Jaunumi un aktualitātes

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Lapmežciema pagasta pārvalde par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:

2.1. Transportlīdzeklis “Mercedes SPRINTER 318”:
2.1.1. reģistrācijas numurs – GT 4771;
2.1.2. izlaiduma gads – 2007.;
2.1.3. odometra rādījums – 421424 km
2.1.4. VIN numurs – WDB9066351S206089;
2.1.5. krāsa – balta;
2.1.6. dzinēja tilpums – 2 987 cm3/135 KW;
2.1.7. degvielas tips – dīzeļdegviela;
2.1.8. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts tehniskā eksperta Jāņa Vanhanena (Zvērināta tehniskā eksperta sertifikāta Nr.24) 2020.gada 26.oktobrī sastādīto automašīnas tirgus vērtības noteikšanas aktu Nr. 075/JV/2020
2.1.9. īpašuma tiesības – Lapmežciema pagasta pārvalde;
2.1.10. nosacītā cena – EUR 2 200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro).

Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 24226272, Lapmežciema pagasta pārvalde, (Adrese: Ezera iela 1A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads).

Pieteikumu iesniegšanas laiks no 2020. gada  25. novembra līdz 4. decembrim plkst. 1000, Lapmežciema pagasta pārvaldē, adresē: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV- 3118, ievietojot piedāvājumus pastkastītē pie pārvaldes ieejas durvīm, tālrunis 29348883, vai arī sūtot pa e-pastu uz adresi: info@lapmezciems.lv.

Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro) nomaksu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
Lapmežciema pagasta pārvalde
Reģ. Nr.LV90000051167
Konts: LV19UNLA0032011130610
AS “SEB”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājuma nauda automašīnas izsolei”.
Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas ir atrodamas Engures novada domes interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un Lapmežciema pagasta pārvaldes mājas lapā www.lapmezciems.lv. Tālrunis uzziņām 29348883.

Informācijai!

Saistībā ar piesardzības pasākumiem, no šā gada 9.novembra līdz 6. decembrim Lapmežciema pagasta pārvaldes ieejas durvis tiek slēgtas. Nepieciešamības gadījumā tikšanās klātienē tiks nodrošināta attālināti pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni 29348883, 63163230 vai rakstot uz e-pastu: info@lapmezciems.lv,  vai arī sazinoties ar atbildīgo jomas speciālistu, kura kontaktinformācija pieejama Engures novada mājas lapā
http://www.enguresnovads.lv/lapmezciema-pagasta147
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski vai papīra formātā, ievietojot tos pie pagasta pārvaldes ārdurvīm izvietotajā pasta kastītē.
Aicinām arī maksājumus veikt caur internetbanku. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus var veikt arī caur portāliem epakalpojumi.lv vai arī latvija.lv. Sīkāka informācija Engures novada mājas lapā:
http://www.enguresnovads.lv/…/ka-sanemt-nekustama…

Dienas centrs «Zaķīšu pirtiņa» arī slēgts līdz pat 06.12.2020., taču iepriekš zvanot, un piesakoties pie Dienas centra vadītājas- Ievas Baltalksnes, ir iespējams izmantot dušas un veļas mazgājamās mašīnas pakalpojumus.

Dambretes un gleznošanas pulciņa individuālās nodarbības

Aicinām dambretes un gleznošanas pulciņa dalībniekus uz individuālajām nodarbībām. Sastādīsim katram nodarbību sarakstus jums izdevīgos laikos. Nodarbības norisināsies Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē.
Dambrete otrdienās no plkst. 16:00.
Gleznošana trešdienās no plkst. 16:00.
Gaidīsim!
Informācija un pieteikšanās – Laila 29458026

Paziņojums

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli,  PSIA “Krants” kase maksājumus pieņems ierobežoti.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam, zvanīt pa tālr. 63163250. Ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus sūtīt uz e-pastu:krants@lapmezciems.lv, vai rakstisku ziņojumu atstājot pastkastītē pie pagasta pārvaldes ieejas.

Informācijai

Informācijai!
Iepazīstieties ar ierobežojumiem un izmaiņām, kas dažādās jomās ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā – no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Uzsākti būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka labiekārtošanas “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” projekta

Projekts “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Uzsākti būvdarbi pie Projekta “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”. Lai realizētu mērķi Engures novada dome izsludināja būvniecības iepirkumu END 2020/11, Parka “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” izbūve Lapmežciemā. Iepirkums tika rīkots 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.

Idejas ieguvei Engures novada dome rīkoja metu izstrādes konkursu END 2019/23 “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” vides objektu un to realizēšanas tehniskais risinājums”. Žūrijas komisijas vērtējumu rezultātā pirmo vietu, un līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ar māksliniecēm no SIA “Expo Alliance”. Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.

Šobrīd jau notiek trases uzmērīšanas un nospraušanas darbi.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.