Jaunumi un aktualitātes

Izstāde “Japānas tempļi un dārzi ķiršziedu laikā” Lapmežciema Tautas namā

jl36Izstādes atklāšana 1.jūnijā plkst. 12.30 Tautas nama mazajā zālē. Piedalīsies autors Armands Pundurs /stāstījums,prezentācijas video/ un Ārlietu ministrijas darbiniece Zane Šverna, kas studējusi japāņu valodu un stažējusies Japānā /atmiņas, paražas, kultūra/.

 Šogad tradicionālās Mākslas dienas veltītas Japānai- tās ziedošajiem dārziem, tempļiem un kultūrai. Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē apskatāma Japānas dienām veltīta izstāde “Japānas tempļi un dārzi ķiršziedu laikā”. Pavasarī, maigi rozā ziediem zied Japānas ķirši- sakura. Sakuras ziedēšana japāņiem ir tautas svētki, kurus svin visi un Japāņi prot novērtēt šo skaistumu.Dabas skaistuma apjūsmošanai veltīti vairāki asākumi- ķiršu ziedu vērošana, ik vakara ziņu raidījumos ir vēstījums, cik tālu uz ziemeļiem pavirzījusies ķiršu ziedu “fronte”. Un kur tad vēl dažādās plūmju un aprikozu šķirnes! Katra zieda mūžs ir ļoti īss un tie nobirst vēl plaukumā esot…Japānas dārzi ir saistīti ar senajiem tempļiem. Laulības, bērnu iesvētības un citus svētkus svin Sintoistu templī, savukārt mirušo piemiņas rituālus veic Budistu tempļos. Neparastākie ir ar budistu tempļiem saistītie Dzen dārzi, kuriem ir dažādi paveidi- akmens, sūnu, ūdens dārzi. Pārdomām īstā vieta ir lakoniskie akmens dārzi. Slavenākais Ryoanji dārzs senajā Japānas galvaspilsētā Kioto. Nelielā smilšu laukumā izvietoti 15 akmeņi, tomēr vienlaicīgi visi nav apskatāmi ne no viena skatu punkta. Katram savs nosaukums, savs raksturs- Spītīgais, Nekustīgais, Trauksmainais. Tradicionālā japāņu rakstība- hieroglifi- ir ne tikai skaņu atveidojums, bet gan sajūtas, priekšmetu izpausme. Atnāciet uz izstādi un japāņu mūzikas pavadījumā pavērojiet dažus no izcilākajiem Japānas dārziem, tempļu ainas, slaveno Fudži aiz ķiršziedu mākoņa un sajūtiet pavasari Japāņu trīsrindēs- haikās! Fotogrāfiju autors ir Armands Pundurs.

Eiropas līdzekļu piesaiste Lapmežciema pagastā

lapmezciema_p_pLai pilnvērtīgāk nodrošinātu pagasta vajadzības, Engures novada dome un Lapmežciema pagasta pārvalde un tās speciālisti ir sagatavojuši un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesnieguši vairākus projektus, kas šobrīd atrodas dažādās realizācijas stadijās. Vēl vairāki projekti gaida izvērtēšanu. Konkurence ir liela, tāpēc katrs apstiprinātais projekts rada neviltotu prieku tās sagatavotājiem par to, ka tādējādi tiks uzlabota dzīves kvalitāte pagastā un kāda no pagasta vajadzībām tiks realizēta ārpus kārtas.

Ar janvāra mēnesi Lapmežciema pagasta pārvalde ir izveidojusi jaunu štata vietu – projektu vadītājs, kura tiešos pienākumos ietilpst projektu sagatavošana un to vadīšana. Tas nozīmē efektīvāku problēmu loku apzināšanu un to risināšanu.

Jau 2010. gada augustā Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde bija apstiprinājusi Engures novada domes projektu pieteikumus, kuri tika iesniegti Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta “Aprīkojuma iegāde ar sportu saistīto aktivitāšu nodrošināšanai” ietvaros Lapmežciema sporta kompleksā tika uzstādīti 4 galda tenisa galdi, 10 novusa galdi, 1 eliptiskais trenažieris, kā arī sporta zāles logi tika aprīkoti ar žalūzijām. Projekta kopējās izmaksas ir 5637.74 Ls, kur ELFLA finansējums – 3494.50 Ls, bet 2143,24 Ls tika segti no pašvaldības līdzekļiem. Aprīkojums jau ir apgūts un izmēģināts – šogad 8. aprīlī notika Lapmežciema čempionāts galda tenisā, kurā kopumā piedalījās 24 sportisti. Šis aprīkojums papildinās sporta halles iespējas un dažādos pagasta iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.

