Jaunumi un aktualitātes

Noslēdzies projekts «Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā»

 

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000001 ietvaros tika atjaunota gājēju laipa “Kupskalnu parks”,Bigauņciema teritorijā. Esošā laipa ir nozīmīgs tūrisma objekts Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Tā ir iecienīta pastaigu vieta, caur kuru ērti var piekļūt jūras piekrastei ar labiekārtotu pludmali. Kopumā tika atjaunota esošā laipa 242,8m garumā, izmantojot polimēra kompozīta dēļu klāju, kas ir ilgmūžīgs materiāls.

Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/16, 9.panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “RST Skrūvpāļi” par līgumcenu EUR 54 378,04 bez PVN (PVN summa EUR 11419,39).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 66753,33, no kuriem EUR 60078,00 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.

Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā

Engures novada dome veic nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanu, finansēšanu, koordinēšanu un kontroli jauniešiem vecumā no 14 (pilni 14 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuru dzīvesvieta deklarēta Engures novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Lapmežciema pagastā pieteikšanās līdz 25.05.2020.

 

ENGURES NOVADA DOMES NOTEIKUMI «Kārtība, kādā organizējami jauniešu (vecumā no14 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Engures novadā» 

PIETEIKUMA ANKETA – IESNIEGUMS

Lapmežciema sporta komplekss atsāk uzņemt apmeklētājus

Informācija!
No 18.maija Lapmežciema sporta komplekss, ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, atsāks uzņemt apmeklētājus trenažieru zālē.
Trenažieru zāli apmeklēt varēs grupās, ne vairāk par trīs personām, iepriekš piesakot pa tālruni +371 26194034 vai +371 29418443.
Apmeklētājiem nebūs pieejamas ģērbtuves un dušas.
Darba laiks darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00 un vakarā no plkst. 17:00- 21:00

Lielā talka 16.maijā!

Lielā talka 16.maijā!!!
Engures novadā tā pat kā arī citviet Latvijā šogad Lielā talka notiks savādākā formātā kā ierasts – iedzīvotāji, kuri vēlēsies, ģimeņu pulciņā vai pa divi talkot varēs gan publiskās vietās, gan privātajā sektorā. Šādām aktivitātēm publiskajā sektorā tiks nodrošināts pašvaldības atbalsts – tiks izsniegti maisi un tiks nodrošināta savākto atkritumu aizvešana.
*Piesakot maisus, iepriekš ir jāreģistrē savu aktivitāti – talkas vietu Lielās talkas aplikācijā. Saņemot maisus ir jānorāda atbildīgā persona, vieta kur talkos, maisu skaits un jāvienojas par vietu, kur maisi tiks novietoti, lai pašvaldība tos varētu 18.maijā savākt.
*Lielā Talka aicina cilvēkus doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
*Lapmežciema pagastā maisi tiks izsniegti darba laikā Lapmežciema pagasta pārvaldē no 11.maija, piesakoties pa tālruni 63163230 vai 29348883. Piesakot maisus, iepriekš ir jāreģistrē savu aktivitāti – talkas vietu Lielās talkas aplikācijā.
*Atgādinām! Talkot drīkst pa vienam (SOLO talkas), diviem (DUO talkas) vai pa mājsaimniecībām (ĢIMENES talkas), šīs talkas ietvaros ar to saprotam arī labiekārtošanas talkas savas mājas pagalmā vai privātā teritorijā, bet saņemt bezmaksas maisus un savākto atkritumu aizvešana tiks nodrošināta tikai no talkošanas vietām publiskās teritorijās, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.
*Mīliet dabu un saudzējiet to!

Lielgabarītu atkritumu izvešana Lapmežciema pagastā

Informējam iedzīvotājus, ka Lapmežciema pagastā tiks organizēta dalīta lielgabarītu atkritumu izvešana, atsevišķi no lielgabarītu (mēbeļu utmldz.) atkritumu izvešanas, tiks organizēta nolietoto elektropreču bezmaksas nodošana.
1) NOLIETOTAS ELEKTROPRECES (mobilos telefonus, datorus, akumulatorus, rūterus, dekoderus, printerus, kopētājus, TV, ledusskapjus, veļas mašīnas, putekļu sūcējus, instrumentus, vadus, antenas, zāles pļāvējus, kases aparātus, arī metālu, metāllūžņus, utt.) varēs nodot bezmaksas, atsevišķi no lielgabarīta precēm. LIELGABARĪTU IZVEŠANAS LAIKĀ ELEKTROPRECES NETIKS IZVESTAS!
Elektropreces norādītajos datumos pašiem jānogādā Talsu šoseja 9/8 (Transporta daļā):
15.05.2020. no plkst.12.00- 19.00
16.05.2020. no plkst. 10.00-19.00

2) Pārējie lielgabarītu atkritumi (mēbeles, izņemot elektropreces), tiks izvesti noteiktā datumā – 20.05.2020. no Jūsu pieteiktās adreses.
Ja neizdosies visu maršrutu izbraukt 20.maijā, tad maršruts tiks turpināts 21.maijā.
Pieteikt Lapmežciema pagasta pārvaldē pa tālruni 29348883 vai 63163230 no 1. maija līdz 15.maijam.
Pieteikt var 2 (divas) lietas. Vēršam Jūsu uzmanību – ja būs izvietots vairāk lietu, vai, ja tiks izvietotas elektropreces, tās netiks paņemtas! Pakalpojuma sniedzējs vadīsies pēc iesniegtā saraksta, kas būs pieteikts. Pieteikties varēs tikai tie, kuriem ar Lapmežciema pagasta pārvaldi nav parādu saistību un ir noslēgts līgums ar AAS “Piejūra” par sadzīves atkritumu izvešanu.

