Jaunumi un aktualitātes

Online make up meistarklase Lauras Valutas vadībā

Sieviešu diena tiek atzīmēta visā plašajā pasaulē. Šajā dienā tiek sveiktas visas sievietes ar to vien, ka viņas ir, un katru gadu 8. martā vīrieši dāvina ziedus un visādi citādi lutina sievietes. Tā ir diena, kad sievietēm tiek dota iespēja justies īpaši, varētu pat teikt – kā dievietēm. Tādēļ arī mēs vēlamies Jūs, Lapmežciema pagastā dzīvojošās sievietes, palutināt un dāvinām Jums iespēju piedalīties online make up meistarklasē ar lielisko Lauru Valuti, kura ir profesionāle savā jomā.
5.martā no plkst. 18:00 līdz 20:00 Laura Valuta Jums sniegs online make up meistarlasi „Sievišķīgi make up padomi svinībām”.
Pieteikšanās obligāta pa tālruni +371 24119767.
Piesakoties, Jums tiks izsklāstīta sīkāka informācija, kas Jums būs nepieciešams un kā pievienoties meistarklasei.
Tiekamies meistarklasē.
Ceram uz Jūsu atsaucību!

«Ziemassvētku sēta 2020» uzvarētāji

Šogad Engures novadā norisinājās konkurss „Ziemassvētku sēta 2020” ar nolūku mudināt Engures novada iedzīvotājus Ziemassvētku sajūtas radīšanā savā pagastā un būt radošiem svētku dekorāciju izveidē. Arī Lapmežciema pagasta iedzīvotāji bija aktīvi un radoši. Kopumā konkursam tika pieteikti 8 īpašumi.

Par uzvarētājiem kategorijā “košākā sēta” atzina īpašumu “Zirnīši”;

Par uzvarētājiem kategorijā “radošākā sēta” atzina īpašumu“Rudzīši” IK R. Rudzīte “Gardo Zivju Namiņš”;

Par uzvarētājiem kategorijā “sēta – dabas draugs” atzina īpašumu  “Ēnas”;

Savukārt kategorijā “iedzīvotāju izvēle” par uzvarētājiem atzina īpašumu “Bermudas”.

Divas sētas ieguva žūrijas simpātiju balvas-  Lapmežciems, Ezera iela 30 un  Ragaciems, “Mežmaļi” Bākas ielā.

Vēlreiz izsakām lielu pateicību par radīto skaistumu. Ceram, ka arī turpmāk mūs iepriecināsiet!

Saudzēsim pelēkā roņu mazuļus

Roņu mazulis krastā starp ledus vižņiem

Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi.
Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigājoties liedagā, suni turēt pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. Piemēram, 2020. gada pavasarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu izglābt neizdevās. Turklāt ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.
Lai novērstu suņu radīto apdraudējumu pelēko roņu mazuļiem, ka arī lai nodrošinātu kārtību pludmalē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lūdzam:
Konstatējot bīstami savainotu roni piekrastē Pierīgā, aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 26424972.
Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:
1) Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.
2) Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 13.pants.
Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Noderīgi.

https://www.daba.gov.lv/lv/roni-liedaga-ka-rikoties

 

Saudzēsim pelēkā roņu mazuļus

Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājam suga, tāpēc to aizsardzībai lūdzam pašvaldības atbalstu un iesaisti.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigājoties liedagā, suni turēt pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. Piemēram, 2020. gada pavasarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu izglābt neizdevās. Turklāt ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.

Lai novērstu suņu radīto apdraudējumu pelēko roņu mazuļiem, ka arī lai nodrošinātu kārtību pludmalē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lūdzam:

1) veikt preventīvus pasākumus, kas ierobežotu suņu atrašanos pludmalēs,  piemēram, izvietojot informāciju vietējos medijos un pašvaldības tīmekļa vietnē un uzstādot brīdinājuma zīmes pludmalēs.

2) laika periodā no marta līdz aprīļa vidum nozīmēt pašvaldības policijas papildu ekipāžu, lai kontrolētu šo ierobežojumu ievērošanu un pasargātu gan pelēkos roņus, gan arī iedzīvotāju mājdzīvniekus;

3)  pastiprināti uzraudzīt kārtību pludmalē un, atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma  211 pantā noteiktajam, nodrošināt mirušo dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu;

4) konstatējot bīstami savainotu roni piekrastē Pierīgā, aicinām sazināties ar  Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 26424972.

Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:

1)      Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.

2)      Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 13.pants.

Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību iepriekšējo gadu pavasaros, kopīgi saudzējot pelēko roņu mazuļus no suņu sakošanas. Un aicinām pielikumā nosūtīto informatīvā plakāta maketu izmantot izdrukājot un izvietojot publiski pieejamās vietās pašvaldības teritorijā.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Noderīgi.