Tajā pat laikā tika arī apstiprināts finansējums projektam “Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāts skatuves ietērps un skaņu atskaņojošās tehnikas komplekts Lapmežciema Tautas namam. Projekta kopējās izmaksas ir 9329.10 Ls, kur ELFLA finansējums – 5782.50 Ls, bet 3546.60 Ls ir pašvaldības līdzfinansējums. Šobrīd notiek šī projekta realizācija un drīz vien Lapmežciema Tautas nams leposies ar jaunu skatuves ietērpu, kā arī tiks atrisināta skaņas problēma Tautas nama zālē – tā tiks aprīkota ar modernu apskaņošanas sistēmu.

2011.gada 6.aprīlī tika apstiprināts Engures novada domes LAD iesniegtais projekts “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Mazo līdaciņu iegādei fonds piešķīra 1756,80 Ls latus. Jau 8.maijā Lapmežciemā notika 400 000 līdaku kāpuru ielaišana Kaņiera ezerā. Uz Kaņiera ezeru līdaku kāpuri atceļoja lielos plastmasas maisos, pildītos ar ūdeni no zivju audzētavas “Rūja”. Kaņiera ezers ir makšķernieku iecienīts, bet resursi nav neizsmeļami. Arī pēdējo gadu bargās ziemas būtiski ietekmē zivju daudzumu ezerā. Tāpēc arī katra zivju mazuļu ielaišana vienmēr saistās ar cerībām, ka kādreiz te būs lielais loms. Projekta īstenošana ir devusi iespēju palielināt Kaņiera ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Lapmežciema pagastā. No projekta realizācijas ieguvums ir visiem novada, reģiona iedzīvotājiem, tūristiem, kā arī aktīvās atpūtas cienītājiem.

LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projektu “Lapmežciema pagasta ceļu posma Ragaciems – Starpiņupe labiekārtošana”, kas bija iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot Lapmežciema pagasta infrastruktūras kvalitāti, ierīkojot apgaismojumu ceļu posmam Ragaciems-Starpiņupe, tādējādi sekmējot teritorijas attīstību un pievilcību. Šajā posmā 1,4 km garumā nebija apgaismojuma, kā dēļ gājēji un velosipēdisti diennakts tumšajā laikā nejutās droši. Lai arī kopējās projekta izmaksas bija plānotas 33 517 Ls apmērā, tad pēc veiktās iepirkuma procedūras, pēc kuras par uzvarētāju un darbu veicēju kļuva SIA “Tukuma energoceltnieks”, projekta kopējā summa samazinājās uz 17 188,81 Ls, kur EZF finansējums – 12 891.61 Ls, bet pašvaldības līdzfinansējums – 4 297.20 Ls. Projekts atrodas noslēguma fāzē un acīgākie garāmbraucēji un kājāmgājēji jau būs pamanījuši jaunās laternas šajā ceļa posmā, kas tiks iedegtas kopā ar visu apgaismojumu, sākoties tumšākam un rudenīgākam laika periodam.

Pozitīvu apstiprinājumu 8. jūlijā guvis ir arī projekts “Lapmežciema muzeja ekspozīciju galeriju sistēmas iegāde”, kas tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1141.92 Ls, kur ELFLA finansējums – 842.40 Ls, bet 299.52 Ls ir pašvaldības līdzfinansējums. Iegādātā un uzstādītā galeriju sistēma nodrošinās muzejā izstādāmo priekšmetu pārskatāmu izvietojumu un pieejamību. Muzeja izstāžu zālei tiks iegādāti stiprinājumi, kas paredzēti dažādu, arī grūtu priekšmetu izstādīšanai, kā, piemēram, vitrāžām, gleznām, fotogrāfijām, tekstilijām, keramikai u.c., līdz ar to visas ekspozīcijas būs viegli pārskatāmas. Šobrīd izstādāmie priekšmeti tiek izvietoti uz galdiem, piekārti vai piesprausti pie sienām un bieži ir nepārredzami un grūti apskatāmi. Par apstiprināto projektu ir īpaši priecīga Lapmežciema pagasta muzeja vadītāja Mudīte Bērziņa un cerīgi skatās nākamo projektu virzienā, ar kuru palīdzību varētu realizēt turpmākos iecerētos muzeja attīstības plānus.

