Lapmežciema pagastā izveidotas apgleznotas pieturvietas.

Sākot ar pagājušā gada rudeni tika aizsākta pieturvietu apgleznošana Lapmežciema pagastā. Izlozes kārtībā tika noskaidrota apgleznojamo pieturvietu secība. Kā pirmā tika apgleznota Bigauņciema pietura, kur attēlotas butes, kā nākamā – Lapmežciema ar attēlotiem lašiem un Ragaciema pieturvieta ar attēlotām- reņģēm. Mākslinieces Ivetas Meieres ideja- attēlot ar katra ciema nosaukuma pirmā burta zivis.
Lapmežciema pagasta pieturvietu krāsošana noslēdzās ar Ragaciema pieturvietas Kalniņi apgleznošanu.  Kopdarbā piedalījās Iveta Meiere, Kitija Strupe, Nellija Strupe, Inta Abramenko, Ilze Vīgante, Sandra Šternberga, Vija Ozola, Anita Alberta, Iveta Ziemele, Līva Ābele. Pieturvietas apgleznošanā piedalījās arī bijušais Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (PCL). Sandis Ģirģens atbalstot ciema iedzīvotāju jauko iniciatīvu nolēma atbalstīt piedaloties visā procesā. Kā Ģirģens komentēja: “Nebiju gaidījis, ka pieturvietas apgleznošana var nest tik lielu pozitīvo enerģiju. Man ir patiess prieks, ka man bija iespēja piedalīties šajā procesā. Ar lepnumu par padarīto varēšu braukt garām šai pieturai.”
Iedzīvotāju iniciatīvas autores Anita Alberta, Iveta Ziemele, Anita Sproģe un Vija Ozola vēlas izteikt pateicību katram, kurš šo iniciatīvu atbalstīja, īpaša pateicība māksliniecei Ivetai Meierei par ieguldīto darbu pieturvietu apgleznošanas realizēšanā.
Lapmežciema pagastā pārvalde pateicās aktīviem iedzīvotājiem par padarīto un gatava arī uz turpmāko sadarbību.