Jaunumi un aktualitātes

Ūdenssaimniecības attīstība Lapmežciemā

eraf_logoPašvaldības SIA „ KRANTS”, reģ. Nr. 4000337306 izsludina atklātu konkursu (identif.Nr.PSIA KRANTS 2012/01/ERAF) ERAF līdzfinansēta projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/077/018 ietvaros.

Būvdarbi ietver jaunas NAI izbūvi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.

Nolikums ir pieejams mājas lapā www.lapmezciems.lv sadaļā Publiskais iepirkums vai uzņēmuma birojā Liepu ielā 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Objekta apskate notiks 1.martā un 15.martā pl.10.00

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2.aprīlim pl.11.00

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informācija pa telefonu 29494875 vai e-pastu: krants@lapmezciems.lv

Dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas

vzdTās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1.oktobrim ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildus informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, paredz Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts zemes dienesta panāktā vienošanās.

Informāciju par to, kādas būves, tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez maksas Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati kadastrā», portālā http://www.kadastrs.lv, kā arī klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros vai pašvaldībās.

Kopumā valstī varētu būt vairāki tūkstoši palīgēku, kas savulaik ir reģistrētas Kadastra reģistrā, taču patlaban reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas, pieļauj Valsts zemes dienesta speciālisti. Tomēr šīm palīgēkām – dažādiem šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm – sistēmā automātiski ik gadus tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc noteiktajam kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada, materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas. Lai gan par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 2012. gadā vairākums pašvaldību vēl nav lēmušas, lielāko pašvaldību pārstāvji ir izteikušies, ka, visticamāk, nodokli par palīgēkām neaprēķinās pārāk lielo administratīvo izmaksu dēļ. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir laiks informēt Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Lai dzēstu palīgēku Kadastra reģistra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 1.oktobrim. Kopumā Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu aktualizācijai, sabiedrības informēšanai, informatīvajām kampaņām un izmaiņām informācijas sistēmās ir paredzējis tērēt 180 tūkstošus latu.

Andris Sproģis, VZD Komunikāciju projekta vadītājs

Suņu reģistrēšana Engures novadā

lapmezciema_p_pEngures novada dome 2011.gada 19.aprīlī pieņēmusi saistošos noteikumus “Par pašvaldību nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrācijas kārtību”.

Informējam, ka suņa īpašniekam suņa turēšanas vienreizēja nodeva Ls 3 apmērā jāsamaksā Engures novada domes vai pagasta pārvaldes kasē, pretī saņemot kvīti. Uzrādot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu suņa īpašnieks saņem žetonu, kurš jāpiestiprina pie suņa kaklasiksnas.

Aicinām Engures novada iedzīvotājus savlaicīgi piereģistrēt savu suni!