Tomēr, visacīmredzamākais un vērienīgākais projekts pagastā tiks realizēts nākamgad, projekta “Engures novada Lapmežciema pagasta Ezera un Kaņiera ielu rekonstrukcija” ietvaros. Ezera iela ir Lapmežciema garākā un noslodzes ziņā viena no intensīvākajām pašvaldības pārziņā esošām ielām. Abas ielas ir ar grants segumu, kas rada lielas neērtības gan satiksmes dalībniekiem, gan apkārtējo māju iedzīvotājiem, jo sausā laikā pārvietojoties autotransportam veidojas putekļi, savukārt lietus laikā uz ielas veidojas gan peļķes, gan dubļi. Projekta ietvaros abas ielas tiks izbūvētas ar jaunu asfaltbetona segumu. Šāds ceļu segums ievērojami uzlabos Lapmežciema ielu infrastruktūras kvalitāti un iedzīvotāju un tūristu dzīves kvalitāti. Projekta izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūras, bet šobrīd šī projekta realizācijai ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” piešķirtais finansējums abu ielu asfaltēšanai ir 90 677.67 Ls.

Vēl ir vairāki projekti, kuri atrodas izvērtēšanas stadijā. Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā tiks izlemts, vai projekta pieteikums ir izturējis sīvo konkurenci un tiks atbalstīts. Šobrīd šāds gaidīšanas laiks ir trim projektiem:

ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ir iesniegts projekts “Bērnu aktīvās atpūtas laukumu izveidošana pie Lapmežciema pamatskolas un pirmsskolas grupas”. Projekta rezultātā tiktu izveidots jauns aktīvās atpūtas laukums pie Lapmežciema pamatskolas, kā arī ar jaunām atrakcijām tiktu papildināts aktīvās atpūtas laukums pie pirmsskolas. Lapmežciema pagastā pie pamatskolas nav bērniem piemērota rotaļu laukuma, kur bērni varētu, vecāku vai skolotāju uzraudzībā, attīstīt savas fiziskās aktivitātes. Turpretim, pie Lapmežciema pirmsskolas atrodas rotaļu laukums, kas ir nolietojies un nav piemērots šai vecuma grupai (3-7 gadiem). Rotaļu laukumu vajadzētu papildināt ar jaunām konstrukcijām un projektā ir paredzēts esošo rotaļu laukumu papildināt ar šim vecumam atbilstošām konstrukcijām – šūpolēm uz koka sastatnēm, šūpolēm uz atsperēm, šūpolēm ar balansieri, kā arī ar slidkalniņu un karuseli. Daudzi Lapmežciema bērni būtu ļoti priecīgi, ja arī šis projekts tiks atbalstīts.

Ļoti sīvu konkurenci noteikti piedzīvos projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Lapmežciema pamatskolā un Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā”, kas tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. Projekta realizācija nodrošinātu atbalsta pasākumu īstenošanu bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai Lapmežciema pamatskolā un A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolā. Projekta ietvaros tiktu izveidotas pagarinātās dienas grupas 5.-9. klašu bērniem ar mācīšanās grūtībām, veiktu apmācības bērniem ar disleksijas problēmām, kā arī tiktu veikta problēmu diagnosticēšana bērniem ar attīstības traucējumiem ar ekspertu un atbalsta personāla (skolotāja palīgs vai speciālās izglītības skolotājs, vai logopēds, vai tiflopedagogs, vai psihologs) palīdzību, kuras rezultātā nodrošinātu šo bērnu sekmīgu iekļaušanu aktīvā klases darbā. Projekta ietvaros tiktu organizēti izglītojoši kultūras pasākumu apmeklējumi un vasaras nometnes, kā arī citas bērniem nozīmīgas aktivitātes bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm. Sadarbības partneri šajā projektā ir Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola, Vaivaru pamatskola, Lapmežciema novada domes sociālais dienests, kā arī biedrība „Pro Futuro”.

Pašvaldības SIA “Krants” ir iesniedzis projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” ERAF 3.4.1.1. aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Projekts šobrīd atrodas izvērtēšanas stadijā. Tā ietvaros tiek plānota jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, spiedvada izbūve no centra KSS līdz NAI un no rekonstruētās KSS līdz Stadiona ielai Nr.21, otrās KSS rekonstrukcija, pārceļot jaunā vietā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Stadiona ielā un paplašināšana Ozolu ielā, kā arī ūdensapgādes tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Stadiona ielā un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Ozolu ielā. Projekta mērķis ir uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti Lapmežciemā, samazināt kanalizācijas pakalpojuma izmaksas, kā arī piesaistīt jaunus lietotājus.

