Jaunumi un aktualitātes

«Mājas. Ziepes. Divi metri.» – SPKC kampaņa

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās.

COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot vai netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ vadošo speciālistu ieteiktie galvenie piesardzības pasākumi ir:
1. Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā;
2. Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties mājās pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un klepošanas, pēc kontakta ar slimniekiem vai viņu apkārtējo vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms ēšanas un citos gadījumos;
3. Divu metru distanci no citiem cilvēkiem jeb sociālo distancēšanos ievērot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr nākas doties ārpus mājas.

Šo vienkāršo piesardzības paņēmienu ievērošana un paradumu maiņa ir būtisks solis, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību!

Uzziņai:

Jaunajai koronavīrusa izraisītajai slimībai COVID-19 ir raksturīgas elpceļu slimību pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Daži cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. Lielākā daļa cilvēku (apmēram 80%) no slimības atveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Apmēram 1 no 6 cilvēkiem, kuri inficējas ar COVID-19, slimības gaita ir smaga, kas izpaužas ar smagiem elpošanas traucējumiem un drudzi. Gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir tādas veselības problēmas kā paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi vai cukura diabēts, ir paaugstināts risks smagai slimības norisei.

SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Zvanot uz telefona numuru 67387661, SPKC speciālisti sniedz iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, karantīnu, pašizolāciju, kā arī norāda, kur var meklēt vairāk informācijas par interesējošo tēmu.

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs

Piegādā pārtikas vai citas preces Engures novadā?

Engures novada dome aicina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un izvērtēt nepieciešamību doties ārpus mājas un publiskās vietās.
Visā Latvijā uzņēmēji sākuši piedāvāt piegādi uz mājām, kas reizē ļauj turpināt uzņēmējdarbību un mazinātu risku inficēties ar koronavīrusu COVID-19.
Aicinām uzņēmējus aizpildīt anketu, lai mēs varam apkopot visus uzņēmumus un palīdzēt novada iedzīvotājiem uzzināt par šādām iespējām.
Saite uz publikāciju novada mājaslapā, kurā ir pieteikuma anketa: http://www.enguresnovads.lv/uznemejdarbiba196/partikas-ediena-un-precu-piegade-engures-novada

 

Piekrastes zvejniekiem kompensēs roņu radītos zaudējumus

Otrdien, 31 martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”» MK noteikumi nosaka kārtību, kā tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.

Pasākumā publisko finansējumu varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (turpmāk – atbalsta pretendents) un kurām kalendārajā gadā, par kuru tiek kompensēti roņu radītie zaudējumi, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir zvejas atļauja (licence).

Publiskā finansējuma apmērs katram atbalsta pretendentam būs atkarīgs no konkrēto zivju sugu, kuras ietekmē roņi (akmeņplekste, sīga, zandarts, asaris, lucītis, menca, vimba, plaudis, lasis, taimiņš, salaka, reņģe, vējzivs, apaļais jūras grundulis un plekste), nozvejas apjoma tajā kalendārajā gadā, par kuru tas pretendē uz publisko finansējumu, uz ko tiek attiecināts MK noteikumos noteiktais zivju vērtības koeficients un roņu radīto zaudējumu koeficients.

Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, atbalsta pretendentiem būs Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz projekta iesniegums un atbalsta pretendenta deklarācija.

MK noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Aicinām visus Engures novada iedzīvotājus ievērot noteikumus, lai ierobežotu Covid – 19 izplatību!

29. martā, attālinātā Ministru kabineta ārkārtas sēdē ministri lēmuši par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās.
Paredzēts, ka vienlaikus drīkstēs pulcēties tikai divi cilvēki, ievērojot divu metru distanci. Izņēmums ir ģimenes locekļu pulcēšanās, kas pieļaujama arī turpmāk, ja dzīvo vienā mājsaimniecībā, kā arī pulcēšanās darba vietās.
Aicinām visus Engures novada iedzīvotājus ievērot noteikumus, lai ierobežotu Covid – 19 izplatību!
Būsim atbildīgi pret sevi un apkārtējiem!

Par lielgabarīta atkritumu izvešanu

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus un Lielās Talkas organizatori pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju. Tādējādi lielgabarīta atkritumu izvešana Engures novadā arī tiks pārcelta uz vēlāku laiku – datumi tiks izziņoti.

 

Iedzīvotāju ievērībai

No 16. marta Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems iepriekš saskaņojot pa telefonu vai e-pastu:

pirmdienās no 13:00 līdz 17:00

trešdienās no 8:00 līdz 12:00

Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:

Tel. 24226272, pārvaldes vadītāja (atvaļinājumā līdz 27.03.2020.);

Tel. 29348883 sekretāre;

Tel. 29900813 sociālais dienests;

Tel. 22333665 kase, grāmatvedība;

Tel. 24226273 saimniecības daļa;

info@lapmezciems.lv

Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu par tālruni vai e-pastu.

Pašvaldība SIA «KRANTS» informē

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu «Par ārkārtas situācijas izsludināšanu» PSIA «Krants» sākot ar 13.03.2020. līdz 14.04.2020. ieskaitot, tiek veikti sekojoši pasākumi:

  1. Tiek slēgta kase un iedzīvotāji tiek aicināti veikt kārtējos maksājumus izmantojot interneta bankas pakalpojumus. Ikmēneša ūdens patēriņu klienti tiek aicināti ziņot uz e-pastu: krants@lapmezciems.lv, vai rakstisku ziņojumu iesūtot PSIA «Krants» pastkastītē pie pagasta pārvalde ieejas.

