Jāņi Sedumā

651

652

IMG_6360

IMG_6361 (1)

Tā ziedēja Jāņu zāle Lapmežciema Sedumā…

Nav zināms, cik gadu tūkstošu ir Jāņu tradīcijām, bet mēs joprojām plūcam Jāņu zāles, vijam vainagus, dziedam, dejojam, un jūtamies labi šajā seno ieražu rituālā, kur katrai norisei ir sava nozīme. Līgojam, lai svētība nāk pār zemi, cilvēkiem! Šogad  līgojām Ragaciema Sedumā, kur visi bijām Jāņa bērni un arī sievas tika jaunu meitu godā- visām galvā vainadziņi! Kopīgi priecājāmies par jūras burvību, dzīvo dabu, par nenolauztu ozolu un nenoplūktu puķi. Izdziedājām bagāto Jāņu dziesmu pūru, izjutām īpašo saulgriežu deju maģiju un baudījām arī tradicionālo Jāņu cienastu. Paldies visiem Jāņa bērniem par omulīgo kopības sajūtu, izejot caur Jāņu nakts jaukumiem !

Lapmežciema tautas nama vadītāja Laila Zacmane