Arī pašiem pagasta iedzīvotājiem vajadzētu sekot Eiropas fondu piedāvājumiem un gatavot projektu pieteikumus gan savas dzīves telpas uzlabošanai, gan sava privātā biznesa attīstībai. Lai mums visiem izdodas!

 Vaiva Ostrovska

Lapmežciema pagasta pārvaldes projektu vadītāja

Brīdinājums par nesakoptajiem īpašumiem

lapmezciema_p_pLapmežciema pagasta pārvalde informē, ka, pamatojoties uz Engures novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4. “Engures novada teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi“, iedzīvotājiem jānodrošina zālienu un ceļa grāvju tīrīšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm) visas apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala garumā, bet platumā līdz ielas (brauktuves) malai. Ja apsaimniekojamā teritorija vai zemesgabals nerobežojas ar citu zemesgabalu vai ietvi, tad minētie pienākumi jāveic 5 m platā joslā ārpus apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala robežas. Tāpat iedzīvotājiem jānodrošina lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšana izgāztuvē vai to kompostēšana.

Brīdinām, ka par minēto prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība likuma noteiktajā kārtībā ar brīdinājuma izteikšanu vai naudas sodu fiziskām personām no Ls 20 līdz Ls 100, juridiskām personām no Ls 100 līdz Ls 250.

Paldies par sapratni!

Zināšanai!

lapmezciema_p_pAr Engures novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.20 (Apstiprināti 21.09.2010.) noteiktas  autoceļu uzturēšanas klases, kas piemērojamas autoceļu uzturēšanai vasaras un ziemas periodā. Ar Engures novada pašvaldības autoceļiem un to posmiem noteiktajām uzturēšanas klasēm var iepazīties šeit >>>

Šobrīd pašvaldības autceļu uzturēšana ziemas periodā tiek veikta saskaņā ar noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm un MK noteikumu Nr.224 prasībām .

VID bezmaksas semināri par mantiskā stāvokļa deklarēšanu

vidLai par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma piemērošanu informētu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka, sākot ar 2012.gadu martu, bezmaksas semināri par mantiskās stāvokļa deklarēšanu VID klientu apkalpošanas centros visā Latvijā tiek organizēti arī pēc pulksten 17:00 un brīvdienās.

Pielikumā: VID bezmaksas semināri Rīgas reģionā par mantiskā stāvokļa deklarēšanu martā tiek organizēti arī pēc darba laika un brīvdienās.

Aicinājums līdzdarboties Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanā

lapmezciema_p_pSaskaņā ar Engure novada domes 24.01.2012  lēmumu (prot.nr.1 p.1.) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Engures novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 1. redakcija un vides pārskata projekts. Sabiedriskā apspriešana ilgs no 08.02.2012 līdz 25.03.2012. Sabiedriskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1. redakciju, vides pārskata projektu un spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem iepazīties un sniegt rakstiskus priekšlikumus, adresējot tos Engures novada domei, iespējams Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pag., Engures novads, LV-3129), Engures pagasta pārvaldē (Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures novads, LV – 3113), Lapmežciema pagasta pārvaldē (Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV-3118) un pašvaldības mājas lapā internetā: www.enguresnovads.lv

Aicinājums līdzdarboties Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem 1.redakcijas sabiedriskajā apspriešanā


Kāpēc tiek izstrādāts jauns Engures novada teritorijas plānojums?

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidota Engures novada pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ietilpst Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasti. Līdz ar to aktuāls jautājums ir kopīgs novada attīstības redzējums, vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Apstiprināta novada Attīstības programma un novada Teritorijas plānojums ir instrumenti, lai to īstenotu.

Šobrīd ir spēkā katra pagasta teritorijas plānojumi, tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi. Pieaugusi arī sabiedrības izpratne par teritorijas plānojumu, uzņēmēji un iedzīvotāji apjautuši, ka pašreiz spēkā esošie plānojumi dažkārt nepieļauj izmantot nekustamo īpašumu, kā iecerēts. Arī pašvaldību darbinieki praktiskajā darbā ar esošajiem teritorijas plānojumiem konstatējuši dažas nepilnības un kļūdas, kā arī sastapušies ar situāciju, kad novada attīstību veicinošas idejas ir jānoraida plānojumā noteikto ierobežojumu dēļ.

