Kaņiera ezerā papildina zivju krājumus, ielaižot 12 000 līdaku mazuļu

 

Zivju fonda padome 2022. gada 14. aprīļa sēdē tika pieņēmusi lēmumus (padomes sēdes protokols Nr. 44.1-28e/3/2022, 1. punkts) attiecībā uz Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2022. gada pirmajā kārtā iesniegtajiem projektiem. Tukuma novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums “Tukuma novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” tika atbalstīts. Atbalsta iesnieguma Nr. 22-00-S0ZF02-000034.
Projekta “Tukuma novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” mērķis ir kompensēt cilvēka darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos kaitējumus, kā arī nodrošināt zivju populāciju bioloģisko daudzveidību un ilgtspējību dabiskajās ūdenstilpnēs.
2022.gada 27.jūnijā projekta ietvaros Kaņiera ezerā tika ielaistas ataudzētas līdaciņas 5-20g, kuru atvešanu un ielaišanu nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”, klātesot Lapmežciema pagasta pārvaldes pārstāvim, Kaņiera ezera uzraugam no AS “Latvijas Valsts meži”, pārstāvim no Valsts vides dienesta, kā arī Pārtikas Veterinārā dienesta pārstāvim. Kopumā 27. jūnijā ezerā tika ielaistas 12 000gab līdaciņas. Projekts tika realizēts 100% ar Valsts Zivju fonda atbalstu EUR 3775,20 apmērā. Laikapstākļi dēļ karstās dienas bija izaicinoši līdaciņu ielaišanai ezerā, taču zivtiņas bija ļoti veselīgas un spriganas, kā arī lieki nekavējoties un operatīvi izlaižot līdaciņas dažādās ezera vietās viss noritēja veiksmīgi. Līdaciņu ielaišanas process Kaņiera ezerā tika filmēts un būs pieejams visiem interesentiem noskatīties raidījumā  “Makšķerē ar Olti” jūlija sērijā.