Jaunumi un aktualitātes

Aktualitātes ūdensapgādes saimniecības attīstības Lapmežciemā projekta gaitā

eraf_logoJau vairākas nedēļas pagājušas kopš ir uzsākti būvdarbi ERAF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” 2. kārtas, identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/113/036 ietvaros. Darbus veic SIA “Būvenergo A”. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt vai no jauna izbūvēt ūdensvadus no ūdenstorņa līdz Starpiņupītei 1997 metru garumā un kanalizācijas tīklus no centrālās sūkņu stacijas līdz Starpiņupītei 1477 metru garumā. Ir paredzēta arī vienas kanalizācijas sūkņu stacijas un 264 metru spiedvada būvniecība. Darbi notiks Ezera, Enkuru un Pļavu ielās. Minētos darbus plānots paveikt līdz 2013.gada 3.martam.

Neskatoties uz strauji uznākušo salu un bagātīgo sniega segu, tiek ierīkots ūdensvads un kanalizācijas spiedvads Ezera ielā līdz projektā paredzētajai kanalizācijas sūkņu stacijai Enkuru ielas krustojumā. Savukārt vēl divas brigādes nodarbojas ar pašteces kanalizācijas vada rekonstrukciju no jaunās centrālās sūkņu stacijas līdz Ezera ielai caur daudzdzīvokļu māju teritoriju. Tieši šajā rajonā darbu realizācija būtiski ietekmēs vietējo iedzīvotāju ikdienu, tāpēc mēs lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pieciest laicīgās neērtības, kas varētu būt saistītas ar pārvietošanos un apgrūtinātu piekļūšanu saviem īpašumiem. Personiskās mašīnas vislabāk ir novietot bijušās transporta daļas vai blakus māju teritorijās.

Pabeigti projekta „Ūdensapgādes saimniecības attīstības Lapmežciemā” būvdarbi

eraf_logoVēlamies informēt iedzīvotājus par ERAF līdzfinansētā projekta Nr.3 DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/077/018 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” pirmās kārtas darbu pabeigšanu. Atlicis vien Sadales tīkliem izveidot elektrības pieslēgumu trešajai kanalizācijas sūkņu stacijai Upes ielā, lai darbi būtu pilnībā gatavi nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu rezultātā ir izveidotas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruēti vai no jauna izbūvēti 1553 metri pašteces kanalizācijas vadu un 1164 metri spiedvadu Stadiona, Pīlādžu un 1.šķērsielā, kā arī 1391 metri ūdensvadu. Lai uzlabotu ugunsdrošību, Stadiona ielā ir uzstādīti pieci hidranti. Izveidojot pievienojumu pie agrāk nošķirtā ūdensvada Stadiona un Pīlādžu ielu krustojumā, ir atjaunota kvalitatīva ūdens piegāde rajonam līdz pat benzīna uzpildes stacijai, kā rezultātā 36 īpašumu saimnieki var droši to lietot pārtikā. Stadiona ielā jau ir izveidoti pieslēgumi un noslēgti līgumi ar 4 namīpašniekiem. Vairākas mājas ir pieslēgtas ūdensvadam arī Upes ielā, pateicoties atzaram, kuru pēc īpašnieku pieprasījuma izbūvēja PSIA „Krants” saviem spēkiem. Pašlaik notiek slēdzienu par būves atbilstību normatīvo aktu prasībām un piesārņojošās darbības speciālo atļauju kārtošana, vienlaikus veicot iegūto tehnisko rādījumu kontroli un datu uzkrāšanu jauno tarifu aprēķiniem un apstiprināšanai, kad tas būs iespējams.

