Jaunumi un aktualitātes

Joga bērniem

Jaunums!
“ Nikola gaidīs bērnus no 4 līdz 12 gadu vecumam uz jogas nodarbībām Lapmežciema Kultūras nama jaunajā zālē.
Nikola ir sertificēta ‘Kidding Around Yoga’ pasniedzēja, kur programmma paredz bērniem saprotamā un jautrā veidā iemācīt jogas pamatus.
Nodarbībā notiks –
– bērniem drošu jogas pozu apguve spēļu veidā un mūzikas pavadībā
– dažādas elpošanas tehnikas
– vienkāršas un bērniem saprotamas relaksācijas un meditācijas
– spēles
Nodarbības sāksies no 27.septembra.
Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni – 22046002

Meklējot Latvijas zelta garšu

3.oktobrī plkst. 14:00 Lapmežciema basketbola laukumā Roberto Meloni un Anatolijs Livčs aicina saimnieces/kus dalībai kulinārijas izaicinājumā «Meklējot Latvijas zelta garšu».
Pieteikšanās un plašāka informācija pa tālruni – 29147 608 vai 29458026.
Aicinām arī pieteikties Latvijas labuma tirgotājus.
Ieeja 3 €.
Ieeja pasākumā, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina:
• Covid-19 pārslimošanas faktu;
• Covid-19 vakcinācijas faktu
• 48 h laikā veikta negatīva Covid-19 testa rezultāta faktu.
Derīgs sertifikāts būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu

Lapmežciema pagastā izveidotas apgleznotas pieturvietas.

Sākot ar pagājušā gada rudeni tika aizsākta pieturvietu apgleznošana Lapmežciema pagastā. Izlozes kārtībā tika noskaidrota apgleznojamo pieturvietu secība. Kā pirmā tika apgleznota Bigauņciema pietura, kur attēlotas butes, kā nākamā – Lapmežciema ar attēlotiem lašiem un Ragaciema pieturvieta ar attēlotām- reņģēm. Mākslinieces Ivetas Meieres ideja- attēlot ar katra ciema nosaukuma pirmā burta zivis.
Lapmežciema pagasta pieturvietu krāsošana noslēdzās ar Ragaciema pieturvietas Kalniņi apgleznošanu.  Kopdarbā piedalījās Iveta Meiere, Kitija Strupe, Nellija Strupe, Inta Abramenko, Ilze Vīgante, Sandra Šternberga, Vija Ozola, Anita Alberta, Iveta Ziemele, Līva Ābele. Pieturvietas apgleznošanā piedalījās arī bijušais Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (PCL). Sandis Ģirģens atbalstot ciema iedzīvotāju jauko iniciatīvu nolēma atbalstīt piedaloties visā procesā. Kā Ģirģens komentēja: “Nebiju gaidījis, ka pieturvietas apgleznošana var nest tik lielu pozitīvo enerģiju. Man ir patiess prieks, ka man bija iespēja piedalīties šajā procesā. Ar lepnumu par padarīto varēšu braukt garām šai pieturai.”
Iedzīvotāju iniciatīvas autores Anita Alberta, Iveta Ziemele, Anita Sproģe un Vija Ozola vēlas izteikt pateicību katram, kurš šo iniciatīvu atbalstīja, īpaša pateicība māksliniecei Ivetai Meierei par ieguldīto darbu pieturvietu apgleznošanas realizēšanā.
Lapmežciema pagastā pārvalde pateicās aktīviem iedzīvotājiem par padarīto un gatava arī uz turpmāko sadarbību.

Vienreizējs pabalsts uzsākot 1. klasi

Informācijai ! Iesniegumu varat iesniegt arī Lapmežciema pārvaldē.

Tukuma novada Dome šī gada 5.augustā nolēma, izmaksāt vienreizēju materiālu pabalstu 50,00 euro katram Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu teritorijā deklarētajam bērnam, kurš 2021. gada 1. septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā un nesaņem cita veida Tukuma novada pašvaldības materiālo atbalstu šim mērķim.

Lēmumā noteikta kārtība pabalsta saņemšanai:

-lai saņemtu pašvaldības pabalstu pabalsta uzsākot mācības 1.klasē, bērna vecāks vai aizbildnis līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādei “Tukuma novada sociālais dienests” iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot bērna un savus personas datus, kā arī norēķina rekvizītus. Bērnu vecāki vai aizbildņi, kuriem nav iespējams pabalstu izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā iesniegumā norāda vēlamo pagasta pārvaldes kasi.

Iesniegumu varat atrast šeit: iesniegums_pabalsts_1_klase_Engures_Smarde_Lapmezciems

 

Lai visās jomās sekmīgs jaunais mācību gads!

Noslēdzies projekts Lapmežciema pagasta parka labiekārtošana- “Zvejnieka zvaigžņu ceļš”

 

Projekts “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Projekta ietvaros tika radīts tematisks parks, kura pamats tika balstīts uz Lapmežciema kā zvejniekciema vēsturi. Zvejniekciemi, zvejniecība, zvejnieki kā tradīcija šodienas kultūrpolitikas kontekstā ir aktualizējama tēma, jo zveja ir izzūdoša piejūras mazo zvejniekciemu tradīcija. Parka labiekārtojuma projekta mērķis bija radīt tematisku parku, kurā Lapmežciems atspoguļots kā zvejniekciems, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.  Projekta realizācijai Engures novada dome organizēja meta konkursu END 2019/23 “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” vides objektu un to realizēšanas tehniskais risinājums”. Žūrijas komisijas vērtējumu rezultātā pirmo vietu, un līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ar māksliniecēm no SIA “Expo Alliance”.

Iepirkuma END 2020/20 “Par Meta – vides objektu realizāciju parkā “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” rezultātā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas ieguva līguma slēgšanas tiesības parka būvdarbu veikšanai bija uzņēmums SIA “Legāts” par līgumsummu 164711,92 EUR ar PVN. Projekta kopējās izmaksas ir 164711,92 EUR, no kurām uz projektu attiecināmās izmaksas ir 115000,00 EUR apmērā un EJZF fonda līdzfinansējums ir 103500,00 EUR jeb 90% apmērā.

Vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību veica mākslinieces no SIA “Expo Alliance”.

Būvniecības darbi tika pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā 2021.gada 22. jūnijā. Projekta beigu termiņš ir 2021. gada 30.jūlijā.