Jaunumi un aktualitātes

Esam skaistākās egles meklējumos!

Vēlreiz vēlamies teikt lielu paldies Venerandai Svētiņai un viņas dēlam Edgaram Jāzepam Svētiņam, kuri pagājušo gadu dāvināja mums- pagasta iedzīvotājiem, skaisto egli. Tādēļ vēlamies saglabāt tradīciju un aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuri vēlas dāvāt savu egli, kas rotātu Lapmežciema parku.

Eglei jābūt kuplai no visām pusēm, ar taisnu stumbru un labi sazarotai.

Ja Jums tāda ir un varat to piedāvāt, lai tā rotātos pagastu parku un priecētu iedzīvotājus Ziemassvētkos, gaidīsim no Jums ziņu! Lūgums zvanīt: Indars  +371 24226273 vai rakstīt tautasnams@lapmezciems.lv

Aptauja

Aptauja tiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums Ķemeru Nacionālajā parkā vai tā robežas tiešā tuvumā.
Vidzemes Augstskolas HESPI institūts un Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienas mājsaimniecības pārstāvi vai no katras paaudzes vienu pārstāvi (ja kopā vienā mājsaimniecībā dzīvo vairākas paaudzes) aizpildīt aptaujas anketu, kurā iegūtie dati tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai Ķemeru Nacionālajā parkā un vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm
Aptaujas anketa: https://survey123.arcgis.com/share/2dfde0a01a6e45d685ab74bccfe7418a?fbclid=IwAR2E64EOx75h6pCRIiGNMhi23B0ym7QCW92tohd52sJJS4Unk-EmF4QWmC0

Aptauja ir daļa no plašāka apmeklētāju monitoringa īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Vairāk par šo projektu: https://va.lv/lv/zinatne/projekti/ipasi-aizsargajamo-dabas-teritoriju-apmekletaju-monitorings-un-digitalie?fbclid=IwAR0HSuBxn43MG-oTTcFzqWr2H9SwiP-Xs4zZ4AtMt30Y8VIaA71vAOavdjw

 

Lapu izvešana Lapmežciema pagastā!

No 13.oktobra līdz 25.novembrim Lapmežciema pagasta pārvalde organizē koku lapu izvešanu no īpašumiem Lapmežciema pagasta teritorijā.
Lapu izvešana tiek organizēta divas reizes nedēļā – trešdienās un ceturtdienās, pēc pieteikumu saraksta.
Lapu izvešanu vari pieteikt zvanot pa tālruni 24226273 vai e-pastu: info@lapmezciems.lv, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, adresi un telefona Nr.
Lapām jābūt saliktām maisos un tie jānovieto pie piebraucamā ceļa ārpus sētas.
MAISOS IR TIKAI LAPAS!!!
Ja kādā no maisiem tiks ievietoti citi priekšmeti, tad no šīs adreses netiks paņemts neviens maiss un par to tiks informēts pakalpojuma pieteicējs.
LAPU IZVEŠANA IR BEZMAKSAS!!!

 

JOGA pieaugušajiem!

📌Otrdienās, plkst.19.00-20.15 DINAMISKĀS JOGALATES, kas ir labākais apvienojot jogas un pilates tradīcijas. Aktīvai nedēļas ieskaņai nodarbības būs dinamiskākas, izmantosim dažādus inventārus. Piemērotas gan iesācējiem, gan jau ar labāku fizisko sagatavotību.

📌 Ceturtdienās, plkst.19.00-20.15 SAULAINĀS PILATES, veselības nostiprināšanai, veicināšanai, iekļaujot meditāciju elementus un veicinot gaišas emocijas sevī un ap sevi. Piemērotas gan iesācējiem, gan jau ar labāku fizisko sagatavotību.

Nodarbības paredzētas klātienē, līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš, jaka, zeķes, ūdens pudele un enerģijas apmaiņai 6.00 eur par nodarbību.

Pieteikšanās: 29785779