Jaunumi un aktualitātes

Informācijai

Informācijai!
Iepazīstieties ar ierobežojumiem un izmaiņām, kas dažādās jomās ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā – no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Uzsākti būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka labiekārtošanas “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” projekta

Projekts “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Uzsākti būvdarbi pie Projekta “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”. Lai realizētu mērķi Engures novada dome izsludināja būvniecības iepirkumu END 2020/11, Parka “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” izbūve Lapmežciemā. Iepirkums tika rīkots 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.

Idejas ieguvei Engures novada dome rīkoja metu izstrādes konkursu END 2019/23 “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” vides objektu un to realizēšanas tehniskais risinājums”. Žūrijas komisijas vērtējumu rezultātā pirmo vietu, un līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ar māksliniecēm no SIA “Expo Alliance”. Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.

Šobrīd jau notiek trases uzmērīšanas un nospraušanas darbi.

Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.

Sociālā dienesta paziņojums Engures novada iedzīvotājiem

Sociālā dienesta paziņojums Engures novada iedzīvotājiem

Cienījamie Engures novada iedzīvotāji! Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, saskaņā ar 2011. gada 15. marta Engures novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”, 2. daļas 5.3. punktu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbiniekiem un cietušajām personām, EUR 30 apmērā.
Lūdzu informēt Engures novada domes Sociālo dienestu par ērtāko naudas saņemšanas veidu un izmaiņām norēķinu kontos līdz š. g. 9. novembrim.
Kontaktinformācija:
Lapmežciems – tālr. 29900813

Topošos un jaunos vecākus aicina uz attālinātu bezmaksas apmācību programmu drošas un atbalstošas ģimenes vides veidošanai

Programma tiks realizēta attālināti un pieteikties var vēl līdz 06.11.2020. pusdienlaikam.

Lai veidotu atbalstošu un drošu vidi mazuļa attīstībai, veicinātu vecāku psihoemocionālo labklājību un stiprinātu ģimenes, Veselības ministrija sadarbībā ar veselības centru “Vivendi” aicina grūtnieces, kā arī jaunos un topošos vecākus apmeklēt bezmaksas izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu.
Mazuļa ienākšana ģimenē ir ļoti svarīgs notikums, kuram apzinīgi jāgatavojas ne vien fiziski, bet arī emocionāli – stiprinot savstarpējās partnerattiecības, papildinot zināšanas un radot drošu vidi, kur mazulis jau no pirmajām dzīves dienām varētu justies mīlēts un pieņemts. Piecu nodarbību laikā, ko vadīs ārste – psihoterapeite Liene Zvejniece, topošie vecāki varēs apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan iesaistīties praktisku situāciju un piemēru modelēšanā un analīzē.
“Ģimene lielā mērā ietekmē bērna intelektuālo attīstību un socializāciju, palīdz risināt krīzes situācijas, veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, kā arī māca respektēt sociālās normas. Ir svarīgi, lai ikkatrs ģimenes loceklis justos psihoemocionāli labi, jo tā ir ļoti būtiska veselības un dzīves kvalitātes sastāvdaļa, kas ietver fizisku, garīgu un sociālu labklājību, tāpēc esam gandarīti par iespēju bez maksas nodrošināt šo programmu,” Liena Lapiņa, ārste veselības centrā “Vivendi”.
Piecu nodarbību ciklā iekļautas tādas tēmas kā:
• Grūtniecības ietekme uz sievieti, partneri un citiem ģimenes locekļiem.
• Pēcdzemdību emocionālās krīzes un izaicinājumi. Tēva loma pēcdzemdību periodā.
• Izaicinājumi jaunajiem vecākiem: kā pārvarēt stresu, emocionālu izsīkumu, saistībā ar mazuļa ienākšanu ģimenē.
• Veselīgu attiecību veidošana ģimenē, konfliktu risināšanas pamatprincipi.
• Ieteikumi bērnu attīstībai un psihoemocionālā audzināšana vecumā no 1 līdz 3 gadiem.
Nodarbības notiks:
• Norises vietas adrese – Lapmežciema dienas centrs «Zaķīšu pirtiņa», Stadiona iela 1a, Lapmežciems, Engures novads, no 9.novembra līdz 7.decembrim – no plkst. 17:30-19:30 (pirmdienās)
Lai pieteiktos bezmaksas nodarbību apmeklējumam, jāaizpilda tiešsaistes anketa: šeit
Papildu informācija:
Anna Āboliņa, programmas koordinatore
E-pasts: anna.aabolina@vivendicentrs.lv, T.: 27 570 957
Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta «Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi» ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Bigauņciemā

