Jaunumi un aktualitātes

Dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas

vzdTās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta panāktā vienošanās.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm – sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas. Lai gan par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2012. gadā vairākums pašvaldību vēl nav lēmušas, lielāko pašvaldību pārstāvji ir izteikušies, ka, visticamāk, nodokli par palīgēkām neaprēķinās pārāk lielo administratīvo izmaksu dēļ. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Lai dzēstu palīgēku Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai, sabiedrības informēšanai, informatīvajām kampaņām un izmaiņām informācijas sistēmās ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu.

Andris Sproģis, VZD Komunikāciju projekta vadītājs

Suņu reģistrēšana Engures novadā

lapmezciema_p_pEngures novada dome 2011.gada 19.aprīlī pieņēmusi saistošos noteikumus “Par pašvaldību nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrācijas kārtību”.

Informējam, ka suņa īpašniekam suņa turēšanas vienreizēja nodeva Ls 3 apmērā jāsamaksā Engures novada domes vai pagasta pārvaldes kasē, pretī saņemot kvīti. Uzrādot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu suņa īpašnieks saņem žetonu, kurš jāpiestiprina pie suņa kaklasiksnas.

Aicinām Engures novada iedzīvotājus savlaicīgi piereģistrēt savu suni!

Informācija no PSIA Krants

lapmezciema_p_pInformācija no PSIA Krants

daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem!

Cienījamie daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki!

 

Sakarā ar to, ka:

  • 2010. gada 1. janvārī ir stājies spēkā “DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANAS LIKUMS” ,
  • 2008. gada 9. decembrī ir stājies spēkā Ministra kabineta Nr. 1013 “KĀRTĪBA, KĀDĀ DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKS DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ NORĒĶINĀS PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIETOŠANU”
  • 2008. gada 21. oktobrī ir stājies spēkā Ministra kabineta Nr. 876 “SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI”

iepriekš noslēgtie līgumi starp PSIA “KRANTS” un daudzdzīvokļu māju īpašniekiem par komunālo pakalpojumu sniegšanu neatbilst Latvijas likumdošanas prasībām.

PSIA “KRANTS” ir izstrādājis jaunu komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumu ar kuru piedāvā iepazīties daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Ja ir kādi ierosinājumi sakarā ar līguma tekstu nosacījumiem, tad lūdzu iesniegt tos lidz 2011. gada 3. janvārim.

E-pakalpojums – nekustamā īpašuma īpašniekiem!

epakalpojumiNo 2010. gada aprīļa mēneša ir iespējams saņemt  nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu un samaksāt nekustamā īpašuma nodokli izmantojot epakalpojumu.

Informējam, ka ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājas virkne valsts normatīvo aktu izmaiņu, kuras prasa veikt nopietnus papildinājumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā. Programmas papildinājumi tiks ieviesti pakāpeniski. Likumdevējs ir ņēmis vērā lielo darba apjomu un likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma izsūtīšanas termiņš ir pagarināts līdz 2010. gada 15.septembrim.

Lapmežciema pagasta pārvalde aicina izmantot iespēju pieteikties maksājuma paziņojuma saņemšanai elektroniski.

Līdz šim pašvaldība paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli izsūtīja pa pastu, kas ir ļoti dārgs un darbietilpīgs process. Lapmežciema pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. Lai to izdarītu, jāreģistrējas portālā www.epakalpojumi.lv vai jāuzraksta iesniegums pašvaldībai.

Portālā www.epakalpojumi.lv pakalpojuma lietotājs var:
* iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās,
* aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem,
* veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem,
* iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās,
* iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Jebkurā laikā maksātājam būs iespēja arī atteikties saņemt paziņojumu pa e-pastu un atjaunot paziņojumu saņemšanu papīra veidā pa pastu. Maksātājiem, kuri būs pieteikušies saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, tie tiks nosūtīti uz uzrādītajām e-pasta adresēm. Pa e-pastu nosūtītais maksāšanas paziņojums būs e-pastam pievienots pdf dokuments (fails). Visu maksātāju maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas kļūs pieejami maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv pdf faila veidā.

