Muzejs

Lapmežciema pagasta muzejs

001Engures novada Lapmežciemā,
Liepu ielā 4
Tālrunis: 27000380
e – pasts: muzejs@lapmezciems.lv, lapmezciemamuzejs@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas laiks darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00
Sestdienās un svētdienās ar iepriekšēju pieteikšanos.

img941Muzeja moto:
Ar interesi ieskatīties pagātnē,
Paškritiski vērties tagadnē,
Ar sava gara spēku raudzīties nākotnē.

Muzejs dibināts 1999.gadā.

Muzeja ekpozīcMuzejā ir izveidotas trīs ekspozīcijas:

  • „Zvejnieku darbs un dzīve mūsu pagastā”- apskatāmi darba rīki, sadzīves priekšmeti un fotogrāfijas, kas raksturo mūsu pagasta piekrastes ciemu zvejnieku darbu, sadzīvi un tradīcijas;
  • „Lapmežciema skolas vēsture”- dažādi materiāli par skolas vēsturi;
  • „Somu jēgeru cīņu vietas mūsu pagastā”- stendi ar fotogrāfijām un tekstu par somu jēgeriem I pasaules kara laikā.

019Interesenti un pētnieki var izmantot arī neizstādītos muzeja krājuma priekšmetus – fotogrāfijas, dokumentus, iespieddarbus, rakstiskos un citus materiālus, kas stāsta par pagasta  zvejnieku, z/k ”Selga” darbinieku, kā arī citu mūsu ciemu cilvēku dzīvi un darbu.

005Daudz materiālu ir par mūsu ievērojamākajiem novadniekiem- dzejnieku Imantu Ziedoni un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Augustu Muižuli.

Muzejā ir materiāli par Siliņupes akmens laikmeta  apmetni  III – II g.t.pr. Kr.  Apmetnes vietā pie Siliņupītes tagad ir piemiņas akmens un informācijas stends.

016Nozīmīga ir pagasta karte ar vietvārdiem, kur senie nosaukumi ir ne tikai vietām uz sauszemes, bet arī Rīgas jūras līcī.

Muzeja izstāžu zālītē regulāri notiek pagasta un republikas mākslinieku, skolēnu interešu pulciņu un rokdarbnieku darbu izstādes.

img944Par jaunumiem muzejā var uzzināt Engures novada un Lapmežciema pagasta mājas lapās,  pašvaldības izdevumā  ”Engures Novada Ziņas”.