Noslēdzas piekrastes sakopšanas darbi Engures novadā projekta ietvaros

LVAF logoPrint

Visas vasaras garumā noritēja piekrastes sakopšanas darbi projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Projekta ietvaros Engures novadā tika iegādātas un uzstādītas 10 atkritumu urnas Engures pagastā, 4 atkritumu urnas Lapmežciema pagastā, pēc nepieciešamības uzstādītas  BIO tualetes Engures pagasta pludmalēs, visas novada piekrastes garumā savākti un utilizēti sadzīves atkritumi, uzturētas sakoptas BIO un publiskās tualetes.

Engures novadā veicamo aktivitāšu plānotās kopējās projekta izmaksas (tai skaitā papildfinansējums)  bija 21 312, 13 EUR, ko pilnībā finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds. Sakarā ar silto atpūtas sezonu un lielo atpūtnieku skaitu radušās papildus izmaksas finansē Engures novada pašvaldība.