Informācija sakarā ar COVID19

Šī ir globāla nestandarta situācija. Pasākumu rīkošana tiek ierobežota no 13. marta līdz 14. aprīlim. Tiek atcelti visi pasākumi Lapmežciema kultūras namā, kas bija paredzēti šajā periodā, slēgts sporta komplekss  un Lapmežciema dienas centrs «Zaķīšu pirtiņa», Lapmežciema muzejs nepieņem grupu pieteikumus, bet strādās ierastajā darba laika režīmā.

Pasākumi iespēju robežās tiks pārcelti un mēs informēsim par pārcelto pasākumu norises laikiem tiklīdz tas būs iespējams.

 

No 11. marta Lapmežciema muzejā apskatāma Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde

Andrejs Ģērmanis dzimis 1941.gada 16. jūnijā. Mākslinieks ir sadzīves žanra, portretu, ainavu un kluso dabu meistars. Talantīgs, erudīta personība ar plašu ietekmes loku savas paaudzes kultūras darbinieku vidē, sabiedrisko aktivitāšu rosinātājs un īstenotājs. Aktīvi piedalās mākslas dzīvē, vietējās un starptautiskās mākslas izstādēs un plenēros. Kopš 1969. gada Andrejs Ģērmanis ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Piedalījies izstādēs Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Karēlijā, Vācijā, Somijā, Dānijā, ASV un citur , sarīkojis daudzas personālizstādes. Mākslinieka darbi atrodas Tretjakova galerijā Maskavā, ASV, Zviedrijā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Arsenāls un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krātuvēs, muzejos Krāslavā, Liepājā, Tukumā, Cēsīs un Alūksnē, arī daudzās privātkolekcijās Latvijā un citās valstīs.
2017. gadā par mākslinieku izdota grāmata,, Andrejs Ģērmanis. Gleznas. Akvareļi. Zīmējumi.’’ Grāmatā ietverts ap 100 mākslinieka darbu reprodukciju, kas raksturo viņa daiļradi no diplomdarba Latvijas Mākslas akadēmijā līdz pat jaunākajiem darbiem. Vairāki mākslinieka darbi tapuši viņa dzīves vietā- Bigauņciemā.

Katru gadu marta otrajā ceturtdienā tiek atzīmēta Pasaules nieru diena


Katru gadu marta otrajā ceturtdienā tiek atzīmēta Pasaules nieru diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē. Šā gada tēma ir “Nieru veselība ikvienam un visur – no profilakses līdz slimību atklāšanai un vienlīdzīgai veselības aprūpes piekļuvei”, īpaši akcentējot profilaksi kā būtisku faktoru nieru slimību novēršanai un aizkavēšanai.
Nieres ir nozīmīgs cilvēka orgāns, kas veic dzīvībai un veselībai svarīgas funkcijas. Nieres galvenās funkcijas ir:
• veikt asiņu attīrīšanu un ar urīna palīdzību no ķermeņa izvadīt kaitīgās un nevajadzīgās vielas;
• regulēt asinsspiedienu;
• palīdzēt sarkano asins šūnu (eritrocītu) ražošanā;
• palīdzēt ķermenim uzņemt D vitamīnu.
Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas datiem, katru gadu pasaulē nieru slimību dēļ mirst līdz pat 10 miljoniem cilvēku. Liekais svars, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un tādi kaitīgie ieradumi kā smēķēšana var veicināt nieru slimību attīstību. Nieres, pretēji citiem orgāniem, nedod signālu (sāpes vai diskomfortu) par darbības traucējumiem, tādēļ nieru slimības var ilgstoši palikt nepamanītas.
Ieteikumi Tavai nieru veselībai:
• Regulāri padzeries, lai dienas laikā uzņemtu pietiekamu šķidruma daudzumu (1,5 – 2 L dienā);
• Ēd veselīgu un sabalansētu uzturu un neaizmirsti par vismaz 5 dārzeņu un augļu porcijām dienā;
• Esi fiziski aktīvs. Tev nepieciešamas mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 150 minūtes nedēļā. Mērenas fiziskās aktivitātes ir tādas, kas paātrina sirdsdarbību, rada siltuma sajūtu un vieglu elpas trūkumu, piemēram, aktīva iešana uz darbu ar kājām, braukšana ar velosipēdu, vingrošana vai nodarbošanos ar kādu no sporta veidiem;
• Ierobežo uzņemtā cukura patēriņu un kontrolē cukura (glikozes) līmeni asinīs. Dienā ieteicamais cukura daudzums ir līdz 50 gramiem (tas ietver arī gatavajiem produktiem pievienoto cukuru). Normāls glikozes līmenis asinīs tukšā dūšā ir 3,5 – 5,5 mmol/l;
• Ierobežo sāls patēriņu līdz 5 gramiem dienā (tas ietver arī gatavajiem produktiem pievienoto sāli);
• Kontrolē asinsspiedienu (normā 120/80 mmHg);
• Atsakies no smēķēšanas un alkohola;
• Esi piesardzīgs lietojot pretsāpju medikamentus, jo bieža nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana var izraisīt nieru darbības traucējumus. Pirms zāļu lietošanas vienmēr konsultēties ar ārstu vai farmaceitu!
• Regulāri (reizi gadā) dodies uz profilaktiskajām veselības pārbaudēm pie ģimenes ārsta.
Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotie informatīvie materiāli elektroniskā formātā:
• infografika “Neaizmirsti paredzerties”;
• infografika par fiziskajām aktivitātēm;
• infografika “Tavs dārzs ir vitamīnu un minerālvielu pilns”;
• infografika “Sāls”;
• Infografika “Alkohola ietekme uz organismu”;
• informatīvais izdevums “Kā atmes smēķēšanu”;
• Infografika “Cukura diabēts”.