Engures novada pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Engures novada pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar 2020.gada 12.martā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas paredz attālināto mācību procesu un pārtrauc bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs, daudzās ģimenēs valstī, tostarp Engures novadā deklarētajiem, radījis papildus finanšu slogu. Lai atbalstītu iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā, 2020.gada 3.aprīļa Engures novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums sniegt atbalstu bērnu ēdināšanai.

 

Engures novada pašvaldība sniegs atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk līdz 29.05.2020., ģimenēm, kurās ir 5.-6.gadu un/vai vispārizglītojošās skolas izglītojamie un kuri līdz 23.03.2020. savu dzīvesvietu ir deklarējuši Engures novadā. Pabalsta apmērs vienam izglītojamajam ir 0,90 EUR dienā, kas tiks izmaksāts, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.

 

Lai minēto atbalstu ģimene saņemtu, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu.http://www.lapmezciems.lv/wp-content/uploads/2019/09/veidlapaatbalstsbrnudinanai_2020_apr.doc

Aizpildītu iesnieguma veidlapu iespējams nosūtīt attiecīgajai Engures novada izglītības iestādei, ielikt pie pārvaldēm esošajās pasta kastītēs, to var sūtīt pa pastu, to var aizpildītu un parakstītu ieskenēt vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu attiecīgi pēc deklarētās dzīvesvietas pagastu pārvaldēm: engure@enguresnovads.lv, info@lapmezciems, vai dome@enguresnovads.lv

 

Pabalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā bankas kontā. Iesnieguma iesniegšanas termiņš 29.05.2020.

 

Ārkārtējās situācijas laikā ikvienam brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas grāmatu kolekcija

 

Līdz 14. aprīlim vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv

Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. Valsts ārkārtējās situācijas apstākļos, kad fiziska piekļuve krājumam nav iespējama (bet tā īpaši nepieciešama studentiem, pētniekiem, mācībspēkiem), LNB turpina pildīt savas funkcijas, nodrošinot sabiedrību ar daļu nacionālā grāmatu krājuma digitālā formātā.
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv
Aktualitātes un jaunumi par LNB piedāvājumu: www.lnb.lv

«Mājas. Ziepes. Divi metri.» – SPKC kampaņa

 

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās.

COVID-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās, tieši kontaktējoties ar inficētu personu, ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot vai netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ vadošo speciālistu ieteiktie galvenie piesardzības pasākumi ir:
1. Palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā;
2. Mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži, rūpīgi, vismaz 20 sekunžu ilgumā. Īpaši svarīgi ir rokas mazgāt, atgriežoties mājās pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pēc šķaudīšanas un klepošanas, pēc kontakta ar slimniekiem vai viņu apkārtējo vidi, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms ēšanas un citos gadījumos;
3. Divu metru distanci no citiem cilvēkiem jeb sociālo distancēšanos ievērot vienmēr tajos gadījumos, kad tomēr nākas doties ārpus mājas.

Šo vienkāršo piesardzības paņēmienu ievērošana un paradumu maiņa ir būtisks solis, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību!

Uzziņai:

Jaunajai koronavīrusa izraisītajai slimībai COVID-19 ir raksturīgas elpceļu slimību pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski. Daži cilvēki inficējas, bet viņiem nerodas nekādas slimības pazīmes. Lielākā daļa cilvēku (apmēram 80%) no slimības atveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Apmēram 1 no 6 cilvēkiem, kuri inficējas ar COVID-19, slimības gaita ir smaga, kas izpaužas ar smagiem elpošanas traucējumiem un drudzi. Gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir tādas veselības problēmas kā paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi vai cukura diabēts, ir paaugstināts risks smagai slimības norisei.

SPKC nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. Zvanot uz telefona numuru 67387661, SPKC speciālisti sniedz iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, karantīnu, pašizolāciju, kā arī norāda, kur var meklēt vairāk informācijas par interesējošo tēmu.

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs

Piegādā pārtikas vai citas preces Engures novadā?

Engures novada dome aicina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un izvērtēt nepieciešamību doties ārpus mājas un publiskās vietās.
Visā Latvijā uzņēmēji sākuši piedāvāt piegādi uz mājām, kas reizē ļauj turpināt uzņēmējdarbību un mazinātu risku inficēties ar koronavīrusu COVID-19.
Aicinām uzņēmējus aizpildīt anketu, lai mēs varam apkopot visus uzņēmumus un palīdzēt novada iedzīvotājiem uzzināt par šādām iespējām.
Saite uz publikāciju novada mājaslapā, kurā ir pieteikuma anketa: http://www.enguresnovads.lv/uznemejdarbiba196/partikas-ediena-un-precu-piegade-engures-novada

 

Piekrastes zvejniekiem kompensēs roņu radītos zaudējumus

Otrdien, 31 martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”» MK noteikumi nosaka kārtību, kā tiks sniegts finansiāls atbalsts piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.

Pasākumā publisko finansējumu varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (turpmāk – atbalsta pretendents) un kurām kalendārajā gadā, par kuru tiek kompensēti roņu radītie zaudējumi, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir zvejas atļauja (licence).

Publiskā finansējuma apmērs katram atbalsta pretendentam būs atkarīgs no konkrēto zivju sugu, kuras ietekmē roņi (akmeņplekste, sīga, zandarts, asaris, lucītis, menca, vimba, plaudis, lasis, taimiņš, salaka, reņģe, vējzivs, apaļais jūras grundulis un plekste), nozvejas apjoma tajā kalendārajā gadā, par kuru tas pretendē uz publisko finansējumu, uz ko tiek attiecināts MK noteikumos noteiktais zivju vērtības koeficients un roņu radīto zaudējumu koeficients.

Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, atbalsta pretendentiem būs Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz projekta iesniegums un atbalsta pretendenta deklarācija.

MK noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv