Jaunumi un aktualitātes

Tikšanās mākslā

20. septembrī plkst. 12:00 Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē dzejas dienas sarīkojums “Tikšanās mākslā” . Tikšanās ar Tukuma literārās apvienības dzejniekiem– Sarma Upesleja , Daina Jansone-Treice, Aivis Briesma, Aigars Bricis u.c.
Dzejas lasījumi, gleznu izstāde, pārrunas..
Vairāk informācijas – Laila 29458026
Ieeja bez maksas. Gaidām Jūs. Uz tikšanos. 69994347_973249983011301_4449441515697078272_n

Lapmežciema muzejā apskatāma Līvijas Brigitas Pavlovskas darbu izstāde “Tā zilā ilgu puķe”.

No 6.septembra Lapmežciema muzejā apskatāma Līvijas Brigitas Pavlovskas darbu izstāde “Tā zilā ilgu puķe”.
6.septembrī plkst. 16.00 tikšanās ar mākslinieci Lapmežciema muzeja telpās.

Līvija Brigita Pavlovska
“Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mākslas darbus jau šodien. Rīt Tev taps dāvināts vēl.” Tāda ir vadlīnija mākslinieces Līvijas Brigitas Pavlovskas radošajā darbībā un dzīvē.
Māksliniece mācījusies Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā, Latvijas mākslas akadēmijā, kur ieguvusi interjera dizainera izglītību un maģistra grādu Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā. Viss dzīves un darba mūžs tiek pakļauts radošajam darbam. Māksliniece smeļas iedvesmu no dabas, jo daba piedāvā neierobežotu formu un krāsu brīvību. Ziedi ir mākslinieces aizraušanās un hobijs, tie uzzied ne tikai gleznās, bet arī viņas sirdī un mājās.
Līvija Brigita Pavlovska regulāri izstāda savus darbus gan vietēja, gan starptautiska mēroga izstādēs. Pēdējās lielākās un nozīmīgākās izstādes ir Cēsu izstāžu zālē kopā ar Jūrmalas mākslinieku grupu, izstādē Mencendorfa namā “Tulpe dārzā, mākslā un dizainā” un starptautiskā akvareļu izstādē Itālijā “Fabriano in Watercolour 2016”, kurā piedalījās 50 pasaules valstu akvareļu glezniecības mākslinieku.

s1_3843

Apstiprināti projekti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) programmā

LOGO_plj_EJZF_

Engures novada dome saņēmusi apstiprinājumu vairākiem projekta iesniegumiem, kas bija iesniegti Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projekta iesniegumu atlases konkursā  EJZF programmā zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

1. “Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā”. Programmas rīcības nosaukums: atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
Projekta ietvaros paredzēta 274m gara novadkolektora izbūve uz jūru ar 0,1% kritumu. Gar Veco Ķemeru ceļu un tā piegulošajām šķērsielām ir haotiski ceļa grāvji, kuri laika gaitā ir piesērējuši un aizauguši ar krūmiem, kuriem uz doto brīdi nav noteces un ūdens ir stāvošs. Periodos, kad ir lietus Purva ielas un Slocenes ielas uzplūstošie ūdeņi bojā ceļa klātni un apgrūtina ceļa ekspluatāciju, kā arī lietavas periodos gan ceļš, gan ceļam uzplūstošās platības cieš no pārliekā mitruma. Šāda veida kolektora izbūve ļaus netraucēti novadīt ūdeni ar caurteci. Rēķinoties ar to, ka šī teritorija ir intensīvi apbūvēta, tad saskaņā ar būvprojektu ir izraudzīta vispiemērotākā metode šādu darbu veikšanai, lai nodrošinātu netraucētu piekļūšanu novadkolektora darbības vizuālai kontrolei, sakrājušos nosēdumu iztīrīšanai no kontrolakas un novadkolektora skalošanas caur kontrolaku.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 35 000 eiro, no kuriem 90% jeb 31 500 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 3 500 eiro ir pašvaldības finansējums.
Projektu plānots realizēt līdz 21.07.2021.

2. Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā”. Programmas rīcības nosaukums: atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.
Projekta ietvaros paredzēts atjaunot gājēju laipu “Kupskalnu parks”,Bigauņciema teritorijā. Esošā laipa ir nozīmīgs tūrisma objekts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Tā ir iecienīta pastaigu vieta, caur kuru ērti var piekļūt jūras piekrastei ar labiekārtotu pludmali. Laipa uz šo mirkli ir pilnībā nolietojusies un ir nepieciešama pilnīga tās rekonstrukcija.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 100 000 eiro, no kuriem 90% jeb 90 000 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 10 000 eiro ir pašvaldības finansējums.
Projektu plānots realizēt līdz 31.05.2020.

3.  “ Zvejnieka zvaigžņu ceļš” (Lapmežciemā). Programmas rīcības nosaukums: Atbalsts zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai.
Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai. Projekta realizācijai Engures novada dome organizēs meta konkursu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 115 000 eiro, no kuriem 90% jeb 103 500 eiro līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, bet 10% jeb 11 500 eiro ir pašvaldības finansējums.
Projektu plānots realizēt līdz 30.07.2021.

Jauniešu projektu iniciatīvu konkurss 2019. gadā.

Tā ir lieliska iespēja! Nepalaid to garām!

Jauniešu projektu iniciatīvu konkurss 2019. gadā.

Engures novada jauniešiem ir unikāla iespēja iesniegt projektus Jauniešu projektu konkursam, lai apgūtu līdz 600 eiro kādai publiskai aktivitātei Engures novada jauniešu labā. Jaunieti, novērtē un izmanto iespēju – šāds atbalsts jauniešiem ir tikai dažos no 119 Latvijas novadiem!

Projekta iesniedzējs var būt:

Jebkurš Engures novada administratīvajā teritorijā deklarēts jaunietis vai jebkurš Engures novada izglītības iestādes audzēknis vecumā no 12 – 25 gadiem, kurš realizē projektu Engures novadā. Projektu var iesniegt individuāli vai divatā.

Ja ir kādi jautājumi, droši raksti jaunatnes lietu speciālistei Ilzei Steriņai uz e-pastu avize@enguresnovads.lv – uz šo e-pasta adresi jāsūta arī projektu pieteikumi vai jāiesniedz izdrukātā veidā kādā no Engures novada pašvaldības pārvaldēm Engurē, Lapmežciemā vai Smārdē kā arī sīkāka informācija, Engures novada mājas lapā – www.enguresnovads.lv/jauniesu-projektu-konkurss

Jauniešiem tiek dotas vairākas iespējas, kad iesniegt projekta pieteikumu – pavasarī, vasarā vai rudenī. 

Finansējuma apjoms ir ierobežots – ja apstiprinātie projekti būs vairāk, nekā plānotie līdzekļi, tad zaļo gaismu saņems savlaicīgākie apstiprināto projektu iesniedzēji. 

Afisa Iniciativu projekts 2 karta