Noslēdzies projekts «Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā»

 

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000001 ietvaros tika atjaunota gājēju laipa “Kupskalnu parks”,Bigauņciema teritorijā. Esošā laipa ir nozīmīgs tūrisma objekts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Tā ir iecienīta pastaigu vieta, caur kuru ērti var piekļūt jūras piekrastei ar labiekārtotu pludmali. Kopumā tika atjaunota esošā laipa 242,8m garumā, izmantojot polimēra kompozīta dēļu klāju, kas ir ilgmūžīgs materiāls.

Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/16, 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “RST Skrūvpāļi” par līgumcenu EUR 54 378,04 bez PVN (PVN summa EUR 11419,39).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 66753,33, no kuriem EUR 60078,00 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.