas un Lediņu ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru vairos vietējo uzņēmējdarbību, un iespējams piesaistīs arī jaunus.
Kopējās projekta izmaksas ir 23 913,79 EUR, uz projektu “Amolu un Lediņu ielu asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Jurita B”” attiecināmās izmaksas ir 24 819,87 EUR, no kuriem 22 337,88 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.