Maksātājs var arī apmeklēt pašvaldību klātienē un izteikt vēlmi saņemt paziņojumu uz konkrētu e-pastu – tādā gadījumā pašvaldībā jāuzraksta attiecīgs iesniegums, norādot e-pasta adresi.

Uzņēmējiem ir iespēja pieteikties pakalpojumiem elektroniski

LatvijaLV-mazsLai atvieglotu iespēju uzsākt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir izstrādājusi tehnoloģisko risinājumu virtuālās vienas pieturas aģentūras darbības uzsākšanai. Sākot no šā gada 28.decembra uzņēmējiem tiks nodrošināta iespēja 78 valsts iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanai pieteikties elektroniski. Informāciju par pietikšanās kārtību un iespējām tiks nodrošinātā portālā www.latvija.lv.

“Atvieglojot iespēju sākt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu, tiks veicināta ekonomiskā aktivitāte valstī. Pašlaik nereti uzņēmējiem nākas apmeklēt vairākas iestādes, bet turpmāk vienuviet daudzas nepieciešamās procedūras varēs nokārtot elektroniskā viedā. Tas būs ērtāk un arī taupīs uzņēmēju resursus,” uzsver reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.

Virtuālās vienas pieturas aģentūras ieviešana nozīmē tādu pārvaldes iestāžu darba organizāciju, kas saimnieciskās darbības veicējam ļauj saņemt attiecīgajā kompetentajā iestādē pieprasītos gala dokumentus, fiziski nekontaktējoties ar kompetentās iestādes amatpersonu vai darbinieku. Lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma sniegšanu nepieciešamo informāciju vai citas iestādes lēmumu vai rīcību, atbilstoši labas pārvaldības principam, iegūst lēmuma sniedzējs.

RAPLM nodrošina tehnoloģisko risinājumu, uzturot pakalpojumu portālu “www.latvija.lv”. Iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus, ir jānodrošina, ka visa informācija, kas nepieciešamas komercdarbības uzsākšanai, ir pieejama portāla Publisko pakalpojumu katalogā, kā arī to, ka tā ir patiesa un aktuāla.

Elektronisko procedūru nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumu, iestādes izmanto iestāžu rīcībā esošos elektroniskās saziņas rīkus: e-pastu vai iestādes e-pakalpojumu sistēmu. Portāla Publisko pakalpojumu katalogā tiek publicēta informācija par veicamajām darbībām pakalpojumu saņemšanai attālināti. Iestādēm ir jānodrošina elektronisko dokumentu pieņemšana un aprite.

Lai nodrošinātu informācijas apriti, kas jau ir citas iestādes rīcībā, ievērojot labas pārvaldības principu, iestādes to pārbauda vai pieprasa pašas, izmantojot elektroniskos līdzekļus – e-parakstītus dokumentus, reģistru pārlūkus, informāciju sistēmu sasaistes, izmantojot esošos datu apmaiņas risinājumus vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju. Papildus būs iespējams izsekot pakalpojuma procedūru, pieprasot informāciju no atbildīgās iestādes, izmantojot e-pastu vai tālruni.

Plānots, ka arī turpmāk atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jānodrošina, ka informācija par pakalpojumu direktīvas regulējuma jomā ietilpstošajiem pakalpojumiem portālā “www.latvija.lv” atbilst faktiskajai situācijai, nodrošinot pakalpojumu aprakstu aktualizēšanu, jaunu pievienošanu vai dzēšanu publisko pakalpojumu katalogā, atbilstoši pakalpojumu direktīvas prasībām.

Eiropas Savienības (ES) pakalpojumu direktīva nosaka, ka līdz šā gada beigām ES dalībvalstīm jānodrošina vienas pieturas aģentūras principa ieviešana, lai ikvienas dalībvalsts komersantiem nodrošinātu iespēju uzsākt noteiktu jomu pakalpojumu sniegšanu citā ES dalībvalstī, nodrošinot iespēju nepieciešamās atļaujas pieteikt vai saņemt attālināti. Latvijā ir identificēti 78 dažādu valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi, kas ietilpst direktīvas regulējuma jomā.

Valsts iestāžu pakalpojumi elektroniski pieejami ŠEIT!

Dace Kārkliņa

reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra

preses sekretāre

Tālr. 67770432, 29533172

dace.karklina@raplm.gov.lv