PAR ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVI BIGAUŅCIEMĀ

Uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Bigaunciemā Siliņupes šķērsojums no Pīlādžu ielas līdz Kraujas ielai un Dārza ielā līdz Meža ielai, kur līdz šim ūdenssaimniecības pakalpojumi nav bijuši pieejami, tiks veikta kompleksa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un ceļu seguma atjaunošanas vai labiekārtošanas darbi.
Būvdarbi gandrīz vienmēr saistās ar zināmām neērtībām sabiedrībai. Apakšzemes komunikāciju izbūve atsevišķās vietās rada satiksmes ierobežojumus, tomēr jāsaprot, ka, pilnīgi netraucējot satiksmei, šāda apjoma darbu veikšana nav iespējama.
Komunikāciju izbūves process:
– Apakšzemes komunikāciju izveide sākas ar būvlaukuma apsekošanu, kam seko plānotās ūdensvada un kanalizācijas trases nospraušana dabā.
– tiek skaņota ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu vieta nekustamajiem īpašumiem ar esošu apbūvi un deklarētiem iedzīvotājiem mājsaimniecībā.
– Aktīvie būvdarbi sākas ar ielas seguma demontāžu.
– Seko tranšeju rakšana. Tranšejas tiek raktas ar ekskavatoru pietiekoši platas, lai varētu brīvi veikt cauruļvadu izbūvi, izrakto zemi berot pašizgāzējā vai, ja esošā situācija to atļauj, blakus tranšejai.
– Pie augsta gruntsūdens līmeņa tiek izmantotas gruntsūdens pazemināšanas iekārtas. Atsūknētais ūdens tiek novadīts grāvjos.
– Cauruļvadi tiek guldīti uz sagatavota vidēji rupjas smilts pabēruma tikai pēc tam, kad ir saņemta būvuzrauga atļauja. Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve tiek veikta sākot izbūvi no dziļākās vietas.
– Cauruļvadi tiek apbērti ar vidēji rupju smilti. Tranšejas aizbēršana tiek veikta vai nu ar derīgu esošo grunti, vai arī ar pievestu vidēji rupju smilti. Esošās grunts atbilstību kontrolē būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. Tranšeja var tikt aizbērta tikai pēc saskaņošanas ar būvuzraugu. Aizberot tranšeju, tiek veikta aizberamā materiāla blīvēšana pa kārtām. Sablīvējumu pārbauda katrai kārtai ar atbilstošām ierīcēm.
– Seko izveidoto sistēmu pārbaudes pirms ceļa seguma pilnīgas atjaunošanas. Šajā periodā visbiežāk ceļa segums tiek izbūvēts līdz pagaidu stadijai un nodots iedzīvotāju lietošanā līdz pilnīgu pārbaužu rezultātu saņemšanai.
– Ja kanalizācijas sistēma tiek izbūvēta dziļāk par 2,5 metriem, tad vispirms tiek veikts pilns iepriekš aprakstītais darba cikls šai cauruļvadu sistēmai, bet pēc tam atkārtots darba cikls – ūdensvada cauruļvadu sistēmai.
– Pēc kanalizācijas sistēmas pārbaudes tiek izbūvēti pieslēgumi līdz privāto īpašumu robežām.
– Pirms brauktuves seguma izbūves tiek ieklāts un sablīvēts drenējošas smilts slānis un šķembu slānis. Ieklātās šķembu kārtas sablīvējums tiek pārbaudīts ar statiskās slodzes testu.
– Visi darbi tiek pilnībā paveikti līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Precīzāka informācija par darbu gaitu un pieslēgumiem var saņemt no Uzņēmēja SIA “Woltec” Ģirts Skuiņš tel.25417654 vai citos jautājumos Lapmežciems pagasta pārvaldes vadītājs S.Kirilovs, tālrunis 24226272.

Ielu remondarbu

Lapmežciema pagastā turpinās vairāku ielu remontdarbi, tādēļ tiks slēgtas:

no 27. līdz 30.oktobrim Pīlādžu un Upes ielas un

no 29.oktobra līdz 5.novembrim Niedru, Putnu, Slocenes un Sulu ielas,

Darbu norises laiki var tikt mainīti atkarīga no laika apstākļiem.