Jau savlaicīgi informējam, ka labākas sadarbības veicināšanai un informācijas aprites nodrošināšanai, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību šī gada 2. martā rīkos tiešsaistes informatīvu semināru par šo tēmu. Plašāka informācija par semināra norisi, pieteikšanos un darba kārtību tiks nosūtīta atsevišķi.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors A. Svilāns

Latvijā savvaļas putniem konstatēta augsti potogēnā putnu gripa

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina augsti patogēno putnu gripu diviem Jūrmalā, Dzintaru pludmalē atrastiem mirušiem paugurknābja gulbjiem.  Šis ir pirmais putnu gripas gadījums Latvijā.
Ņemot vērā konstatēto, kā arī pieaugošos putnu gripas draudus mājputnu novietnēm, Zemkopības ministrija, balstoties uz PVD sniegto informāciju, plāno noteikt papildu biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm visā valsts teritorijā, tostarp ierobežojot mājputnu turēšanu ārpus telpām,  lai novērstu to tiešu vai netiešu kontaktu ar savvaļas putniem.
PVD aicina Latvijas mājputnu turētājus jau tagad, pirms ierobežojumu noteikšanas, nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem, īpaši – ūdens putniem (gulbjiem, pīlēm), kā arī atlikušajos ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes citās Eiropas valstīs. Mājputnu īpašniekiem nekavējoties jāziņo PVD, ja putniem novēro slimības pazīmes – būtiski samazinās barības un ūdens uzņemšana, samazinās dējība vai novērojama putnu mirstība.
Savukārt iedzīvotājus aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi. Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.
Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
2021. gadā augsti patogēnā putnu gripa savvaļas putniem konstatēta 20, bet mājputniem 16 Eiropas valstīs.
Eiropas valstīs cirkulējošie  putnu gripas apakštipi neapdraud cilvēku veselību, taču slimība ir nopietns drauds putnkopības nozarei Latvijā.

Informācija

Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem tikai iepriekš saskaņojot apmeklējumu.
Ierašanās brīdī lūgums sazināties pa tālruni un informēt par ierašanos, jo ārdurvīs ir slēgtas. Ieejot iestādē obligāti jālieto sejas masku.
Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no 9:00-16:30
Ceturtdienās no 9:00-18:30
(Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem:
63163230, 29348883 sekretāre/ lietvede, info@lapmezciems.lv
24226272 pagasta pārvaldes vadītājs
22333665 grāmatvedība
29535846 būvvalde
27052262, 29900813 sociālais dienests
63163250, 29494875 PSIA “Krants”
Kases darba laiki:
Pirmdienās no 8:00-17:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-16:30
Ceturtdienās no 8:00-19:00, apmeklētāju pieņemšana no 9:00-18:30
(Pusdienu pārtraukums no plkst.12:00-13:00)
Apmeklētāji var iesniegt iesniegumus un dokumentus elektroniski, vai ievietojot tos slēdzamajā pastkastītē pie pašvaldības ārdurvīm.

Turpinās būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» labiekārtošanas

Aktīvi norisinās būvdarbi pie Projekta «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» parka izbūves Lapmežciemā.

Šobrīd ir saliktas apmales, daļēji izbūvētas celiņu pamatnes bruģa ieklāšanai, uzsākta apstādījumu vietu ierīkošana, kā arī nospraustas māksliniecisko objektu atrašanās vietas dabā. Būvdarbus veic SIA «Legāts» par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.
Vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību veic mākslinieces no SIA «Expo Alliance». Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.
Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.

Projekts «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesu laikā

Engures novada pašvadības atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesa laikā.
28. janvāra Domes sēdē ir apstiprināti noteikumi «Par atbalsta sniegšanu ēdināšanai Engures novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem un Engures novada izglītības iestāžu izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā.
Domes lēmumu un iesnieguma veidlapu varat atrast šeit :

http://www.enguresnovads.lv/skolas/engures-novada-pasvadibas-atbalsts-skolenu-edinasanai-attalinata-macibu-procesa-laika?fbclid=IwAR1qSKrgyDcpCR1nix_9MHCW5sA-_MhcgT7KAxiPExku9cb2Yju9T_Znx1A

 

Valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu

Arī šogad visiem bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta ērču endēmiskajā teritorijā, valsts nodrošina bezmaksas vakcinācijas kursu pret šo bīstamo infekcijas slimību.

Kā saņemt bezmaksas vakcināciju
Visi bērni, kuriem ir deklarēta dzīvesvieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksātu pilnu vakcinācijas kursu pret ērču encefalītu un revakcināciju.
Taču jāņem vērā, ka valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu var veikt tikai tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse ir reģistrēta endēmiskajā teritorijā.
Ko darīt, ja deklarētā dzīvesvieta ir novadā, kas iekļauts ērču encefalīta endēmisko teritoriju sarakstā, bet ģimenes ārsta prakse reģistrēta citur?
Šādā gadījumā pacientam ir jāvēršas pie jebkura cita ģimenes ārsta, kurš praktizē deklarētās dzīvesvietas administratīvajā teritorijā, skaidro SPKC.
Piemēram, bērna dzīvesvieta ir deklarēta Engures novadā, bet pie ģimenes ārsta pacients ir reģistrēts Rīgā, kur ikdienā dzīvo un strādā viņa vecāki. Par spīti tam, ka Rīga nav iekļauta ērču encefalīta endēmisko teritoriju sarakstā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Engures novads ir iekļauts endēmisko teritoriju sarakstā. Lai saņemtu vakcināciju, jādodas pie kāda ģimenes ārsta, kura pamatprakse reģistrēta Engures novadā, iepriekš vizīti saskaņojot.
Informācija par visu ģimenes ārstu prakses vietām Latvijā iespējams atrast Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi” > “Ģimenes ārsti” > “Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”.

