Noslēdzies „Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana” projekts

Noslēdzies “Lapmežciems sporta stadiona attīstīšana “ projekts.
Projekta Nr. 2017/AL01/4/A019.22.01/3
Finansētājs – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekts tika realizēts Lapmežciemā, Stadiona ielā 2B.
Projekts īstenots ar mērķi attīstīt sporta objektu Lapmežciema teritorijā, izbūvējot mūsdienu prasībām atbilstošu tualeti ar ūdens un elektrības pievadu.
Projekts “Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana” tika realizēts pamatojoties uz Engures novada domes iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma ar identifikācijas Nr. END 2018/3 rezultātiem, noslēdzot līgumu par tualetes moduļa iegādi ar SIA “Scan-plast”.
Tualete būs pieejama apmeklētājiem katru dienu no maija līdz septembrim, laika periodā no plkst. 10:00 –20:00, savukārt, ziemas periodā no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10:00 – 18:00.

Uz projektu attiecināmās izmaksas ir 33142,63 EUR ( ar PVN ), no kurām 26960,98 EUR apmērā līdzfinansēja ELFLA fonds.

20181116_123454