Mainīts Engures novada domes priekšsēdētāja Gundara Važa pieņemšanas laiks Lapmežciema pārvaldē

EngureDomes priekšsēdētāja G.Važas  pieņemšana Lapmežciemā notiks katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 13:00 – 17:00 un ceturtajā otrdienā no plkst. 9:00 – 12:00.

Lūgums iepriekš piezvanīt sekretārei pa tālr.63163230 vai 29348883.