Ko iesaka infektologi
“Personām, kas pēc ērces koduma inficējušās ar ērču encefalīta vīrusu, 1–3 nedēļu laikā var novērot gripai līdzīgus simptomus (paaugstinātu temperatūru, galvassāpes un sāpes ķermenī), kas saglabājas apmēram vienu nedēļu. Pēc tam seko izveseļošanās vai arī vīruss izplatās smadzenēs un smadzeņu apvalkā. Šādos gadījumos novēro augstu temperatūru, stipras galvassāpes, spranda stīvumu, vemšanu, reiboņus un smagu vispārējo stāvokli,” skaidrots SPKC mājaslapā.
Ērču encefalīts ir bīstama infekcijas slimība, jo tā var atstāt sekas uz visu atlikušo dzīvi. Joprojām nav specifisku zāļu, kas darbotos pret šo vīrusu. Ja cilvēks saslimst ar ērču encefalītu, nevaram prognozēt un ietekmēt to, kā šī slimība attīstīsies. Ērču encefalīts var pilnībā paralizēt cilvēka dzīvi – viņš var nomirt, kļūt par invalīdu vai zaudēt savas darba un ikdienas dzīves spējas. Pat salīdzinoši vieglos gadījumos, kad pacients it kā ir laimīgi izārstējies un redzamu komplikāciju nav,ir novērots, ka šiem cilvēkiem ir problēmas koncentrēties, galvassāpes, bērniem ir uzmanības deficīts, atmiņas problēmas.

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2021.gadā

Nr.
Teritorijas nosaukums
Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem
(2016. — 2020. g.)
Bērnu skaits teritorijā (centrālās statistikas pārvaldes dati)
1
Dundagas novads
111,9
644
2
Alsungas novads
106,0
219
3
Pāvilostas novads
100,7
411
4
Rucavas novads
90,4
229
5
Skrundas novads
88,7
814
6
Kuldīgas novads
80,2
4448
7
Vaiņodes novads
68,5
456
8
Priekules novads
65,4
981
9
Durbes novads
59,6
460
10
Aizputes novads
57,4
1551
11
Nīcas novads
56,1
538
12
Ventspils novads
54,0
2178
13
Talsu novads
49,8
5434
14
Līgatnes novads
48,5
584
15
Pārgaujas novads
43,5
709
16
Rojas novads
39,5
528
17
Engures novads
36,3
1273
18
Tukuma novads
30,7
6154
19
Kandavas novads
30,4
1468
20
Mālpils novads
29,5
702
21
Auces novads
28,6
1108
22
Priekuļu novads
25,8
1462

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 23.11. un 23.12. apakšpunktā noteikto:
23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;
23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija.
Sakarā ar saslimstības samazināšanos Grobiņas novadā, Ķeguma novadā, Jaunpiebalgas novadā, Baldones novadā, Jaunpils novadā un Neretas novadā 2021. gadā paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote) vai balstvakcinācija bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.

«Ziemassvētku sēta 2020» rezultāti

Milzīgs paldies par Jūsu dalību konkursā „Ziemassvētku sēta 2020” un par Jūsu balsojumu.
Esam apkopojuši balsojumu un uzvarētājs kategorijā ”Iedzīvotāju izvēle” 2020.gadā ir īpašums- zivju restorāns „Bermudas” ar 158 balsīm. 🏆
Žūrijai bija ļoti grūti pieņemt lēmumu, kurš īpašums būtu uzvarētājs katrā kategorijā, tādēļ ņēmām vērā arī Jūsu balsojumu Facebook lapā. Rezultāti ir šādi:
• Košākā sēta – “Zirnīši”, Ragaciems
• Radošākā sēta – “Rudzīši” IK R. Rudzīte “Gardo Zivju Namiņš”
• Sēta – dabas draugs – “Ēnas”, Ragaciems
Vēlējāmies iepriecināt vēl divas sētas, tādēļ žūriju simpātijas balvas saņem:
• Lapmežciems, Ezera iela 30
• Ragaciems, “Mežmaļi” Bākas iela
Apsveicam Jūs!
Redzot Jūsu aktivitāti un radošumu, šo pasākumu būtu nepieciešams ieviest kā tradīciju. Tādēļ tiekamies arī nākamgad, iepriecinot sevi un citus!
Par balvu saņemšanu ar katru sazināsimies tuvākajā laikā personīgi.