Noslēdzies projekts «Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā»

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000003 ietvaros tika izbūvēts 247m garš novadkolektors uz jūru ar 0,1% kritumu. Gar Veco Ķemeru ceļu un tā piegulošajām šķērsielām bija haotiski ceļa grāvji, kuri laika gaitā  piesērēja un aizauga ar krūmiem, bez noteces un ūdens palika stāvošs. Periodos, kad ir lietus Purva ielas un Slocenes ielas uzplūstošie ūdeņi bojāja ceļa klātni un apgrūtināja ceļa ekspluatāciju, kā arī lietavas periodos gan ceļš, gan ceļam uzplūstošās platības cieta no pārliekā mitruma.

Šāda veida kolektora izbūve ļauj netraucēti novadīt ūdeni ar caurteci. Rēķinoties ar to, ka šī teritorija ir intensīvi apbūvēta, tad saskaņā ar būvprojektu tika izraudzīta vispiemērotākā metode šādu darbu veikšanai, lai nodrošinātu netraucētu piekļūšanu novadkolektora darbības vizuālai kontrolei, sakrājušos nosēdumu iztīrīšanai no kontrolakas un novadkolektora skalošanas caur kontrolaku.
Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/21, 9. panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “BT būve” par līgumsummu EUR 49 021,41 bez PVN (PVN summa EUR 10294,50).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 59 315,91, no kuriem EUR 31 500 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.