Valsts svētku koncerts Lapmežciema Tautas namā 18.novembrī

dsc_1448Katru gadu 18.novembrī, mēs apstājamies ikdienas gaitās, lai atskatītos uz pagātnes notikumiem. Viss, kas šajos gados noticis, ir jau vēsture, kuru lasīs mūsu bērni un mazbērni. Bet šis ir mūsu dzīves mirklim atvēlētais laiks, šī ir mūsu valsts, ar kuru gribam lepoties, būt drošībā, pārticībā un novērtēti. Valsts tie esam mēs paši, ar savām labām domām, cerībām, bagāto kultūras mantojumu. Mūsu dziesmām un dejām ir liels spēks, bez tām nevar iztikt ne tauta, ne laikmeti, tā ir kopības sajūta. Nenovērtēsim sevi par zemu, ticēsim savai zemei un tautai. Skaisti izskanēja Lapmežciema Tautas nama pašdarbnieku un vieskolektīvu veidotais koncerts- dāvana valstij dzimšanas dienā, kuru kuplināja Nacionālā teātra aktieri Zane Dombrovska un Mārcis Manjakovs. Pateicos visiem iedzīvotājiem par lielo atsaucību un klātbūtni, Aizsardzības ministram Artim Pabrikam, Engures novada priekšsēdētājam Gundaram Važam un Lapmežciema pagasta vadītājai Dacei Galanderei par atbalstu un sadarbību. Mēs bijām vienoti svētkus svinot.

Lapmežciema Tautas nama vadītāja Laila Zacmane.

Parakstīts līgums par ūdensapgādes saimniecības attīstības 2. kārtu Lapmežciemā

eraf_logoPašvaldības SIA „ KRANTS” 1.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA “Būvenergo A” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” 2. kārtas, identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/113/036 realizāciju. Projekta otrās kārtas ietvaros tiek plānota ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija Ezera, Enkuru un Pļavu ielās. Minētos darbus plānots paveikt piecu mēnešu laikā. Protams, ka šādu darbu realizācija būtiski ietekmēs vietējo iedzīvotāju ikdienu, tāpēc mēs lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pieciest laicīgās neērtības, kas varētu būt saistītas ar pārvietošanos minētajās ielās un apgrūtinātu piekļūšanu saviem īpašumiem.

Vienlaikus gribam informēt par projekta pirmās kārtas darbu rezultātiem. No septembra vidus ir uzsākusi darbību testa režīmā jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārta un līdz oktobra beigām notiks pakāpeniska Stadiona un Pīlādžu ielu mājsaimniecību pieslēgšana rekonstruētajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam. Tas dod iespēju pieslēgties jaunuzbūvētajām komunikācijām arī tām mājsaimniecībām, kurām pakalpojumi nebija pieejami līdz šim. Īpaši iesakām šo iespēju izmantot privātmāju īpašniekiem, kuru personīgie ūdens urbumi nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens kvalitāti, jo ūdens sagatavošanas stacija nodrošina mums iespēju piegādāt patērētājiem dzeramo ūdeni, kas pilnībā atbilst Latvijā noteiktajiem normatīvajiem aktiem, dzelzs un sērūdeņraža savienojumus ieskaitot. Sīkāku informāciju par jauna pieslēguma izveides iespējām varat saņemt SIA „ KRANTS” birojā.

Lapmežciema pagasta iedzīvotāju ievērībai

grāvis_006Lapmežciema pagastā ir uzsākti vairāki vērienīgi projekti. No bijušās karaspēka daļas Lapmežciemā līdz Doņu ielai Ragaciemā ir uzsākta nosusināšanas grāvja ierīkošana. Tuvākajās dienās tiks uzsākta sakaru kanalizācijas izbūves darbi Ezera ielā, Lapmežciemā. Tā rezultātā ir paredzēts atbrīvot vietu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, kuru, savukārt, plānots uzsākt šā gada rudenī. Ūdenssaimniecības projekta ietvaros šobrīd ir uzsākti ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi Stadiona ielā, Lapmežciemā. Visi rakšanas un izbūves darbi notiek saskaņā ar izstrādātajiem un saskaņotajiem tehniskajiem projektiem.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pieciest laicīgās neērtības, kas varētu būt saistītas ar pārvietošanos minētajās ielās un apgrūtinātu piekļūšanu saviem īpašumiem.

