Bez kategorijas

Lapmežciema sporta komplekss atsāk uzņemt apmeklētājus

Informācija!
No 18.maija Lapmežciema sporta komplekss, ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, atsāks uzņemt apmeklētājus trenažieru zālē.
Trenažieru zāli apmeklēt varēs grupās, ne vairāk par trīs personām, iepriekš piesakot pa tālruni +371 26194034 vai +371 29418443.
Apmeklētājiem nebūs pieejamas ģērbtuves un dušas.
Darba laiks darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00 un vakarā no plkst. 17:00- 21:00

Engures novada pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Engures novada pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar 2020.gada 12.martā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas paredz attālināto mācību procesu un pārtrauc bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs, daudzās ģimenēs valstī, tostarp Engures novadā deklarētajiem, radījis papildus finanšu slogu. Lai atbalstītu iedzīvotājus ārkārtējās situācijas laikā, 2020.gada 3.aprīļa Engures novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums sniegt atbalstu bērnu ēdināšanai.

 

Engures novada pašvaldība sniegs atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk līdz 29.05.2020., ģimenēm, kurās ir 5.-6.gadu un/vai vispārizglītojošās skolas izglītojamie un kuri līdz 23.03.2020. savu dzīvesvietu ir deklarējuši Engures novadā. Pabalsta apmērs vienam izglītojamajam ir 0,90 EUR dienā, kas tiks izmaksāts, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.

 

Lai minēto atbalstu ģimene saņemtu, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu.http://www.lapmezciems.lv/wp-content/uploads/2019/09/veidlapaatbalstsbrnudinanai_2020_apr.doc

Aizpildītu iesnieguma veidlapu iespējams nosūtīt attiecīgajai Engures novada izglītības iestādei, ielikt pie pārvaldēm esošajās pasta kastītēs, to var sūtīt pa pastu, to var aizpildītu un parakstītu ieskenēt vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu attiecīgi pēc deklarētās dzīvesvietas pagastu pārvaldēm: engure@enguresnovads.lv, info@lapmezciems, vai dome@enguresnovads.lv

 

Pabalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā bankas kontā. Iesnieguma iesniegšanas termiņš 29.05.2020.