Noslēdzies projekts Lapmežciema pagasta parka labiekārtošana- “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”

 

Projekts “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Projekta ietvaros tika radīts tematisks parks, kura pamats tika balstīts uz Lapmežciema kā zvejniekciema vēsturi. Zvejniekciemi, zvejniecība, zvejnieki kā tradīcija šodienas kultūrpolitikas kontekstā ir aktualizējama tēma, jo zveja ir izzūdoša piejūras mazo zvejniekciemu tradīcija. Parka labiekārtojuma projekta mērķis bija radīt tematisku parku, kurā Lapmežciems atspoguļots kā zvejniekciems, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.  Projekta realizācijai Engures novada dome organizēja meta konkursu END 2019/23 “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” vides objektu un to realizēšanas tehniskais risinājums”. Žūrijas komisijas vērtējumu rezultātā pirmo vietu, un līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ar māksliniecēm no SIA “Expo Alliance”.

Iepirkuma END 2020/20 “Par Meta – vides objektu realizāciju parkā “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” rezultātā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas ieguva līguma slēgšanas tiesības parka būvdarbu veikšanai bija uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu 164711,92 EUR ar PVN. Projekta kopējās izmaksas ir 164711,92 EUR, no kurām uz projektu attiecināmās izmaksas ir 115000,00 EUR apmērā un EJZF fonda līdzfinansējums ir 103500,00 EUR jeb 90% apmērā.

Vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību veica mākslinieces no SIA “Expo Alliance”.

Būvniecības darbi tika pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā 2021.gada 22. jūnijā. Projekta beigu termiņš ir 2021. gada 30.jūlijā.