Jaunumi un aktualitātes

Ģimenes ugunskurs piekrastē

Ja Jums ir vēlme 23. jūnijā Lapmežciema pagasta piekrastē iedegt ģimenes ugunskurus, lūdzu aizpildiet pieteikumu anketu un nosūtiet to uz info@lapmezciems.lv līdz 18.jūnijam, jo šai aktivitātei ir jābūt iepriekš saskaņotai ar pašvaldību.

Pieteikuma anketu varat atrast šeit: pieteikumaanketaugunskuramlapmezciems

Lai kurinātu ugunskuru, ir jāievēro:

  • kurināt TIKAI smilšainajā zonā,
  • jāpārliecinās, vai tuvumā nav sausa zāle, koki,
  • ugunskura vieta jāsagatavo pareizi, lai uguns nekontrolēti nevarētu izplesties,
  • ar auto kāpu zonā iebraukt aizliegts,
  • ugunskuru kurina un uzrauga tikai pieauguša persona,
  • ugunskuru bez uzraudzības neatstāt, pat ja tas liekas droši,
  • netuvoties un nelēkt pāri ugunskuram, ja mugurā ir sintētiska materiāla drēbes, kas viegli un ātri aizdegas,
  • atstājot ugunskura vietu, ugunskurs jānodzēš pilnībā, lai izslēgtu ugunsgrēka iespējamību ( ugunskuru vieta obligāti jānokopj līdz 24. jūnija 20:00 ).

Kategoriski aizliegts ugunskurā dedzināt: automašīnu riepas, plastmasas pudeles un iepakojumus. Aizliegta arī citu atkritumu dedzināšana, piem. nederīgās mēbeles – dīvāni, krēsli, dažādi izstrādājumi no finiera, kas sadegot rada indīgus dūmus.

JA NELAIME TOMĒR IR NOTIKUSI UN NEPIECIEŠAMA OPERETĪVO DIENESTU PALĪDZĪBA, ZVANĪT UZ NUMURU 112

Aicinām piedalīties aptaujā!

Jaunveidojamā Tukuma novada, kas aptvers Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadus, iedzīvotāji aicināti piedalīties novada attīstības plānošanā
Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunveidojamā Tukuma novada (veidos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads) attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde.
Topošajam Tukuma novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādē.
Aicinām gan topošā Tukuma novada iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novados notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, ekonomiku, jaunatnes politiku, pārvaldību, drošību, vidi un infrastruktūru.
Novērtēt nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē ir iespējams, aizpildot aptaujas anketu līdz š. g. 31. maijam.
Lūgums anketas aizpildīt un līdz 31. maijam ievietot pastkastītēs Tukuma, Engures, Jaunpils vai Kandavas novada domēs, pagastu pārvaldēs.

Anketas drukātā veidā var saņemt Lapmežciema bibliotēkā vai pastā, un aizpildītas iemest pastkastītē pie Lapmežciema pagasta pārvaldes.
Anketas elektroniskā versija pieejama šeit: Anketa_

Lielā talka 24.aprīlī

Aicinām arī tevi doties Lielajā talkā, kas norisināsies 24. aprīlī, piesakot savas talkošanas vietas Lielās Talkas mājas lapas interaktīvajās kartēs, kā arī pie koordinatoriem pagastos.
Ņemot vērā visus drošības priekšnosacījumus, Lielā talka šogad, tāpat kā pagājušo gadu, tiek organizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārtni;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet kopā ģimenes lokā, bet ievērojiet, ka jums jābūt ne vairāk kā vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
– labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji;
– uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Atkritumu maisus varēs saņemt piesakoties pie Talkas koordinatoriem tie talcinieki, kas savu talkas vietu būs pieteikuši https://talkas.lv/pieteikt-talku/ vai personīgi pie talkas koordinatora.
Lapmežciema pagasta kontakttālrunis 29348883 vai 24226273
Šogad talkosim katrs atsevišķi, bet visi kopā. 🌿
Vairāk informācijas lasiet šeit:

Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā

Engures novada dome veic nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanu, finansēšanu, koordinēšanu un kontroli jauniešiem vecumā no 14 (pilni 14 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuru dzīvesvieta deklarēta Engures novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Vairāk informācijas vari meklēt:

http://www.enguresnovads.lv/jauniesiem/jauniesu-nodarbinatibas-pasakumi-vasaras-brivlaika-engures-novada-4521-6749e

Lapmežciema senioriem sava tikšanās telpa

Ideja atrast un labiekārtot senioriem savu telpu, kur iesaistīties piedāvātās aktivitātēs atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim, lai varētu saglabāt savas prasmes, dzīvesprieku un satikties, brieda jau sen. Pēc ilgstošiem telpu meklējumiem un pagasta atbalstu, iecere īstenojusies. Lapmežciema senioru apvienība “Selga” izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja telpas labiekārtot: Pagasta vadītājam Sergejam Kirilovam, Andrim Skrūzkopam, Armandam Bartušēvicam, Jurim Riekstiņam, Dainim Markainim, Naurim Galancevam, Volodjam Moisenčenko, Lailai Zacmanei, Jānim Gūtmanim un Rutai Piķei.
Lapmežciema senioru apvienības “Selga” vadītāja Valentīna Legzdiņa