Precīzāka informācija par darbu gaitu un pieslēgumiem var saņemt no Darbu izpildītāja SIA “STRABAG” darbu vadītājiem tālrunis 26516150 un 29298273

vai citos jautājumos Lapmežciems pagasta pārvaldes vadītājs S.Kirilovs, tālrunis 24226272.

Esam atsaucīgi, atvainojamies par sagādātam neērtībām!

Valdība nosaka stingrākus ierobežojumus!

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība, 23. oktobrī, pieņēma lēmumu*, ka no 24. oktobra, sejas maskas būs jālieto plašāk, kā arī privātos pasākumos iekštelpās varēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem. Savukārt no 26. oktobra noteikti stingrāki pulcēšanās ierobežojumi, tostarp uz laiku pārtraukta bērnu izklaides vietu darbība.
Diemžēl epidemioloģiskā situācija Latvijā liecina, ka Covid-19 izplatība turpina strauji pieaugt. Līdz ar to valdība lēma, ka sejas maskas būs obligāti jālieto visās sabiedriskās vietās iekštelpās, tai skaitā pasākumos, kur ir fiksētas sēdvietas, piemēram, teātrī, kino u.tml. Tas nozīmē, ka maskas būs jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajos uzņēmumus.
Maskas var nelietot tur, kur tas nav iespējams, piemēram, peldbaseinos, akvaparkos, pirtīs un tamlīdzīgās vietās, kā arī skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kur tiek veiktas procedūras sejai. Prasība par masku lietošanu neattiecas uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, piemēram, kafejnīcām un bāriem, kur personas ēd un lieto dzērienus. Attiecībā uz bāriem, kafejnīcām, restorāniem u.tml. norādām, ka sejas masku vari novilkt, kad cilvēks sēž pie sava galdiņa, ēd un dzer. Savukārt brīžos, kad dodas veikt pasūtījumu, gaida rindā, pārvietojies pa telpu, sejas maskai ir jābūt. Arī šo vietu darbiniekiem ir jāvalkā sejas maskas vai vairogi, piemēram, viesmīļiem, bārmeņiem u.tml.. Tāpat prasība par obligātu masku lietošanu neattiecas uz izglītības iestādēm.
Savukārt darba vietās, kur netiek sniegti pakalpojumi klātienē, piemēram, birojos, darba devējam ir jāizvērtē, vai ir iespējams nodrošināt epidemioloģisko prasību īstenošanu, piemēram, divu metru distanci starp darbiniekiem, un jālemj, vai sejas masku valkāšana ir nepieciešama.
Tāpat valdība lēma, ka:
no 24. oktobra privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās ne vairāk kā 10 cilvēki, ārpus telpām – 100 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00;
no 26. oktobra publiskos pasākumos iekštelpās kopumā drīkstēs pulcēties līdz 300 cilvēkiem (pasākumam jābūt ar personalizētām sēdvietām un jālieto sejas maska);
no 26. oktobra līdz 15. novembrim darbu pārtrauc vietas (nesniedz pakalpojumu), kas saistītas ar bērnu izklaidi iekštelpās (izklaides un atrakciju centri, bērnu rotaļu istabas, batutu parki un bērnu pieskatīšanas istabas, tai skaitā tirdzniecības centros);
no 26. oktobra līdz 15. novembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā.
COVID-19 tests ar ārsta nosūtījumu. No pirmdienas, 26. oktobra, valsts apmaksātu Covid-19 testu var veikt tikai ar ārsta nosūtījumu.

Ziedu dvēsele

Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē no 2.novembra būs apskatāma mākslinieces Ingas Pērkons gleznu izstāde “Ziedu dvēsele”.
Galvenokārt dzīvespriecīgas ziedu kompozīcijas, kas krāsās un noskaņā sasaucas ar šī brīža norisēm dabā. Kā pati māksliniece saka: “Es ielūkojos katra zieda dvēselē, uztverot tā trauslumu, krāsu, smaržu un gaismu tā ziedlapās. Manās gleznās zied viss, sākot no rozēm līdz pavisam neciliem ziediem, kurus parasti vāzēs neliek, tomēr tie spēj padarīt tik maģiskas šis Latvijas baltās Jāņu naktis! Ziedu klātesamība vienmēr ir prieks, svētki, dzīves svinēšana.»
Laipni aicināti!