2010.gada gada nogalē tika iesniegts projekta pieteikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai, kurš guva atbalstu. Teritorijas plānojuma izstrādi 100% apmērā finansē ESF, līdz ar to pašvaldības budžeta līdzekļi projekta finansēšanai nav ieguldīti. Iepirkuma procedūras rezultātā Teritorijas plānojuma izstrādes tiesības ieguva SIA „Reģionālie projekti”. Šobrīd izstrādāta Teritorijas plānojuma 1.redakcija, kas nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Kādas ir galvenās izmaiņas un ieguvumi?

Ņemot vērā vienu no svarīgākajiem principiem teritorijas attīstības plānošanā – pēctecības principu, jaunajā Teritorijas plānojumā kopumā saglabāta esošajos teritorijas plānojumos noteiktā izmantošana. Galvenā atšķirība ir izstrādātais vienotais teritorijas zonējums ar krāsu un burtu apzīmējumiem. Teritorijas zonējums attēlots grafiskās daļas kartē, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi katrā no zonām apkopoti atsevišķā sējumā.

Vienots funkcionālais zonējums ar vienotiem izmantošanas un apbūves notikumiem visai novada teritorijai būtiski atvieglos darbu ar Teritorijas plānojumu gan iedzīvotājiem, uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem, gan pašvaldības darbiniekiem.

Izvērtējot saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un esošajos teritorijas plānojumos noteikto, Teritorijas plānojumā vairākiem ciemiem (Engure, Klapkalnciems, Milzkalne, Ragaciems un Smārde) grozītas robežas. Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi, tika saņemti 20 iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem. Pamatojoties uz saņemtajiem priekšlikumiem, atsevišķām zemes vienībām mainīta atļautā izmantošana.

Kā iedzīvotāji var piedalīties Teritorijas plānojuma izstrādē?

Šobrīd Teritorijas plānojuma 1.redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs sešas nedēļas – no 08.02.2012. līdz 25.03.2012.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ikviens interesents aicināts iepazīties ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju Engures novada domes Būvvaldē, Engures pagasta pārvaldē, Lapmežciema pagasta pārvaldē un pašvaldības mājaslapā internetā. Priekšlikumus un ierosinājumus par Teritorijas plānojuma 1.redakciju iedzīvotāji aicināti sniegt rakstveidā pagasta pārvaldēs un Engures novada domē, iesniegumu adresējot Engures novada domei.

Kad notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksmes?

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tiks organizētas trīs sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās plānots iepazīstināt klātesošos ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju, sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs piedalīsies Teritorijas plānojuma izstrādātāji un pašvaldības darbinieki. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas katrā no novada administratīvajām vienībām:

•    Engures pagasta pārvaldē 20.03.2012. plkst.18:00;

• Lapmežciema pagasta pārvaldē 21.03.2012. plkst.18:00;

•  Smārdes kultūras centrā (Smārdes pamatskola, Smārde) 22.03.2012. plkst. 18:00

Kad plānots pabeigt Teritorijas plānojuma izstrādi?

Pēc Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas beigām tiks apkopoti un izvērtēti visi saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi un tiks pieņemts lēmums vai nepieciešams papildināt Teritorijas plānojuma 1.redakciju un veikt tās atkārtotu apspriešanu. Teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta līdz 2012. gada septembrim.

Ūdenssaimniecības attīstība Lapmežciemā

eraf_logoPašvaldības SIA „ KRANTS”, reģ. Nr. 4000337306 izsludina atklātu konkursu (identif.Nr.PSIA KRANTS 2012/01/ERAF) ERAF līdzfinansēta projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/077/018 ietvaros.

Būvdarbi ietver jaunas NAI izbūvi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Nolikums ir pieejams mājas lapā www.lapmezciems.lv sadaļā Publiskais iepirkums vai uzņēmuma birojā Liepu ielā 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Objekta apskate notiks 1.martā un 15.martā pl.10.00

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2.aprīlim pl.11.00

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informācija pa telefonu 29494875 vai e-pastu: krants@lapmezciems.lv

Dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas

vzdTās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta panāktā vienošanās.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm – sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas. Lai gan par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2012. gadā vairākums pašvaldību vēl nav lēmušas, lielāko pašvaldību pārstāvji ir izteikušies, ka, visticamāk, nodokli par palīgēkām neaprēķinās pārāk lielo administratīvo izmaksu dēļ. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Lai dzēstu palīgēku Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai, sabiedrības informēšanai, informatīvajām kampaņām un izmaiņām informācijas sistēmās ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu.

Andris Sproģis, VZD Komunikāciju projekta vadītājs