dav_soft

Lieldienas Lapmežciema pagastā

Šogad, pateicoties Jums, Lapmežiema pagasta iedzīvotāji, Lieldienas būs! Paldies ikvienam, kas piedalās konkursā „Lieldienu skaistākā ola”. 🐰
Zaķis Robis 1.aprīlī no plkst. 15:00 līdz 18:00 iecilpos Jūsu pagalmā, atstājot radošo kasti, kurā būs dažādi materiāli, ar kuru palīdzību izveidosiet olu. Materiāli visiem vienādi, bet katrai ģimenei savs radošais gars! Tā nebūs parasta kaste, jo zaķis Robis ir ar labu humora izjūtu!🤩
Savukārt, 4.aprīlī no plkst. 10:00-19:00 ikvienam būs iepēja aplūkot, kā arī nobalsot par sev tīkamāko olu. Lieldienu olas tiks izvietotas pie Lapmežciema parka estrādes.
‼Apmeklējot svētku norises, aicinām nedrūzmēties un ievērot distanci no citiem klātesošajiem, kā arī lietot mutes un deguna aizsegus, kur tas nepieciešams.
Sīkāka informācija pa tālruni +371 24119767
📲

Lielgabarīta atkrituma izvešana

Informējam iedzīvotājus, ka Lapmežciema pagastā tiks organizēta dalīta lielgabarītu atkritumu izvešana, atsevišķi no lielgabarītu (mēbeļu utml.) atkritumu izvešanas, tiks organizēta nolietoto elektropreču bezmaksas nodošana.

1. NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos telefonus, datorus, akumulatorus, rūterus, dekoderus, printerus, kopētājus, TV, ledusskapjus, veļas mašīnas, putekļu sūcējus, instrumentus, vadus, antenas, zāles pļāvējus, kases aparātus, arī metālu, metāllūžņus, utt.) varēs nodot bezmaksas, atsevišķi no lielgabarīta precēm. LIELGABARĪTU IZVEŠANAS LAIKĀ ELEKTROPRECES NETIKS IZVESTAS!
Elektropreces norādītajos datumos pašiem jānogādā Talsu šoseja 9/8 (Transporta daļā):
23.04.2021. no plkst.12.00- 19.00
24.04.2021. no plkst. 10.00-19.00

2. Pārējie lielgabarītu atkritumi (mēbeles, izņemot elektropreces), tiks izvesti datumos – no 26.04.2021. līdz 30.04.2021 no Jūsu pieteiktās adreses.

Pieteikties Lapmežciema pagasta pārvaldē pa tālruni 29348883 vai 63163230 no 6.aprīļa līdz 22.aprīlim.

Pieteikt var 3 (trīs) lietas. Vēršam Jūsu uzmanību – ja būs izvietots vairāk lietu, vai, ja tiks izvietotas elektropreces, tās netiks paņemtas! Pakalpojuma sniedzējs vadīsies pēc iesniegtā saraksta, kas būs pieteikts. Pieteikties varēs tikai tie, kuriem ar Lapmežciema pagasta pārvaldi nav parādu saistību un ir noslēgts līgums ar AAS “Piejūra” par sadzīves atkritumu izvešanu.

25.marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Latvijā 25.marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Daudzi no viņiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.
Iedzīvotāji aicināti genocīda upurus atcerēties mājās, iededzot sveces, vai arī ziedus piemiņas vietās nolikt individuāli.

Lieldienas Lapmežciemā 2021

🐰Lieldienas Lapmežciemā 2021
❓Vai ilgojies pēc svētkiem tā pat kā zaķis Robis?
Zaķim Robim ir ideja! 💡
🚩Visu ciemu sacelt kājās, lai ikvienā mājā iedegas radošā dzirksts, lai visa ģimene kopā izveidotu skaistāko LAPMEŽCIEMA PAGASTA LIELDIENU OLU!
🟡1.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 16:00 zaķis iecilpos Jūsu pagalmā, atstājot radošo kasti, kurā būs dažādi materiāli, ar kuru palīdzību izveidosiet olu. Materiāli visiem vienādi, bet katrai ģimenei savs radošais gars! Tā nebūs parasta kaste, jo zaķis Robis ir ar labu humora izjūtu!
🟡3.aprīlī Jums jānogādā ola līdz Lapmežciema tautas namam, no plkst. 11:00- 13:00, iepriekš piesakot pa tālruni +371 24119767.
🟡4.aprīlī no plkst. 10:00 līdz 19:00, ievērojot visus drošības pasākumus, Jums būs iespēja iet lūkot un balsot par Lieldienu vides objektiem «Lapmežciema skaistākās olas!». Lieldienu olas tiks izvietotas pie Lapmežciema parka estrādes.
🟡5.aprīlī Zaķis Robis sociālajos tīklos paziņos uzvarētājus, kā arī, pats nogādās balvas uzvarētājiem!
❤️Kā Tev patīk šī ideja?
❗Ja uzrunāja, piesakies pa tālruni +371 24119767 līdz 28.martam. Dalībnieku skaits ierobežots!
Radīsim svētkus noskaņu kopā!