Jaunumi un aktualitātes

Lapmežciema kauss spiningošanā

Sestdien, 3.oktobrī plkst. 7:00 (pulcēšanās/reģistrācija) aicinām Jūs uz “Lapmežciema kauss spiningošanā 2020” Kaņieru ezerā.
Dalības maksa 5 EUR no dalībnieka.
Pieteikšanās +371 29418443 (Normunds) vai normunds.velps@inbox.lv

Gada brīvprātīgais 2020

NVA aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 28.oktobrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2020” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikt savus kandidātus var līdz 2020.gada 28.oktobrim tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu portālā www.brivpratigie.lv/lv/godinasana, kur pieejams arī godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2020” rīko NVA sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad tiks godināti. Goda zīmju saņēmēji tiks noskaidroti Brīvprātīgo godināšanas ceremonijā “Gada brīvprātīgais 2020”, kas 5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, norisināsies Rīgā.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, organizācijām un pašvaldībām, kas savu laiku ziedoja brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau septīto gadu.

Latvijas valsts prezidents 1.septembrī jeb Zinību dienā viesojās Lapmežciema pamatskolā

Zinību dienā Engures novada Lapmežciema pamatskolā ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, iezvanot izglītības iestādē jauno mācību gadu. Prezidenta kungs šodien ieminējās, ka pats kādreiz mācījies Apšuciema skolā, tādēļ apmeklēt vienu no Engures novada skolām viņam šodien ir īpašs prieks. Attālinātās mācības parādīja, cik svarīgi mums ir citam citu satikt klātienē – mācīties kopā. Šogad Lapmežciema skolā mācīsies 162 skolēni, bet 1. klasē mācības uzsāks 22 skolēni. Lai visiem veiksmīgs un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!
Foto: Kristaps Zaļkalns

Noslēgušies Lapmežciema āra KINO PIKNIKI

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, augusta piektdienu vakaros Lapmežciemā notika brīvdabas kino seansi jeb Kino pikniki, bet trīs ceturtdienu vakarus bērniem tika organizēti bērnu filmu un multfilmu seansi.

Projektu realizēja biedrība “InBi” kā vietējo iedzīvotāju iniciatīvu. Sagatavojot idejas pieteikumu un saņemot finansiālu atbalstu no diviem projektiem, radās iespēja Kino piknika ideju realizēt dzīvē! Finansējumu tehniskajam atbalstam sniedza Engures novada dome projekta “Act Local” ietvaros, savukārt “Kurzemes kultūras programma 2020” finansēja filmu licenču iegādi.

Ideja par kopīgiem kino seansiem izauga no vēlmes vairot vietējo iedzīvotāju kopības sajūtu un piederību savai dzīves vietai un veicināt Kurzemes kultūras mantojuma saglabāšanu. Tāpēc arī izvēloties filmas, tika vērtēta filmas saistība ar Lapmežciema apkārtni un Kurzemi.

Kino Pikniku kopumā septiņos kino seansos (4 vakara Kino pikniki un 3 bērnu Kino pikniki) apmeklēja vismaz 300 skatītāju. Šāda atsaucība un aplausi pēc kino seansiem apliecināja, ka projekts Kino Pikniks ir izdevies un cerams, ka būs iespēja to turpināt nākamgad!

Kino seansus līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds un Kurzemes plānošanas reģions projektā “ Kino Pikniks, kā arī Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam projektā „Act Local”.

 

Materiālā palīdzība Engures novada pirmklasniekiem

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.apakšpunktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu Engures novada dome nolēma piešķirt materiālu palīdzību pirmklasniekiem uzsākot mācības.

Engures novada dome nolēma:
1. Izmaksāt vienreizēju materiālu palīdzību 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā katram Engures novada pašvaldībā deklarētajam bērnam, kurš 2020.gada 1.septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā.
2. Pabalstu bērnu vecāki vai aizbildņi var saņemt savai dzīvesvietai tuvākajā pagasta pārvaldē no 2020.gada 24.augusta.
3. Vecāki vai aizbildņi, kuru pirmklasnieki uzsāk mācības citas pašvaldības mācību iestādē, pabalsta saņemšanai uzrāda izglītības iestādes izziņu, par bērna uzņemšanu attiecīgās mācību iestādes 1.klasē.

Dambretes pulciņa nodarbības

Vecāku ievērībai- veicam aptauju vai Jums būtu interese vest Jūsu bērniņu uz dambretes pulciņa nodarbībām, jo dambretes spēle veicina loģisko domāšanu un attīsta intelektu. Dambretē notiek ne tikai cīņa pie rūtotā galdiņa, bet arī vienlaicīgi pretinieku raksturu un gribasspēku izpausme.
Lapmežciema tautas namā, vēlamais vecums 4.-10.g.veci bērni, kuri treniņus apmeklētu 2 reizes nedēļā.
Dambretes pulciņā darbotos apmēram no 15-20 audzēkņu un treniņus vadītu sporta meistare Antra Valnere – vairākkārtēja Latvijas čempionātu godalgoto vietu ieguvēja.
PLĀNOTIE REZULTĀTI
1. Ar dambretes pulciņa nodarbību palīdzību attīstīt dzīvei tik nepieciešamo loģisko domāšanu, kā arī veidot mērķtiecīgu attieksmi pret mācībām skolā.
2. Iegūt padziļinātākas zināšanas par dambreti.
3. Startējot sacensībās iegūt lielāku pieredzi praktiskās spēles taktikā un stratēģijā.
4. Ar sistemātiskiem dambretes treniņu apmeklējumiem nodrošināt bērnu psihisko īpašību (atmiņa, uztvere, koncentrēšanās spēju u.c.) ātrāku attīstību, kas savukārt palīdz mācību procesā skolā.
Vairāk informācijas 29458026

Daru labu dabai

Dabas aizsardzības pārvalde, turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai”, piektdien, 28. augustā no plkst. 11.00 līdz 13.00 aicina ikvienu piedalīties šosezon pēdējā vērtīgu purva augu dzīvotņu atjaunošanas siena talkā zāļu purvā Kaņiera ezera krastos.

Talka notiks īpaša vietā – kaļķainā zāļu purvā, kādu kopumā Latvijā aizņem tikai nedaudz vairāk nekā 1000 hektāru lielu platību. Šo reto un īpašo dabas bagātību pasargāt no aizaugšanas ar mežu un mazprasīgām augu sugām iespējams tikai noganot lopiem vai cilvēkam nopļaujot. Tā kā mājlopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek turēti, vienīgā iespēja saglabāt šo dabas vērtību krātuvi ir regulāra pļaušana, aizvācot nopļauto zāli.

Kaņiera ezera krastos, kur ir sastopamas vienas no lielākajām kaļķainā zāļu purva platībām, nopļautās zāles savākšana paveicama tikai ar roku darba palīdzību, it īpaši tādēļ, ka šeit sastopama viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā. Lai to paveiktu, ik gadu tiek rīkotas talkas, lūdzot palīdzību brīvprātīgajiem. Viena no šādām talkām pie Kaņiera ezera notika pagājušajā nedēļā, kad, pateicoties brīvprātīgo darbam, no nopļautās zāles, krūmiem un to atvasēm tika atbrīvota viena daļa no nopļautās platības, tomēr turpat līdzās vēl darba gana. Lai arī šeit varētu augt un zelt daudzas retas un krāšņas zāļu purva augu sugas, aicinām brīvprātīgos palīgus iesaistīties šīs sezonas pēdējā siena talkā zāļu purvā, kur kopīgi darbojoties iespējams gan palīdzēt atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes, gan arī jēgpilni kopā pavadīt laiku, esot dabā, to izzinot un iepazīstot.

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 27. augustam, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/siena_talka_28_augusts vai zvanot pa tālruni 29802428 (Aiga)

Pulcēšanās vieta – pie Kaņiera ezera skatu torņa. Pasākuma norises vieta kartē: https://ej.uz/siena_talku/. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports talcinieku nogādāšanai no Lapmežciema centra vai Ķemeriem uz talkas norises vietu.

Darba apstākļi: Noteikti nepieciešami ūdens izturīgi apavi – gumijas zābaki vai citi atbilstoši apavi. Paredzēta arī talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā un pieredzējušu speciālistu stāstījums par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā.

Gleznu izstāde «Pa saulei…»

Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē no 31.augusta būs apskatāma mākslinieces Vēsmas Vītolas gleznu izstāde “Pa saulei…”.
Tuvojoties tumšajam rudenim, radīsim krāšņumu ar gleznu palīdzību.
Autorei vienmēr patikuši ziedi, un pirms pievēršanās glezniecībai viņa iztiku pelnījusi tos audzējot un pārdodot. Ziedi attēloti arī daudzos izstādes darbos. Kā atzinusi pati māksliniece – īpaši viņu uzrunā magones un saulespuķes. Turklāt ziedi mākslinieces darbos iegūst simbolisku nozīmi, tos gleznojot viņa izseko cilvēcisko attiecību līkločiem, savukārt taureņa tēls, kas līdz ar ziediem ir viens no Vēsmas Vītolas gleznu caurviju motīviem, ir kā pašas autores būtības personifikācija.
Laipni lūgti!