Jaunumi un aktualitātes

Eglītes iedegšana

Mūsu skaistā Ziemassvētku eglīte ir nākusi tepat no Bigauņciema. Lapmežciema pagasta pārvalde vēlas teikt lielu paldies Venerandai Svētiņai un viņas dēlam Edgaram Jāzepam Svētiņam, kuri dāvināja šo skaisto eglīti pagasta iedzīvotājiem.
Šogad valstī izsludināto Covid – 19 izplatības ierobežojumu dēļ īpašs eglītes iedegšanas pasākums nenotika, bet tā mirdz… skaisti mirdz! Vai vēlaties redzēt kā tā tapa tik skaista? Rūķi no izzinošā raidījuma “KAS TAS IR?” ļāva ielūkoties viņu ekspedīcijā “Skaistākās Latvijas egles meklējumi”.
Mierpilnu Jums Pirmo Adventi!

Ziemassvētku sēta 2020

Ziemassvētki jau klauvē pie durvīm un ļaudis steidz izrotāt savu mājokli un tuvāko apkārtni. Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu, kā arī noskaidrotu oriģinālāko, radošāko un spožāko ēku fasāžu un māju pagalmu īpašniekus, Engures novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un uzņēmumus pieteikties dalībai konkursā «Ziemassvētku sēta 2020» Engures novadā.

Konkurss «Ziemassvētku sēta 2020» norisināsies no 29. novembra līdz 20. decembrim. Konkursā vērtēs sapostākās sētas un uzņēmumus – ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas, privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus, kā arī dekorācijas, kuru pamatā izmantoti dabai draudzīgi vai otrreizējās pārstrādes materiāli. Ar pārsteiguma balvām suminās skaistāko sētu īpašniekus.

Pieteikt konkursam var savu vai kāda cita Engures novada iedzīvotāja īpašumu, ja tā adrese ir Engures novada teritorijā, kā arī, ja tas ir iepriekš saskaņots ar īpašnieku, norādot pieteiktās dzīvojamās mājas vai uzņēmuma adresi, nosaukumu, īpašnieka vārdu un uzvārdu, īpašnieka tālruņa numuru, kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo īpašumu.

Pieteikumus konkursam jāiesniedz līdz 20. decembrim. Pieteikuma anketas Engures pagastā iesūtīt – kultura@engure.lv, Smārdes pagastā – avize@enguresnovads.lv, Lapmežciema pagastā – tautasnams@lapmezciems.lv.

Izgreznosim un rotāsim savas mājas un sētas, padarot šo svētku gaidīšanas laiku svinīgu un krāšņu!

Informācija par konkursa noteikumiem: DOME_Ziemassvetku_seta_2020_Konkurss_nolikums_LABOTS_KK

Pieteikuma anketa:DOME_Ziemassvetku_seta_2020_anketa_LABOTS_KK

· tālr. 29410479, kultura@engure.lv,
· avize@enguresnovads.lv,
· tautasnams@lapmezciems.lv,
· www.enguresnovads.lv,
· www.facebook.com/Engures-pagasta-parvalde,
· www.facebook.com/lapmezciems,
· www.facebook.com/SlokenbekasMuiza.

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu

Lapmežciema pagasta pārvalde par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu:

2.1. Transportlīdzeklis “Mercedes SPRINTER 318”:
2.1.1. reģistrācijas numurs – GT 4771;
2.1.2. izlaiduma gads – 2007.;
2.1.3. odometra rādījums – 421424 km
2.1.4. VIN numurs – WDB9066351S206089;
2.1.5. krāsa – balta;
2.1.6. dzinēja tilpums – 2 987 cm3/135 KW;
2.1.7. degvielas tips – dīzeļdegviela;
2.1.8. faktiskais automašīnas tehniskais stāvoklis noteikts tehniskā eksperta Jāņa Vanhanena (Zvērināta tehniskā eksperta sertifikāta Nr.24) 2020.gada 26.oktobrī sastādīto automašīnas tirgus vērtības noteikšanas aktu Nr. 075/JV/2020
2.1.9. īpašuma tiesības – Lapmežciema pagasta pārvalde;
2.1.10. nosacītā cena – EUR 2 200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro).

Transportlīdzekli var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 24226272, Lapmežciema pagasta pārvalde, (Adrese: Ezera iela 1A, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads).

Pieteikumu iesniegšanas laiks no 2020. gada  25. novembra līdz 4. decembrim plkst. 1000, Lapmežciema pagasta pārvaldē, adresē: Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV- 3118, ievietojot piedāvājumus pastkastītē pie pārvaldes ieejas durvīm, tālrunis 29348883, vai arī sūtot pa e-pastu uz adresi: info@lapmezciems.lv.

Pieteikumam pievienojama kredītiestādes apliecināta maksājuma uzdevuma kopija par nodrošinājuma naudas – 25.00 EUR (divdesmit pieci euro) nomaksu.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:
Lapmežciema pagasta pārvalde
Reģ. Nr.LV90000051167
Konts: LV19UNLA0032011130610
AS “SEB”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: “Nodrošinājuma nauda automašīnas izsolei”.
Kustamās mantas atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi un pieteikuma veidlapas ir atrodamas Engures novada domes interneta mājas lapā www.enguresnovads.lv un Lapmežciema pagasta pārvaldes mājas lapā www.lapmezciems.lv. Tālrunis uzziņām 29348883.

Informācijai!

Saistībā ar piesardzības pasākumiem, no šā gada 9.novembra līdz 6. decembrim Lapmežciema pagasta pārvaldes ieejas durvis tiek slēgtas. Nepieciešamības gadījumā tikšanās klātienē tiks nodrošināta attālināti pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni 29348883, 63163230 vai rakstot uz e-pastu: info@lapmezciems.lv,  vai arī sazinoties ar atbildīgo jomas speciālistu, kura kontaktinformācija pieejama Engures novada mājas lapā
http://www.enguresnovads.lv/lapmezciema-pagasta147
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski vai papīra formātā, ievietojot tos pie pagasta pārvaldes ārdurvīm izvietotajā pasta kastītē.
Aicinām arī maksājumus veikt caur internetbanku. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus var veikt arī caur portāliem epakalpojumi.lv vai arī latvija.lv. Sīkāka informācija Engures novada mājas lapā:
http://www.enguresnovads.lv/…/ka-sanemt-nekustama…

Dienas centrs «Zaķīšu pirtiņa» arī slēgts līdz pat 06.12.2020., taču iepriekš zvanot, un piesakoties pie Dienas centra vadītājas- Ievas Baltalksnes, ir iespējams izmantot dušas un veļas mazgājamās mašīnas pakalpojumus.

Dambretes un gleznošanas pulciņa individuālās nodarbības

Aicinām dambretes un gleznošanas pulciņa dalībniekus uz individuālajām nodarbībām. Sastādīsim katram nodarbību sarakstus jums izdevīgos laikos. Nodarbības norisināsies Lapmežciema Tautas nama mazajā zālē.
Dambrete otrdienās no plkst. 16:00.
Gleznošana trešdienās no plkst. 16:00.
Gaidīsim!
Informācija un pieteikšanās – Laila 29458026

Paziņojums

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli,  PSIA “Krants” kase maksājumus pieņems ierobežoti.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam, zvanīt pa tālr. 63163250. Ikmēneša ūdens skaitītāju rādījumus sūtīt uz e-pastu:krants@lapmezciems.lv, vai rakstisku ziņojumu atstājot pastkastītē pie pagasta pārvaldes ieejas.