Jaunumi un aktualitātes

Pieteikšanās Zvejnieku svētku gadatirgum

Aicinām pieteikt savu dalību Lapmežciema pagasta un citu pilsētu uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus pasākumam  “ZVEJNIEKU SVĒTKI”  gadatirgum š.g. 13. jūlijā.

Pieteikties dalībai var tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu (tirdzniecības Noteikumu pielikums Nr.1) un no 2019.gada 1.maija plkst. 9:00 līdz  3.jūnijam plkst. 12:00 nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi:

zvejniekusvetki@lapmezciems.lv

Pieteikumā lūdzu norādiet:

Vārdu Uzvārdu,

kontakttālruni un e-pastu.

Tālruņa numurs informācijai 29467086

Leļļu teātris “Maska” ar muzikālu izrādi “Rūķa pasaka” .

17.maijā, Lapmežciema parka estrādē , plkst. 11:00 pie mums ciemos atbrauks Liepājas ceļojošais leļļu teātris “Maska” ar muzikālu izrādi “Rūķa pasaka” .
Pasakzemē dzīvoja rūķis. Visi darbi, kurus viņš darīja, izdevās lieliski. Tikai vakaros, kad bija viens, viņam palika skumji, jo nebija ar ko parunāt. Tad viņš izdomāja, ka var iet pasaulē laimi meklēt. Tā nu viņš, dziedot savu dziesmiņu, aizgāja…
Vairāk informācijas par šo pasākumu – 24119767 .
Ieeja bez maksas .

ruku pasaka

18.maijā Muzeju nakts pasākums Lapmežciema muzejā

M___(120)

Muzeju naktī- 2019.gada 18. maija akcijas moto ,,Tālavas taurētājs”.
Lapmežciema pagasta muzeja pasākuma nosaukums ,,Katrā cilvēkā mīt varonis”.
Sākot no plkst. 17:00 notiks koncerts ,,Mans mūžs mīlestībai”, koncertā piedalās aktrise Anita Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, komponists Māris Lasmanis.
Muzejā – Jūrmalas foto studijas ,,Aspazija” darbu izstāde.
Pieejama arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Pie muzeja notiks zvejnieku darbu iemaņu apgūšana, kā tīklu lāpīšana, reņģu vēršana, retināšana un blīvēšana kā arī žāvēšana namiņā. Senais amats – pagasta jumiķu stāsts par niedru jumtu likšanu.
ĶNP darbinieku vadībā notiks aktīvas nodarbības dabā lieliem un maziem. ,,Tālavas taurētājs”- bērnu zīmējumos.

muzeju nakts

Lapmežciema pagasta muzeja darba laiks

Lapmežciema pagasta muzejs atvērts apmeklētājiem no maija līdz septembrim:

Pirmdienās – slēgts
Otrdienās – 10.00-16.00
Trešdienās – 10.00-16.00
Ceturtdienās – 10.00-19.00
Piektdienās – 10.00-16.00
Sestdienās – 10.00-16.00 (izņemot svētku dienas)
Svētdienās – 10.00-16.00 (izņemot svētku dienas)

Tālrunis  – 27000380

Uzsākts “Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” projekts

LVAF logo

 

2019. gada 20. februārī tika apstiprināts Engures novada domes projektu konkursā iesniegtais projekts “Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā“. Projekta Nr. 1-08/398 / 2018.
Viens no projekta mērķiem ir izveidot pagarinājumus Bigauņciemā, Kupskalna parka teritorijā esošai laipai vietās, kur ceļš aizved līdz tualetei, kas pieejama pludmalē, un pagarināt laipas sākuma garumu abās izejās no ceļa puses, lai netiktu nobradāta zemsedze šajā vietās. Vietās, kur šobrīd ir nepieciešami šīs laipas pagarinājumu izveide atsedzas koku saknes, atsevišķās vietās pat redzamas bedres, nelielā platībā pie tualetes- jūras smiltis, kas būtiski ietekmē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vecākiem ar bērnu ratiņiem, lai viņi ērti varētu piekļūt labierīcībām. Kopumā, no jauna izbūvētie laipas posmi tiks 225m garumā, laipas platumā 1,5m.
Otrs projekta mērķis ir sakopt un apsaimniekot piekrastes biotopu Piejūras zālāji 1630* Engures pagasta Bērzciemā. Jūras piekrastes pakāpeniska aizaugšana ar niedrēm teritorijās, kurās ir aprimuši krasta procesi un ilgstoši saglabājas plašas seklūdens joslas. Parastā niedre, veidojot blīvas un monodominantas audzes, samazina pludmales biotopam raksturīgo sugu skaitu un daudzumu, kā arī pārmaina vides apstākļus. Šādas audzes negatīvi ietekmē arī pludmales izmantošanu rekreācijai. Projektā plānotā sakopjamā teritorija atrodas Engures pagasta Bērzciemā, kas ir viena no retajām vietām, kur atrodas biotops Piejūras zālājs. Niedru pļaušana tiks uzsākta noteiktā periodā vasaras vidū, lai sasniegtu vislabāko efektu, un niedres neataugtu ilgu laiku, darbu uzsākšana tiks saskaņota ar attiecīgās jomas speciālistu.
Šobrīd ir noslēgts līgums starp Engures novada domi un LVAF fondu par finansējuma piešķiršanu un izstrādāts tehniskais projekts laipas izbūves darbiem, uz kā pamata tiks veikts iepirkums, lai slēgtu līgumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu.
Projekts tiek realizēts ar LVAF līdzfinansējumu 46018,00EUR apmērā un domes ieguldījumu 17094,64EUR apmērā, kopā sastādot 63112,64EUR bez PVN.
Projekta realizēšanas laiks no 01.03.2019.-31.05.2020. Projekta pēcuzraudzības periods tiek noteikts līdz 2025. gada 30. aprīlim.