Jaunumi un aktualitātes

Fotoizstāde «Cerību jūra»

Jūras malā vasaras vidū…
Jūras padziedāšana, kūpinātu zivju smarža, pārsteigumi, prieks un nogurums. Tas viss bija Lapmežciema zvejnieku svētkos, kad arī vasaras saule sūtīja savu svētību zemei un cilvēkiem. Likās, ka vasara klausās kā šalc Baltijas jūra, kā no krasta līdz krastam sasaucas kaijas…

Šogad, ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus,
piedāvājam atskatīties uz zvejnieku svētkiem
fotoizstādē “Cerību jūra”.
Apskatāma Lapmežciema Tautas nama
foajē no 6.jūlija.

Kapusvētki Engures novadā

Informācijai!

Kapusvētki – īpaša mirušo piemiņas atzīmēšanas tradīcija Latvijā, kas ilgst no jūnija beigām līdz septembra sākumam. Engures novadā kapu svētki notiek augusta pirmajā nedēļas nogalē.

KINO vakari Lapmežciemā

❗️❗️❗️Augusts – brīvdabas kino mēnesis Lapmežciemā!🎬

Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai 🤗, KATRU AUGUSTA PIEKTDIENU PLKST. 21:00 Lapmežciemā notiks āra KINO vakari jeb kino pikniki. 🥳

Vēlme vasaras vakaros kopīgi pulcēties āra kino seansos radās iedzīvotāju sapulcē ziemā. Sagatavojot idejas pieteikumu un saņemot atbalstu no diviem projektiem, šobrīd ir radusies iespēja vēlmi realizēt dzīvē! Finansējumu tehniskajam atbalstam sniegs Engures novada dome projekta “Act Local” ietvaros, savukārt “Kurzemes kultūras programma 2020” finansēs filmu licenču iegādi.👏

Ideja par kopīgiem kino seansiem ir izaugusi no vēlmes veicināt vietējo iedzīvotāju kopības sajūtu un piederību savai dzīves vietai ❤️, veicināt Kurzemes kultūras mantojuma saglabāšanu 🏡.
Tāpēc arī izvēloties filmas, esam skatījušies savas apkārtnes un Kurzemes reģiona virzienā. “Kurzemes kultūras programma 2020” ir atbalstījusi divu seno filmu, kas uzņemtas ciema apkārtnē, un divu mūsdienu latviešu filmu izrādīšanu. Turklāt – ikvienam no Jums drīzumā būs iespēja balsojot noteikt divu filmu izvēli!!!
❗️Sekojiet jaunumiem un tiekamies augustā Lapmežciema parkā! 👂🕵️‍♀️👀

P.S. Paldies par idejas ieviešanu Dacei Treimanei-Freimanei, Andai Seilei, Laurai Doveikai, Gatim Mūrniekam! 🙏🙏🙏

Atvaļinājums

Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Ilva Pastore ikgadējā atvaļinājumā līdz 9.jūlijam. Vajadzības gadījumā zvanīt Engures novada domes izpilddirektoram- Imantam Valeram, tel.29272665.

Informācijai

ENGURES NOVADA BĀRIŅTIESA no 9. jūnija apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt pa tālr.  63180946 vai 22010953, 24400171.

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un izdara apliecinājumus:

Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā tikai pēc iepriekšējas vienošanās, zvanot pa tālruni 22010953

Bāriņtiesā, bāriņtiesas telpās Jūras ielā 85Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, priekšsēdētāja Agnese Baranova un priekšsēdētājas vietniece Inese Semeneņa:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00
ceturtdienās – no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 – 16.30
  

Engures novada domes administratīvajā centrā Jaunā iela 9, Smārdē, Smārdes pagastā, bāriņtiesas locekle Inese Bicāne (tālr./fakss 63192243):
pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.30
ceturtdienās – no plkst. 8.00  12.00 un no 13.00 – 16.00.

Paziņojums

Sakarā ar ūdenstorņa dezinfekciju 15. jūnijā no plkst 12.00 līdz 16.00 būs ūdens padeves pārtraukums Lapmežciema pagastā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

PSIA «Krants»

 

Deju kursi pieaugušajiem

Informācijai!
Brīnišķīga iespēja trešdienas vakaros iemācīties dejot vai pieslīpēt deju iemaņas.
Apgūt jaunus deju soļus un prasmi vadīt. Tādēļ aicinām Jūs uz pirmo nodarbību / praktika jau 17.jūnijā plkst. 19:00 Tautas nama zālē.
Uzziņas, pieteikšanās 29213137- Gatis Sevels

Jau trešo sezonu Engures novads piedalās projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”

Arī šosezon mūsu novada Engures un Lapmežciema pagasti veic piekrastes apsaimniekošanas darbus un labiekārtošanu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020) ietvaros. Pateicoties projektam, lapmežciemnieki un pagasta viesi varēs pastaigas pie jūras papildināt ar veselībai tik ļoti vajadzīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā – vingrot uz multifunkcionāliem āra trenažieriem, kas tiks uzstādīti Bigauņciema un Ragaciema pludmalēs. Tos uzstādīs līdz jūlija beigām. Savukārt Engures pagastā projekts sniedz atbalstu uzturēt un apsaimniekot pludmales un tajās izvietotās tualetes. Projekta finansējums sedz darbinieku atalgojumu sakopšanas darbiem, atkritumu savākšanu un utilizēšanu, tualešu asenizāciju un uzkopšanu.

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.
Lapmežciema pagasta projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9196,00 (ar PVN), no kuriem EUR 4959,82 apmērā finansēs Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF). Engures pagasta projekta aktivitāšu plānotais budžets ir 14 435.12 eiro, ko pilnībā finansē LVAF.

Projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām. Projekts tiek realizēts LVAF valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Noslēdzies projekts «Meliorācijas sistēmu būve – vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā»

Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0202-000003 ietvaros tika izbūvēts 247m garš novadkolektors uz jūru ar 0,1% kritumu. Gar Veco Ķemeru ceļu un tā piegulošajām šķērsielām bija haotiski ceļa grāvji, kuri laika gaitā  piesērēja un aizauga ar krūmiem, bez noteces un ūdens palika stāvošs. Periodos, kad ir lietus Purva ielas un Slocenes ielas uzplūstošie ūdeņi bojāja ceļa klātni un apgrūtināja ceļa ekspluatāciju, kā arī lietavas periodos gan ceļš, gan ceļam uzplūstošās platības cieta no pārliekā mitruma.

Šāda veida kolektora izbūve ļauj netraucēti novadīt ūdeni ar caurteci. Rēķinoties ar to, ka šī teritorija ir intensīvi apbūvēta, tad saskaņā ar būvprojektu tika izraudzīta vispiemērotākā metode šādu darbu veikšanai, lai nodrošinātu netraucētu piekļūšanu novadkolektora darbības vizuālai kontrolei, sakrājušos nosēdumu iztīrīšanai no kontrolakas un novadkolektora skalošanas caur kontrolaku.
Lai realizētu mērķi tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. END 2019/21, 9. panta kārtībā, kurā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza, un ieguva līguma slēgšanas tiesības uzņēmums SIA “BT būve” par līgumsummu EUR 49 021,41 bez PVN (PVN summa EUR 10294,50).
Projekts tika realizēts ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 59 315,91, no kuriem EUR 31 500 līdzfinansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.