Parakstīti līgumi par ūdensapgādes saimniecības attīstību Lapmežciemā

ligums_krantsPašvaldības SIA „KRANTS” 29. un 30. maijā noslēdza līgumus ar SIA “ĢL Konsultants” un SIA “Tukuma nami” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā” realizāciju. Projekta pirmās kārtas ietvaros tiek plānota ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija Stadiona un Pīlādžu ielās. Minētos darbus plānots paveikt sešu mēnešu laikā. Protams, ka šādu darbu realizācija būtiski ietekmēs vietējo iedzīvotāju ikdienu, tāpēc mēs lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pieciest laicīgās neērtības, kas varētu būt saistītas ar pārvietošanos minētajās ielās un apgrūtinātu piekļūšanu saviem īpašumiem.

Vokālo ansambļu skate

cel_diena2012_069Lapmežciema Tautas namā 5.maijā notika vokālo ansambļu saiets- nepiepildīto sapņu koncerts un balle “Jūras vējš” /notiek ik pa 2 gadiem, šogad 7.reizi/. Piedalījās vokālie ansambļi no tuvākiem un tālākiem novadiem /kopā 20 ansambļi/. Viesus sagaidījām un iesildījām ar sapņu sidru, sapņu fejas lomā Tautas nama vadītāja Laila Zacmane un sapņu tētiņš- aktieris, dziesminieks Juris Hiršs. Pēc koncerta, kurā izskanēja dziesmas par jūru, sauli un vēju, sekoja visu sapņu piepildīšanās jūras krastā. Dalībniekiem un rosīgākajiem skatītājiem pārsteigums bija kopīgā ķīniešu dejas mācīšanas pie jūras un zivju cienasts. Turpinājumā balle Tautas namā, kur atraktīvās deju pauzēs kopā ar “Rožmalas muzikantiem” notika ceļojošās balvas izcīņa / to ieguva Jaunpils dziedošais kolektīvs “Pīlādzītis”, vad. Agrita Aleksejonoka un sapņu lietu un auto izsole… Bija pārstāvētas dažādas paaudzes. Vienu un to pašu dziesmu cilvēki ar dažādiem dzīves stāstiem un pieredzi izdzied pilnīgi atšķirīgi, starp rindām skan dzīves stāsta emocionālais vēstījums, kas to dara atšķirīgu. Jāparāda milzīgs gods šiem cilvēkiem! Pozitīva domāšana palīdz dzīvot, dzied tāpēc, ka tā ir vieglāk izteikties. Pasākums izdevās – ar pareizām elpām un vārdiem, štrihiem un žestiem. Vēlējums savukārt klausītājiem. Pirmkārt tiem, kuri vispār neatnāca uz šo koncertu – noteikti atnāciet nākamo reizi un paņemiet līdz draugus! Bet tiem, kuri bija- Jūs bijāt lieliski, tāpēc, ka piedalījāties!

Tautas nama vad. Laila Zacmane.

Pasaules sadraudzības skrējiens piestāj Lapmežciemā

28. maijā plkst. 10:00  pie Lapmežciema Tautas nama  skolēni un iedzīvotāji  sagaidīja “Pasaules Sadraudzības skrējiena” “The WORLD HARMONY RUN” dalībniekus no Itālijas,  Francijas, Serbijas, Krievijas u.c. , kuri  apliecināja savu labo gribu satikties ar dažādām tautām, kultūrām. Viņu atziņa – būtībā mēs visi esam vienlīdzīgi, skaisti un katrs atsevišķi un visi kopā mēs tiecamies pēc miera un harmonijas savā starpā. Skrējiena dalībnieki nes savu labo gribu un dalās ar ikvienu, ko satiek, dod iespēju katram ielikt kādu daļu šīs idejas veicināšanā. Tikšanās bija ļoti atraktīva – sadraudzības  lāpas nodošana, interesantās spēles, dziesmu kopīga dziedāšana un noslēgumā pievienošanās skrējienam, katram iespēju robežās. Sagaidītājiem tika novēlēti panākumi mūsu centienos.

Pasākuma foto galeriju varat skatīt šeit>>